IZOBRAŽEVANJA SEZONA 2019/20

 

Naziv seminarja:

 

AVTOBIOGRAFSKO PRIPOVEDOVANJE:
Se spomniš svojega prvega spomina?

Delavnice kreativnega pisanja 2019

 

Organizatorji:

 

JSKD RS in revija Mentor

Kraj izvedbe:

 

Ljubljana, Center za poezijo Tomaža Šalamuna, Cankarjeva 5

Termin:

 

Deset četrtkov na 14 dni, od 16.30 do 19.30 ure
(štiri šolske ure s kratkim odmorom)  
začetek 5. 12. 2019

Mentorica:

 

mag. Gabriela Babnik Ouattara

Cena:

 

100,00 € (z DDV; kotizacija za šolanje)

Število udeležencev:

 

7 - 12 udeležencev

Rok prijave:

 

četrtek, 28. 11. 2019 oz. do zapolnitve mest

NAMEN IN CILJ:

Namen in cilji kreativne delavnice so:

Namen kreativne delavnice je vzpostaviti distanciran pogled do avtobiografskega žanra.

Odgovoriti na vprašanje, čemu je avtobiografija tako zelo priljubljen žanr zadnjih let – tudi med slovenskimi pisci?

Namen bo pregledati nekatere najkvalitetnejše avtobiografske tekste in njihove avtorje, ter kako so ti vzpostavili identiteto med avtorjem, pripovedovalcem in junakom biografije.

Smiselno je fleksibilno pojmovanje avtobiografskega žanra, ki ob osredotočenosti na tekst upošteva tako tiste informacije, ki so zgodovinsko preverljive, kot one, s katerimi avtor podaja svoje subjektivno videnje. Oboje pa je moč brati kot prizadevanje avtorja, da bi prikazal posebno izkušnjo lastne eksistence v luči potrebe po njeni osmislitvi in iskanju globlje resničnosti.

Namen delavnice je verbalna in pisna artikulacija, zmožnost ločevanja jazovske izpovedi od samoomišljujoče pripovedi, ki transcendira v literaturo.

NAČIN DELA:

Delo poteka v desetih zaporednih terminih, vsak drugi četrtek po štiri šolske ure. Gre za že utečeno delavnico kreativnega pisanja, ki v ospredje postavlja proces ustvarjanja, prepoznavanje avtentičnosti besedil in skupinsko dinamiko. 

Delavnice se bodo odvijale v knjižnici Tomaža Šalamuna, kjer bomo pisali, brali, diskutirali, interpretirali, itd. V prvem sklopu bodo udeleženci pisali tekste na temo Prvega spomina. Gre predvsem za spoznavno gesto. Kasneje bo analizirana potrebno predhodno potrebno prebrati v domačem okolju. Drugi sklop delavnic pa se bo odvijal tudi na terenu, se pravi, da si bodo udeleženci ogledali razstavo, se udeležili festivalskega dogodka, itd., ter o njem poročali v obliki esejističnega zapisa, poročila, lahko tudi intervjuja, itd.

SINOPSIS:

Koncept delavnic temelji na dveh principih: analitičnem pristopu k literaturi in prepoznavanju lastnega avtentičnega glasu. V okviru delavnic se bo osredotočalo na klasična avtobiografska dela, kot na pesniške zbirke, ter na žanr avtobiografskega eseja. Pri tem bomo iskali presežno v tekstih, pa tudi njihovo družbeno aktualnost in torej intelektualno zanimivost in privlačnost.

Vsebine posameznih delavnic si smiselno sledijo in odpirajo prostor za skupinsko dinamiko, zato je pomembno, da se udeleženke/udeleženci redno udeležujejo delavnic.

STROŠKI:

Kotizacija za delavnico kreativnega pisanja  za 40 šolskih ur znaša 100,00 € (DDV je vključen). JSKD bo po prejemu prijavnice poslal udeležencem predračun s položnico. Plačati je treba po predračunu pred začetkom šole, potrdilo pa prinesti s seboj. Šolnino povrnemo le v primeru bolezni na podlagi zdravniškega spričevala. Vsi udeleženci dobijo potrdilo o udeležbi in aktivnem sodelovanju!

PRIJAVE:

Na delavnico se lahko prijavite do četrtka, 28. novembra 2019, preko spletne prijave!

Izpolnite e-prijavnico na naslednji povezavi:

e-prijava

in jo oddajte  najkasneje do zgoraj navedenega datuma.

Podrobnejše informacije o programu celotne šole lahko dobite na tel. 01/24-10-516. Udeležence bomo zbirali do zapolnitve mest po vrstnem redu prijavljanja.

Delavnice ne bomo izvedli, če bo prijavljenih manj kot sedem udeležencev.

Kreativne delavnice bodo potekale v Ljubljani, v prostorih JSKD, v Centru za poezijo Tomaža Šalamuna (Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana).

OKVIRNI URNIK in PLAN DELA:

Predvideni termini ob četrtkih, vedno od 16.30 do 19.30 ure. Predstavitev delavnice,  koncepta in vsebin:

PRVI SKLOP

četrtek, 5. 12. 2019
V prvem sklopu bomo pregledali nekatere osnovne poteze avtobiografskega žanra, ki ima ne toliko dokumentarno, pač pa umetniško vrednost, in torej deluje v modalnem okviru fikcije in manj resničnosti. Pri tem bomo skušali odgovoriti na vprašanje, zakaj je avtobiografija recimo v zadnjih dvajsetih letih v vzponu tudi v Sloveniji. Opredelili bomo tudi, zakaj avtobiografija na eni strani velja za najmanj zahteven žanr, v smislu, da se lahko pisanja avtobiografije loti tako rekoč vsakdo, na drugi strani pa je avtobiografija tudi najtežje določljiv žanr, ki se dotika večine kanoniziranih žanrov, tako literarnih (avtobiografska lirika, avtobiografski roman) kot neliterarnih (filozofski teksti z elementi avtobiografije, avtobiografski esej). Pogledali bomo torej, kaj avtobiografijo loči od dnevnika in približuje spominom, in kje je še vedno njena osrediščenost na intimna doživljanja in zasebne izkušnje.

četrtek, 19. 12. 2019
Komentiranje tekstov na temo Prvega spomina. Namen pisanja bodisi pesmi, krajšega proznega zapisa ali refleksije bo izpisati lastno enkratnost in neponovljivost, hkrati pa ubesediti željo po podelitvi tega samozavedanja z drugim(i). Pri pri oživljanju prvega spomina ne bo šlo le za zvesto reprezentacijo že doživetega in preteklega, niti za to, v kaj se jaz razvija oziroma kaj z njim nastaja, ampak tudi za vprašanje, kaj je jaz izgubil in kako iz te izgube s pripovedovanjem iztisniti pozitiven izkupiček?

DRUGI SKLOP

četrtek, 9. 1. 2020
V drugem sklopu bomo prebirali tekste ali pa odlomke iz tekstov Vesne Milek, Bronje Žakelj, Andraža Rožmana, Nine Dragičević, Nataše Velikonja, Lojzeta Kovačiča, Vitomila Zupana, Nataše Kramberger, Mete Kušar, Sally Rooney, Stefana Hertmansa .... Udeleženci delavnice si bodo imeli možnost sami izbrati žanr, ki jim ustreza, vendar si bodo določeno knjigo morali izbrati najmanj trije udeleženci. O prebranem naj bi bili udeleženci zmožni spisati kritiko, refleksijo, morda tudi pesem, krajšo zgodbo, itd. Poudarek bo na pregledu že obstoječih recenzij, intervjujev, itd. o izbranem tekstu in na lastnem razmisleku do že zapisanega. Pri tem naj bi bili zmožni opredeliti, ali je na primer pri Kovačiču bolj pomembno obsesivno ukvarjanje z lastnim otroštvom ali »otroški« pogled na svet, kako se jaz pozicionira v poeziji Nataše Velikonja, oziroma v odnosu do česa se pozicionira, itd..

četrtek, 23. 1. 2020
Skušali se bomo posvetiti vprašanju, kako se zoperstaviti klišejski rabi jezika, kako poiskati avtentično metaforo (v lastnih tekstih), ter kako razbirati metafore znotraj različnih sodobnih literarnih del. Pri tem bo ključno tudi, kako argumentirati določeno misel, zakaj nekaj izločiti, pogledati, kakšna je dramaturgija teksta, ali ima tekst najbolj optimalen naslov, kakšna je njegova perspektiva, kakšna je interakcija med posameznimi literarnimi liki, itd. Pomembno pa bo tudi, kako se tekst interpretira, zagovarja stališča.

četrtek, 13. 2. 2020
Na izbranem tekstu/odlomku se bomo pogovarjali tudi o moralnem vidiku obravnavanega dela, ter odgovorili na vprašanje, zakaj je nekaj pomembno – v literarnem smislu in kaj je tisto, kar je ostalo zamolčano. Brali bomo tekste, ki pišejo bodisi o izbrisanih, erotiki ali o protestniških gibanjih. Se pravi, o temah, ki so marginalizirane. Nenazadnje je bila avtobiografija do nedavnega izrazito moška forma, ali kot bi dejala literarna teoretičarka Marja Boršnik: »Naša dolžnost je, da kažemo ne samo, kaj imamo, marveč tudi, kaj bi pri manjši zatrtosti in večji osveščenosti odločujočih lahko še imeli. Za vsak pogubljeni talent je soodgovorno tudi njegovo okolje.«

TRETJI SKLOP

četrtek, 27. 2. 2020
V tretjem sklopu – in ko bodo udeleženci delavnice že znali definirati, kako je s protagonistom avtobiografije in predvsem z njegovo zmožnostjo potujitve, bomo obiskali tudi okrogle mize, literarne večere, razstave, filmske predstave, itd., ki se ukvarjajo z avtobiografskim samoprikazovanjem. Pri tem nam bo pomembna verbalna artikulacija, zmožnost argumentiranja, poročanja, pogovarjanja o literaturi. Vsak tekst bomo torej komentirali. Po možnosti se bomo skupaj udeležili literarnega festivala Fabula.

četrtek, 12. 3. 2020 in
četrtek, 26. 3. 2020
V obeh terminih bomo iskali medumetnoste navezave ter se udeležili dogodkov, ki se seveda navezujejo na literaturo in jim ta služi bodisi kot predloga ali nadgradnja v smislu filma, glasbe, itd. Namen je, da vsak udeleženec najde svojo najbolj optimalno formo. Ali bo o videnem/slišanem kritiško razpravljal ali pa se bo poslužil katere druge forme, bo seveda njegova odločitev. Naloga mentorice bo, da udeležencem nudi popolno podporo.

četrtek, 9. 4. 2020,
branje, analiza in zaključevanje

četrtek, 23. 4. 2020,
svetovni dan knjige, zaključek z literarnim večerom (s predlaganimi avtorji)

PREDSTAVITEV MENTORICE:

 

Gabriela Babnik

Foto: arhiv avtorice

Mentorica:
Gabriela Babnik,
pisateljica, prevajalka, kritičarka,
publicistka, članica in podpredsednica Društva slovenskih pisateljev,
mamica treh otrok: Sinje, Ajde in Amina

 

 

 

GABRIELA BABNIK

Gabriela Babnik Ouattara (rojena 1979, v Goeppingenu v Nemčiji) je širšo javnost nase opozorila s prvencem Koža iz bombaža (2007, Mladinska knjiga), za katerega je prejela nagrado Slovenskega knjižnega sejma za najboljši prvenec. Za tretji roman Sušna doba (Beletrina, 2012), je prejela Evropsko literarno nagrado (2013). Roman je preveden v približno 13 jezikov. Angleški prevod romana Sušna doba je bil uvrščen v širši izbor za International Dublin Literary Award (2016). Leta 2015 je izšel avtoričin četrti roman Intimno (Beletrina), ki je bil nominiran za nagrado kresnik, letošnjega junija pa roman Tri smrti. (Beletrina).

Leta 2010 je magistrirala iz nigerijskega modernega romana. Z ocenami in analizami literarnih del se redno pojavlja v revijalni publicistiki. Leta 2013 je prejela Stritarjevo nagrado za mladega literarnega kritika. Vodi tudi literarne delavnice in piše radijske igre. Leta 2011 je bila njena prva radijska igra Koža iz bombaža v produkciji 3. Programa Radia Slovenija med tremi nominiranimi igrami v kategoriji priredb na 63. Festivalu Prix Italia. Prevedla je tri romane nigerijske pisateljice Chimamande Ngozi Adichie. Letos je bila izvoljena za predsednico Mira, ženskega odbora Slovenskega centra PEN.

Kadar ni v Ljubljani, prisluškuje harmatanskim vetrovom v Burkini Faso.

 

 

Informacije in prijave

Barbara Rigler
producentka JSKD za literaturo in odgovorna urednica revije Mentor
01/24-10-516, 051/675-238

 

 

 

 

 

e-prijava