LITERATURA / NATEČAJI / ROŠEVI DNEVI

 

Rezultati izbora šolskih glasil v okviru Roševih dnevov 2015

 

Komisija (prof. Miha Mohor, urednik, pisec in slavist, ter Barbara Rigler, odgovorna urednica revije Mentor) je v sredo, 10. februarja 2015, pregledala vsa prispela šolska literarna glasila. Na naš razpis se je odzvalo 33 osnovnih šol in 6 gimnazij oz. srednješolskih centrov. Prejeli smo 53 različnih literarnih publikacij, ki so nastajale med osnovnošolci, in 6 glasil z literarno ustvarjalnostjo dijakov. Pri izbiranju smo bili pozorni na posamezne šolske literarne liste in posebne  literarne dosežke. Večina glasil dosega razveseljiv kvalitetni nivo, pri najboljših glasilih se v ozadju vidijo metode in oblike sodobnega  pouka - rezultati ne pridejo sami od sebe. Kriteriji, ki so nas vodili pri izbiranju šolskih literarnih glasil, so: pestrost književnih zvrsti in vrst (rezultat kvalitetnega pouka besedilnih vrst in dela v delavnici ustvarjalnega pisanja), pregledna urejenost lista, pristnost otroškega/dijaškega izraza, jezikovna skrbnost, likovna in grafična podoba lista, učinkovito organiziran uredniški odbor, obvezni podatki v kolofonu, lektoriranje in navsezadnje ekološka utemeljenost izdajanja glasil na fizičnem papirju …. Vse prispele publikacije smo ocenjevali tudi po izvirnosti zamisli in uresničenju zastavljenih ciljev.

 

NAGRADE ZA LITERARNA GLASILA –
SREDNJE ŠOLE IN GIMNAZIJE

Nagrada za literarno gimnazijsko glasilo v celoti

(knjižna prvenka Tinke Volarič, Krožnice večglasnih tišin)

 

FEDRA 11-13

Šola: I. gimnazija Celje
Urednici: Klara Pavšer Stropnik in Bernarda Jelen

Utemeljitev: Fedra je dobro mentoriran srednješolski literarni almanah z večletno tradicijo. Trojna številka 11-13 predstavlja najboljše stvaritve, ki so bile napisane v okviru kulturnih prireditev Fedrovanja 2013 in 2014 pod vodenjem kritika in pesnika Zorana Pevca, ter objavlja tudi avtorska dela dijakov, nastala v sodelovanju s celovško slovensko gimnazijo, in prispevke z literarnih delavnic (primeri konstruktivističnih pesmi).

 

 

 

 

 

Posebna pohvala za idejo
pesniške miniaturke 

(priročnik Davida Bedrača o pesnjenju, Brez uteži):

POMLADNE RADOSTI

Šola: Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Srednja  poklicna in strokovna šola Zreče

Mentorica Marjana Cenc Weiss

Utemeljitev:  Pomladne radosti so domiselno oblikovana miniaturna pesniška knjižica. Avtorji so dijaki 1. in 2. letnikov poklicne in strokovne šole. V njej prebiramo preproste pesmi o doživljanju pomladi, zaključuje pa jo nagrajeni haiku. Čeprav glasilo literarno ni presežno, kaže, kako tehniško usmerjena mladina pod dobrim mentorstvom sprejme poezijo za svojo in se tudi sama preskuša v literarnem ustvarjanju.

 

 

 

NAGRADE ZA LITERARNA GLASILA
OSNOVNE  ŠOLE

Nagrada za najboljše literarno glasilo v celoti
(letna naročnina na revijo Mentor 2015:

 

VREMŠČICA

Šola: OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača
Mentorica Suzana Kavčič

Utemeljitev: Vremščica je literarno glasilo, ki združuje otroke vse osnovne šole. Prvošolčki kujejo rime in sestavljajo uganke, drugošolčki pišejo verze na koledar in se napotijo na domišljijska popotovanja, v višjih razredih se otroci ob branju Guliverja, Butalcev in drugih zanimivih knjig preskušajo v poustvarjalnem pisanju, proti koncu pa se lotevajo že samospraševanj in težjih tem o medsebojnih odnosih in razmer v družbi. Glasilo je tematsko pestro in ponuja primerno branje vsem osnovnošolcem, odrasli pa lahko na njegovih straneh sledijo razvoju otrok in opazujejo rezultate sodobnega poučevanja.

 

Nagrada za celoten literarni projekt šole, ki spodbuja
mlade ustvarjalce k pisanju daljših literarnih besedil

(letna naročnina na revijo Mentor 2015 in 5
slikanic Svetlolasa kraljica za mlade avtorje
):

 

 

Z domišljijo na potep

Šola: OŠ Mokronog
Mentorica Vesna Magovec Regent


Knjige mladih avtorjev: Petra Pavlin: Prekletstvo žužkov; Tim Gregorčič: Prijateljstvo rešuje; Lan Dvornik: Pričakovana ugrabitev; Tina Rejc: Nesreča je lahko tudi sreča; Nina Starič: Pobeg z razlogom

Utemeljitev: Pet devetošolcev je v okviru triletnega osnovnošolskega projekta pod mentorskim vodstvom pisalo povesti. Nastajale so iz njihovih bralnih izkušenj, to je iz mladinske literature, ki jim je všeč, in jih nadgrajevali s svojo domišljijo in življenjskimi spoznanji. Tematsko se pnejo od najstniških zgodb o odraščanju, šolskih prigod do kriminalk in fantastike. Pri pisanju te relativno dolge proze so pokazali, da dobro obvladujejo zapletanje in razpletanje svoje pripovedi, oblikovanje značajev in slikanje književnega prostora ter da imajo občutek za jezik. Tako dolga besedila namreč zahtevajo vsestransko jezikovno znanje, a tudi vztrajnost in prizadevnost mladih piscev. Pri tem ima nedvomno veliko zaslugo mentorica, da je ta mala knjižna zbirka sploh zagledala luč sveta, pa tudi vodstvo šole. Edino pomanjkljivost projekta petih knjig vidimo v tem, da mentor in otroci niso imeli besede tudi pri knjižnem oblikovanju.

 

Nagrada za kolektivno podajanko

(priročnik Mihe Mohorja o literarnih glasilih, Glasovi mladih):

Usodno popoldne

Šola: OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert
Mentorica Janja Jerovšek

Utemeljitev: Usodno popoldne je knjiga z OŠ Pavla Lunačka, ki ima več avtorjev, saj je v njej objavljena kolektivna povest - podajanka. Mentorica je skupino učencev spodbujala k sodelovanju, tako da je vsak nadaljeval pisanje svojega predhodnika. V prvem poglavju spoznamo književne osebe – v središču je skupina šolarjev – nato pa se zgodba razvije in zaplete v pravo malo kriminalko z odprtim koncem, ki omogoča nadaljevanje. V zaključku so pisci dodali poglavje, v katerem so predstavili, kako so pisali zgodbo in o občutkih zadovoljstva pri tem.

 

 

Nagrada za urejeno kolektivno povest  

(priročnik Mihe Mohorja o literarnih glasilih, Glasovi mladih):

 

 

SREČA (N) JE NA MORJU

Šola: OŠ Železniki
Mentorica Nataša Zavrl
Oblikovanje: Polona Kovač

Utemeljitev: Sreča(n)je na morju je kolektivna povest petošolcev in šestošolcev z OŠ Železniki. Izdali so jo kot lično slikanico, saj je nastala v okviru krožka Pisateljski vajenec in likovnega krožka. Otroci so skupaj izoblikovali književne osebe in fabulo ter na koncu kakor v kakšnem priročniku dodali celo vprašanja, s katerimi bralec preskusi svoje razumevanje prebranega. Odlično je mentorsko delo in povezava obeh krožkov, pomanjkljivost, ki je ne bi bilo težko odpraviti, pa je skrita v nerazvidnosti, kakšen je bil posameznikov delež pri ustvarjalnem procesu. 

 

 

 

Nagrada za šolski literarni projekt
podružnične šole

(priročnik Iztoka Ilicha, Bili so mentorji):

2014 korakov

Šola: OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče POŠ Bukovica
Mentorica Marta Premrl

Utemeljitev: Lična slikanica POŠ Bukovica OŠ Renče vsebuje skupinsko besedilo o raziskovanju preteklosti s pomočjo muzejskih predmetov in otroške domišljije. Po obisku muzeja je mentorica tretješolce povabila k pisanju domišljijskih zgodbic o srečanju z rimljanskim dečkom in življenju Rimljanov, te pa so dopolnili s svojimi risbami in fotografijami oljenk. Pri besedilih pogrešamo podpise malih avtorjev oziroma podatek, da jih je po pripovedovanju učencev zapisala mentorica.  

 

Nagrada za poseben večletni
projekt – zbirke haikujev  

(priročnik Iztoka Ilicha, Bili so mentorji):

MEDNARODNE ZBIRKE HAIKUJEV

Šola: OŠ Franceta Bevka Tolmin
Mentor: Jože Štucin z mentorji šole in selektorji

Utemeljitev: Ob knjigi Haiku. Hajaku. Haikik. Haki. Hak. Ljudje smo svobodni prejema nagrado tudi dolgoletni projekt spodbujanja in usposabljanja za pisanje haikujev. Zbirke haikujev nastajajo na OŠ Tolmin pod kakovostnim mentorstvom in povezujejo mlade pisce haikujev preko meja. V lepo oblikovanih in urejenih zbornikih so objavljeni najboljši verzi, ki nastanejo izpod peresa mladih v ustvarjalnih delavnicah. Haikuji so dopolnjeni z likovno podobo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posebna pohvala za spodbujanje literarne
kreativnosti devetošolcev

(letna naročnina na revijo Mentor 2015):

Ogrizki

Šola: OŠ Poljane Ljubljana

Mentorici: Tatjana Rupnik Hladnik in Barbara Tacar

Utemeljitev: Ogrizki so literarni list 9. razredov OŠ Poljane. Za literarnim in esejističnim pisanjem najstnikov pred prehodom na srednjo šolo je čutiti kakovostno širšo književno vzgojo: v svojih prispevkih se srečujejo s Prešernovimi liki, poustvarjalno se lotijo Šalamunovih modernističnih verzov, pišejo o knjigah, ki so se jih dotaknile, a kritično tudi o izobraževalnem sistemu. Ob slovenščini jim ni težko napisati tudi besedila v srbskem, angleškem ali kakem drugem jeziku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Posebna pohvala za domiselno
oblikovan list v obliki fotostripa

(zbirka dramskih besedil Spetka!)

Mladi veter

Šola: OŠ Antona Aškerca Velenje

Mentorica Martina Hribernik

Utemeljitev: Mladi veter se odlikuje z likovno izvirnostjo, saj je glasilo z OŠ Antona Aškerca v celoti napravljeno v obliki foto stripa. S pasicami fotografij in oblački z besedili v njih se predstavijo posamezni razredi, tako pa uredniki posredujejo tudi fiktivne zgodbe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posebna pohvala šoli za večletno rast
na literarnem področju

(zbornik festivala mlade literature Urška ob jubileju)

OŠ KOŠANA

Mentorici: Cecilija Pavlovič in Marija Mršnik

Knjige: Čudežni čevlji; Huda pot; Pesmice o mami, Pesmice o atu;  Prijatelji za vedno; Pripoved popotnikov, Utrujen; Vitez in konji

Utemeljitev: Projekt knjižic, ki ga vodi mentorica Cecilija Pavlovič s sodelavko Marijo Mršnik, kaže na večleten mentoriran pouk branja in pisanja, na odlično knjižno in likovno vzgojo, ki ju domiselno prepletajo z matematičnimi nalogami in osvojenim šolskim znanjem – učenci so ves čas ustvarjalni subjekt. Knjižice odlikujejo izvirna otroška ilustracija ter ustvarjalna besedila, ki so jih otroci pisali vsak posebej (nanizanke) ali  skupaj (kolektivna zgodba). Še vedno velja, da z malo sredstvi dosežemo največji učinek.

 

 

Zahvaljujemo se vsem osnovnim in srednjim šolam za sodelovanje na natečaju in vas prijazno vabimo na odprtje razstave vseh prispelih literarnih glasil. Razstava bo potekala v okviru srečanja XXVIII. Roševi dnevi 2015 v sredo, 18. marca 2015, ob 16.15 v Osrednji knjižnici Celje. Vse nagrajene šole bodo prejele priznanja in literarne nagrade. Razstava glasil in drugih publikacij s prispevki osnovnošolskih in srednješolskih ustvarjalcev bo odprta od srede, 18. marca 2015, do petka, 3. aprila 2015. Čestitamo!

 

Dodatne informacijemag. Barbara RIGLER

samostojna strokovna svetovalka
za literarno dejavnost

 

T: (01) 2410 516
F: (01) 2410 510
E: barbara.rigler@jskd.si

 

                                                    

 

 

 

 

Soorganizatorja: