LITERATURA / NATEČAJI / SOSED TVOJEGA BREGA 2014


Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in revija Mentor razpisujeta literarni natečaj za najboljše otroško in mladinsko dramsko besedilo.


1. Prispevki

Vsak avtor lahko posreduje največ tri, še neobjavljena, dramska besedila, pri čemer se ocenjuje vsako dramsko besedilo posebej. Besedila morajo biti primerna za uprizarjanje za otroške in mladinske gledališke skupine, v dolžini trajanja:

- največ 30 min (20.000 znakov s presledki) za otroške in

- največ 60 min (40.000 znakov s presledki) za mladinske predstave (tretja triada OŠ  in dijaki).  

 

2. Oblikovno-tehnični pogoji

Prispevki naj bodo poslani v digitalni obliki podpisani s šifro v eni priponki, v drugi priponki pošljite svoje kontaktne podatke (ime in priimek, letnica rojstva, naslov, e-naslov, telefonska številka). Žirija bo dobila v branje samo besedila podpisana s šifro, brez avtorjevih podatkov, s čimer bomo zagotovili anonimnost natečaja.3. Udeleženci

Na natečaju lahko sodelujejo vsi avtorji, ki se ljubiteljsko ali poklicno ukvarjajo s pisanjem dramskih besedil.

 

4. Žirija in način selekcije

Poslane prispevke, ki bodo ustrezali razpisanim kriterijem, bo dobila v pregled tričlanska strokovna žirija, ki bo predlagala za objavo do pet najboljših dramskih besedil na podlagi strokovnega znanja ter lastnih izkušenj in presoje. Ocenjevala bo kreativnost, slog, jezik, povezanost vsebine in oblike, inovativnost, sporočilnost, uprizorljivost ter celostni umetniški vtis dramskega teksta. V primeru večjega števila kvalitetnih besedil lahko žirija predlaga kakovostna besedila za objavo v reviji Mentor. Odločitev žirije je dokončna in se nanjo ne bo mogoče pritožiti.

 

5. Nagrade in povratne informacije

Pet izbranih besedil bomo objavili v knjižni obliki, vsak avtor izbranega besedila bo prejel  honorar v višini 100 € bruto in 10 izvodov izdane knjige. Avtorji bodo o izboru obveščeni do 4. septembra 2015.

 

6. Avtorstvo

Avtor s poslanim delom dovoljuje objavo svojega dela v tiskanih ali spletnih publikacijah JSKD. Skupine, ki bodo želele besedila uprizoriti, se bodo z avtorji naknadno dogovorile za  avtorski honorar - nadomestilo za uporabo avtorskega dela.

 

7. Rok za oddajo besedil

Rok za oddajo besedil je 30. junij 2015 po elektronski pošti na naslov mentor@jskd.si ali po pošti na digitalnih nosilcih datotek (CD, USB-ključ …) na naslov: Revija Mentor, JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom: Dramski razpis. Poslanih nosilcev ne vračamo.  

 

 

Dodatne informacijeMatjaž ŠMALC

samostojni strokovni svetovalec
za gledališko dejavnost

 

T: (01) 2410 511
F: (01) 2410 510
E: matjaz.smalc@jskd.simag. Barbara RIGLER

samostojna strokovna svetovalka
za literarno dejavnost

 

T: (01) 2410 516
F: (01) 2410 510
E: barbara.rigler@jskd.si