LITERATURA / NATEČAJI / ROŠEVI DNEVI

 

Natečaj revije Mentor

ZA NAJBOLJŠA LITERARNA GLASILA, LITERARNE ZBORNIKE ter KNJIGE S PRISPEVKI OSNOVNOŠOLSKIH in SREDNJEŠOLSKIH AVTORJEV

 

Revija MENTOR vabi uredniške odbore (šolskih) literarnih glasil in njihove mentorje, da sodelujejo na natečaju za najboljša literarna glasila s prispevki osnovnošolskih otrok ter - letos že drugič  - najboljša literarna glasila z besedili srednješolskih in gimnazijskih avtorjev. Na ta način bi se radi še bolj seznanili z literarno ustvarjalnostjo učencev in dijakov v osnovnih in srednjih šolah ter zunaj nje ter z njihovimi objavami v (šolskih) glasilih in drugih literarnih publikacijah (zborniki, samostojne knjige posameznih avtorjev), hkrati pa dali avtorjem, mentorjem, šolam in drugim organizatorjem (območnim izpostavam) priložnost za posebno javno predstavitev.


Zanimajo nas najnovejša (samo literarna!) glasila, zborniki z letnico 2014 (2014/15) in tudi samostojne knjige učencev in učenk, ki so izšle v letu 2014, tako v tiskani izdaji kot v elektronski obliki.  


Med vsemi poslanimi glasili bo žirija, ki jo sestavljata profesor Miha Mohor in Barbara Rigler, izbrala najboljše (nagrajene bodo najboljše osnovnošolske in srednješolske publikacije, vsaka v svoji kategoriji), vse publikacije pa bodo od 18. marca 2015 do petka, 3. aprila 2015, razstavljene v Osrednji knjižnici Celje. Razstava bo ena od prireditev v okviru XXVIII. Roševih dni, tradicionalnega literarnega srečanja za osmošolce in devetošolce, ki ga vsako pomlad v Celju pripravlja Javni sklad RS za kulturne dejavnosti s svojo Območno izpostavo Celje in Osnovno šolo Frana Roša, Celje.


Knjižne nagrade in priznanja bomo mentorjem nagrajenih glasil podelili 18. marca 2015 popoldne na odprtju razstave v celjski knjižnici.


Glasila in druge publikacije naj uredništva pošljejo do:

petka, 30. januarja 2015,

na naslov: JSKD, revija Mentor, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom »Mentor - literarna glasila«. Glasilu, prosimo, priložite izpolnjeno prijavnico.

 

Poslanih knjig in glasil ne bomo vračali, ampak jih bomo shranili v Osrednji knjižnici Celje in drugih matičnih knjižnicah. Če bo možnost, bo razstava gostovala tudi po drugih slovenskih osrednjih knjižnicah.  O tem vas bomo obvestili naknadno.                                                          

 

Dodatne informacijemag. Barbara RIGLER

samostojna strokovna svetovalka
za literarno dejavnost

 

T: (01) 2410 516
F: (01) 2410 510
E: barbara.rigler@jskd.si

 

                                                    

 

 

 

 

Soorganizatorja: