LITERATURA / NATEČAJI / ROŠEVI DNEVI

 

Natečaj revije Mentor

ZA NAJBOLJŠA LITERARNA GLASILA, LITERARNE ZBORNIKE ter KNJIGE S PRISPEVKI OSNOVNOŠOLSKIH in SREDNJEŠOLSKIH AVTORJEV

 

Izbrana šolska glasila v okviru Roševih dnevov 2016

 

Na naslov Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti je ob letošnjem razpisu za najboljša osnovnošolska literarna glasila prispelo nekoliko manj izdelkov kot prejšnja leta (pet publikacij iz štirih gimnazij ter štiriindvajset glasil iz sedemnajstih osnovnih šol), zato pa ta bolj ustrezajo razpisu, saj ne gre za novinarsko zasnovane informativne tiske, ampak mladi v njih predstavljajo svojo literarno ustvarjalnost. Največ je šolskih literarnih listov, kaže pa se tudi trend povečevanja števila tematskih številk in samostojnih publikacij (največ proznih knjižic in pesniških zbirk).

Strokovno komisijo sta sestavljala Miha Mohor, slovenist, soavtor osnovnošolskih učbenikov ter avtor priročnika o šolskih glasilih, ter Barbara Rigler, samostojna svetovalka JSKD za literaturo ter urednica revije Mentor. Splošna ocena je, da je otroška literarna bera iz šolskega leta 2015/2016 kakovostna. Šolskih literarnih publikacij, ki se odlikujejo z jasnimi uredniškimi koncepti, je z leti vse več. Ocenjevalca nista iskala umetniških del ali mladih umetnikov; za stranmi publikacij sta se kakor arheologa trudila razpoznati pozitivne vplive sodobnega jezikovnega in literarnega pouka, delavnic ustvarjalnega pisanja, raznovrstnost projektnih in tematskih nalog, in kako mladi poglobljeno recepcijo šolskega in obšolskega branja prenašajo na svojo izkušnjo in ustvarjalnost. Seveda pa je bil v ospredju kriterij izvirnega otrokovega literarnega poskusa, saj uspešno mentorsko delo izhaja le iz otrokove avtentičnosti in je posredno. Člana strokovne komisije ugotavljata, da se tematska pahljača šolskega spisja in obvladovanja besedilnih vrst širi, ob tem pa ostaja dovolj prostora za pristen otroški izraz. Danes so otroci z novimi elektronskimi pomagali sposobni napisati tudi daljše tekste, razvija se šolsko in družinsko založništvo. Nekaj tematskih številk tudi kaže, da so mentorji učence odlično usposobili za zapisovanje in zbiranje slovstvene folklore.

Zahvaljujemo se vsem osnovnim in srednjim šolam za sodelovanje na natečaju in vas prijazno vabimo na odprtje razstave vseh prispelih literarnih glasil. Deveta razstava bo potekala v okviru srečanja XXIX. Roševi dnevi 2016 v sredo, 16. marca 2016, ob 16.15 v Osrednji knjižnici Celje. Vse nagrajene šole bodo prejele priznanja in literarne nagrade. Razstava glasil in drugih publikacij s prispevki osnovnošolskih in srednješolskih ustvarjalcev bo odprta od srede, 16. marca 2016, do sobote, 16. aprila 2016. Čestitamo!

Miha Mohor, slovenist, soavtor osnovnošolskih učbenikov ter avtor priročnika o šolskih glasilih
Barbara Rigler, samostojna strokovna svetovalka za literarno dejavnost pri JSKD RS

 

Dve priznanji za srednješolska publikacije:

Priznanje za najboljše  literarno  glasilo med srednjimi šolami in gimnazijami prejme

MAESTRAL, Gimnazija Koper 
(urednica/mentorica literarnega krožka: Ines Cergol)
Utemeljitev:  Maestral je zelo kvalitetno šolsko glasilo, ki obenem predstavlja ustvarjalno nadgradnjo sodobnega pouka književnosti. V ospredju je poezija in proza; dijaki se izvirno poustvarjalno poklonijo Tomažu Šalamunu, pišejo imagistične, konstruktivistične in nadrealistične verze, prozo, filmski scenarij in eseje. Pri pisanju o vojnah, emancipaciji žensk ter položaju slovenščine se z izvirnimi premisleki gibljejo daleč od kakršnih koli ideoloških stereotipov. Literarna revija je tudi lepo ilustrirana z izvirnimi risbami.

Priznanje za najboljši primer miniaturne pesniške zbirke haikujev prejme

Lepota čas mi krade, zbirka haikujev; Gimnazija Ptuj (mentorica Marija Mir Milošič)
Utemeljitev: Lepota čas mi krade je miniaturka haikujev, ki je nastala pri sodobnem pouku književnosti,  kjer so bili dijaki po prebiranju haikujev in opremljeni z literarno-teoretičnim znanjem usmerjeni v lastno ustvarjanje. Pred nami zaživi ročno izdelan pesniški  unikat z avtorskimi haikuji in njihovimi avtorji.

Pet priznanj za osnovnošolske publikacije:

Priznanje za najboljši tematski zbornik Spominčice in šolsko glasilo Mlada rast prejme Osnovna šola Cerkno:

Spominčice, OŠ Cerkno
(mentorica Mojca Lipužič Moravec)
Utemeljitev: Tematski zbornik je rezultat mentorsko dobro vodenega šolskega raziskovalnega dela. Otroci so raziskovali prvo svetovno vojno na Cerkljanskem in pripravili zbornik prispevkov na to temo. V njem so objavljeni zbrani biografski in zgodovinski podatki, fotografije vojakov in oseb, ki so povezane z Veliko vojno, pisma in dopisnice z bojišč, spomini na vojna leta. Člani raziskovalnega krožka so se pri snovanju in urejanju Spominčic naučili osnov metodologije zbiranja slovstvene folklore in si pridobili vsestranski vpogled v dramatično preteklo dogajanje.

Mlada rast, OŠ Cerkno
(mentorica  Mojca Lipužič Moravec s sodelavci šole, oblikovalka Petra Brelih)
Utemeljitev: Likovno lično opremljen list Mlada rast  zajema veliko število učencev od najmlajših iz vrtca, podružničnih šol pa do 9. razreda. Njihove literarne stvaritve pa tudi novinarske prispevke, dopolnjujejo sestavki v tujih jezikih, ki se jih učijo, dopisovanja z drugimi šolami, notni zapis in slovstvena folklora.

Priznanje za najboljši avtorski knjigi prejme  Osnovna šola  Šentjernej:

Mit, avtorica Eva Novak, OŠ Šentjernej
(mentorica Ida Zagorc)
Utemeljitev: Mit je daljša pripoved med znanstveno fantastiko in utopijo. Avtorica obvladuje jezikovno in stilsko zahtevno besedilo, dogajanje je postavljeno v fantastično deželo prihodnosti ali neke druge dimenzije. Knjižni junakinji Astrid in Wendy se kot odraščajoča dekleta vseh časov spopadata z velikimi življenjskimi vprašanji, avtorica prepleta dve mladosti iz vzporednih svetov, se izogne črno-beli zgodbi, mit o realnosti je poteptan, v domišljiji pa ohranjen, mita ljubezni si avtorica ne pusti vzeti. Pomembno spoznanje je, da v življenju ni dobro igrati in se sprenevedati. Slog je mejno poetičen. Spremno besedo in komentar k besedilu  je napisala mentorica.

Moje ptice, avtorica Neža Cerinšek, OŠ Šentjernej
(mentorica Ida Zagorc)
Utemeljitev: Moje ptice so zbirka zrele mladostniške poezije, v kateri mlada pesnica odstira svet intimnih vrednot. Avtorica je sama knjigo ilustrirala z ličnimi risbami.  

Obe knjigi predstavljata šolski projekt, vodstvo šole je zbralo sredstva, da so ju sami založili in izdali, zato nista bili namenjeni prodaji.

 

Priznanje za najboljši dolgoletni šolski projekt in unikatne avtorske knjižice prve triade  prejme  Osnovna šola  Košana:

Ščivon in druge zgodbe, OŠ Košana
(mentorici: Cecilija Pavlovič in Marija Mršnik)
Utemeljitev: Enajstleten šolski projekt je pripeljal do prave knjige Ščivon in druge zgodbe. To je zbirka starih povedk, pesmi, molitvic, pregovorov, ugank in podobnega folklornega gradiva. Otroci so jih sami ilustrirali. Pri metodologiji zbiranja slovstvene folklore jim je bila v oporo strokovna pomoč dr. Marije Stanonik. Zato so njihovi zapisi pripovedi starejših opremljeni s vsemi potrebnimi spremljevalnimi podatki o govorcu in zapisovalcu ter kraju in času njunega srečanja.  V prvem triletju OŠ Košana so spet izdelali štiri knjižice z naslovi: Hiša velikanka in kokošnjak, Košanski zaklad, Potovalčkove dogodivščine, Skrivnostno bitje. Nastale so iz živahnega ustvarjalnega pouka, kjer so si učenci izmišljali zgodbice, jih zapisali in lepo ilustrirali. Take »kolektivne« razredne slikanice so dober primer  sodobnega pouka jezika in literature. 

Priznanje za najboljše šolsko glasilo na določeno ustvarjalno temo prejme  Osnovna šola  Prežihovega Voranca Maribor

Samorastniki, OŠ Prežihov Voranc Maribor
(glavni urednici: Ana Košat in Eva Rajher)
Utemeljitev: Knjižica je zbirka pravljic. Vsa šola se je za kulturni dan spremenila v kraljestvo nad oblaki - v čudežno deželo. Otroci so vpregli domišljijo in so po vzoru ljudskih in avtorski pravljic, ki so jih prebrali, tudi sami pisali izvirna besedila. Najboljše so uvrstili v zbirko, sošolci iz priseljenskih družin so jim dodali zapise pravljic v svoji materinščini (slovaška, škotska, makedonska, bosanska …), zaokrožili pa so jo s pravljičnimi pesmimi, horoskopom in ugankami. Knjižici je priložen DVD z dokumentarnim filmom o kulturnem dnevu in nastajanju pravljic in zbirke.

 

Priznanje za najboljše raziskovalno šolsko glasilo posvečeno zgodovinski temi  prejme  Osnovna šola  Simona Gregorčiča Kobarid:

Slavčkov odmev, OŠ Simona Gregorčiča Kobarid
(mentorica/ urednica: Martina Kozorog Kenda)
Utemeljitev: Tematska številka neobičajno velikega časopisnega formata je vezana na prvo svetovno vojno. Popelje nas med muzejske zbirke orožja in dokumentov, po zgodovinskih ulicah Kobarida, k pesnikom in pisateljem, ki so pisali o veliki moriji prve svetovne vojne, nam priporoči knjige na temo prve svetovne vojne, beremo fiktivna pisma materi s fronte v angleščini in prisluhnemo intervjuju s kustosom kobariškega muzeja …

 

 

 

Dodatne informacije

mag. Barbara RIGLER

samostojna strokovna svetovalka
za literarno dejavnost

 

T: (01) 2410 516
F: (01) 2410 510
E: barbara.rigler@jskd.si

 

                                                    

 

 

e-prijavnica

 

 

 

Zbornik

 

 

Soorganizatorja: