IZOBRAŽEVANJA SEZONA 2020/21

 

Naziv seminarja:

 

PISANJE IN INTERPRETIRANJE POEZIJE

Pesniška delavnica JSKD – pomlad in jesen 2021

Organizatorji:

 

JSKD RS, revija Mentor, Center poezije Tomaža Šalamuna

Kraj izvedbe:

 

Ljubljana, Center za poezijo Tomaža Šalamuna, Cankarjeva 5 – V ŽIVO

Termin:

 

19. maj 2021 – 29. september 2021
Deset sred z dvomesečnim poletnim premorom, od 16. do 19. ure (štiri šolske ure s kratkim odmorom)

Mentorica:

 

Barbara Korun

Cena:

 

100,00 € (kotizacija z ddv-jem)

Število udeležencev:

 

7 - 10 udeležencev/udeleženk

Rok prijave:

 

ponedeljek, 10. maja 2021

NAMEN IN CILJI:

Delavnica v obliki 5 + 5 srečanj je namenjena samospoznavanju in uresničevanju lastnih umetniških in izraznih potencialov tako preko dela doma kot preko dela v skupini oziroma skupinske dinamike in medsebojne interakcije. Spoznavali se bomo z različnimi literarnimi smermi in gibanji, metodami in tehnikami, te pa bomo predvsem prakticirali; ob spoznavanju nekaj osnovnih literarnoteoretskih pojmov pa bomo večino časa namenili lastni dejavnosti, (samo)refleksiji in sprotni evalvaciji, predvsem pa pogovoru in učenju drug od drugega. Namen delavnice je povečati zavedanje posamezničinega oz. posameznikovega občutka, za kaj v poeziji gre ter kako to doseči, ter s tem samozavest; hkrati pa senzibilizirati bralski potencial – delavnica je namenjena tako pesnicam in pesnikom kot literarnim kritičarkam in kritikom.

Čeprav je načrt dela po posameznih srečanjih zasnovan vnaprej, se bomo kot skupina prilagodili samim sebi oziroma drug drugemu in skušali realizirati oziroma uporabiti kar največ našega potenciala, torej tega, kar bomo prinesli s seboj, zato je potek dela samo približen, realizacija bo potekala po sprotnem dogovoru.

Načrt dela po posameznih srečanjih

Srečanje

Literarna teorija

Literarna praksa

Domača naloga

Prvo srečanje
sreda,
19. maja 2021,
16.00-19.00

Delovni načrt, cilji, dogovori (pravila igre)

Branje in interpretacija dveh ali treh pesmi, ki so jih že poslali mentorju vnaprej

Zbrane pesmi udeležencev in udeleženk bo mentorica posredovala skupini vnaprej, med njimi izberi eno in povej nekaj o pesmi in sebi

Drugo srečanje
sreda,
26. maja 2021,
16.00-19.00

Interpretacija pesmi, težave z interpretacijo

Izhodišča interpretacije,
izhodišča literarnega okusa, kaj je kritika

Preberi članek Jakobsona: Dve vrsti afazijskih motenj in napiši 2 pesmi z upoštevanjem le-teh

Tretje srečanje
sreda,
2. junija 2021,
16.00-19.00

Literarni tropi – metafore, metonimije – simboli; težave poimenovanja, kaj je kontekst, kaj je „nepoimenljivo“, kako dojamemo, ne da bi razumeli

Pogovor o domači nalogi, primerjanje pesmi, samorefleksija postopka pisanja, obzorja pričakovanja pri branju

Octavio Paz, tekst o pesništvu, kaj je jezik

Četrto srečanje
sreda,
9. junija 2021,
16.00-19.00

Ritem, metrum, zunanja in notranja forma sta neločljivi

Pogovor o domači nalogi, odnos do jezika,
jezik in transcendenca, realno, resnično, fiktivno

Gregor Strniša: Metafizično besedilo
in pesem Želod

Peto srečanje
sreda,
16. junija 2021,
16.00-19.00

Notranja in zunanja zgradba pesmi – kaj je cikel, gradnja napetosti v „pripovedni“, linearni  pesmi

Pogovor o domači nalogi, najti lasten ritem skozi svoje telo, pulz oz. utrip srca, središče, pogovor s sabo

Dane Zajc, O ritmu
in pesem Asskala, napiši eno „racionalno“ in eno „ritmično“ pesem

POLETNI PREMOR ZA BRANJE IN DOMIŠLJIJSKO POTOVANJE

Šesto srečanje
sreda,
1. septembra 2021,
16.00-19.00

Zvok, ritem in pomen

Pogovor o domači nalogi, samorefleksija in refleksija, nova spoznanja

Paul Celan: Meridiani
izbor njegovih pesmi, poskusi napisati eno „filozofsko“ pesem

Sedmo srečanje
sreda,
8. septembra 2021,
16.00-19.00

Fenomenologija in interpretacija, kaj „se da“ povedati, nevrofiziologija branja, empatija, človek kot družbeno bitje

Pogovor o filozofiji in poeziji, o resničnosti in fiktivnosti, problem avtentičnosti, Aristotelove „verjetnosti“

June Jordan, O pisanju v črnski angleščini;
napiši pesem v slengu

Osmo srečanje
sreda,
15. septembra 2021,
16.00-19.00

Vrste jezika, žargon, sleng, argo, narečja, problem zapisa – učinek v poeziji

Pogovor o domači nalogi, spoznanja, Bogdana Herman, omejitve slengovskega oz. narečnega izražanja

Edvard Kocbek. Tri faze moje poetičnosti,
izbor njegovih pesmi, interpretiraj eno

Deveto srečanje
sreda,
22. septembra 2021,
16.00-19.00

Eksperimentalna poezija, simbolična poezija, poezija na ključ – doživljajska oz. izkušenjska poezija in pomen

Pogovor o domači nalogi, o novih spoznanjih, o čutnem in duhovnem v pesmi

Raymond Carver in francoski nadrealisti, realizem in nadrealizem

Deseto srečanje
sreda,
29. septembra 2021,
16.00-19.00

Pomembnost in vrste literarne kritike, strokovnjaki in nestrokovnjaki, navadni in univerzalni bralci

Ponoven poskus interpretacije dveh ali treh pesmi, primerjava s prvo uro, refleksija, fenomenologija

Povabi prijatelje na literarni večer s pogovorom

 

O MENTORICI:

Barbara Korun, pesnica in aktivistka

Barbara Korun

Foto: Peter Broetzmann

 

BARBARA KORUN se je rodila 1963 v Ljubljani, kjer je tudi diplomirala iz slovenistike in primerjalne književnosti in skoraj dve desetletji učila slovenščino na gimnazijah. Nekaj let je delala tudi kot lektorica in dramaturginja v slovenskih gledališčih, sedaj ima status samozaposlene književnice. Njena prva zbirka Ostrina miline (1999) je dobila nagrado za najboljši prvenec leta, njena četrta zbirka Pridem takoj (2011) je bila nagrajena z Veronikino nagrado, z nagrado zlata ptica in bila nominirana za kritiško sito. Piše tudi kritike in eseje ter aktivno promovira poezijo, ki jo pišejo ženske. Je članica DSP, sodelovala je v uredništvih Nove revije in Apokalipse, bila članica slovenskega PEN. Od leta 2013 organizira redna mesečna srečanja ob branju novih zbirk slovenskih pesnic Pesnice za pesnice, za kar je lani prejela nagrado mira slovenskega centra PEN. Njeno pesniško delo je bilo objavljeno v petnajstih samostojnih knjižnih prevodih, v preko osemdesetih antologijah v več kot dvajsetih jezikih, zanj je dobila več mednarodnih nagrad. Njena predzadnja, šesta zbirka pesmi Vmes je izšla leta 2016 in bila nominirana za Veronikino nagrado, pravkar pa je izšla sedma z naslovom Idioritmija.

 

 

STROŠKI:

Kotizacija za pesniško delavnico za 40 šolskih ur znaša 100,00 € (DDV je vključen). JSKD bo po prejemu prijavnice poslal udeležencem predračun s položnico. Kotizacijo je treba poravnati pred začetkom šole, potrdilo pa prinesti s seboj. Šolnino povrnemo le v primeru bolezni na podlagi zdravniškega spričevala. Vsi udeleženci dobijo potrdilo o udeležbi in aktivnem sodelovanju! Če razmere zaradi korona virusa ne bodo dopuščale druženja v živo, bomo delavnico izvedli po predvidenih terminih po spletu (brezplačna spletna aplikacija ZOOM) oz. po dogovoru.

PRIJAVE:

Na delavnico se lahko prijavite do ponedeljka, 10. maja 2021, preko spletne prijave.

Izpolnjeno e-prijavnico na naslednji povezavi:

e-prijava

oddajte  najkasneje do zgoraj navedenega datuma.

Več informacij o programu celotne šole (mentor@jskd.si oz. po telefonu 01/24-10-516, po 3. 5. 2021).

Delavnice ne bomo izvedli, če bo prijavljenih manj kot sedem udeležencev.

Kreativne delavnice bodo potekale v Ljubljani, v Centru poezije TŠ, Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana.

Informacije in prijave

Barbara Rigler
producentka JSKD za literaturo in odgovorna urednica revije Mentor
01/24-10-516, 051/675-238

 

 

 

 

 

e-prijava