LITERATURA / NATEČAJI / ROŠEVI DNEVI

 

REZULTATI NATEČAJA

 

Na naslov Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti je ob letošnjem razpisu za najboljša šolska literarna glasila prispelo nekoliko manj izdelkov (dve publikaciji iz gimnazije in tehniške srednje šole ter 21 glasil iz različnih osnovnih šol), zato pa ta bolj ustrezajo razpisu, saj ne gre za tipične novinarsko zasnovane informativne tiske, kot smo jih dobivali v prvih letih natečaja, ampak mladi v njih predstavljajo svojo literarno ustvarjalnost. Največ je šolskih literarnih listov ali časopisov, kjer so otroški literarni poskusi in odzivanja na branje v ospredju, kakovostno pa izstopajo tudi literaturi posvečene tematske številke in samostojne publikacije.

Strokovno komisijo sta sestavljala Miha Mohor, slovenist, soavtor osnovnošolskih učbenikov ter avtor priročnika o šolskih glasilih, ter Barbara Rigler, samostojna svetovalka JSKD za literaturo ter urednica revije Mentor. Splošna ocena je, da je otroška literarna bera iz šolskega leta 2015/2016 in 2016/2017 kakovostna. Ocenjevalca nista iskala umetniških del ali mladih umetnikov; za stranmi publikacij sta se kakor raziskovalca trudila razpoznati pozitivne vplive sodobnega jezikovnega in literarnega pouka, delavnic ustvarjalnega pisanja, raznovrstnost projektnih in tematskih nalog, in kako mladi poglobljeno recepcijo šolskega in obšolskega branja prenašajo na svojo izkušnjo in ustvarjalnost. Seveda pa je bil v ospredju kriterij izvirnega otrokovega literarnega poskusa, saj uspešno mentorsko delo izhaja le iz otrokove avtentičnosti in je posredno. Člana strokovne komisije ugotavljata, da se tematska pahljača šolskega spisja in obvladovanja besedilnih vrst širi, ob tem pa ostaja dovolj prostora za pristen otroški izraz. Danes so otroci z novimi elektronskimi pomagali sposobni napisati tudi daljše tekste, razvija se šolsko in družinsko založništvo.

Zahvaljujemo se vsem osnovnim in srednjim šolam za sodelovanje na natečaju in vas prijazno vabimo na odprtje razstave vseh prispelih literarnih glasil in vseh zbornikov izbranih besedil, ki smo jih izdali ob 30-ih srečanjih Roševi dnevi. Jubilejna deseta razstava bo potekala v okviru srečanja 30. Roševi dnevi 2017 v sredo, 22. marca 2016, ob 16.20 v Osrednji knjižnici Celje. Vse nagrajene šole bodo prejele priznanja in literarne nagrade. Razstava glasil in drugih publikacij s prispevki osnovnošolskih in srednješolskih ustvarjalcev bo odprta od srede, 22. marca do 22. aprila 2017. Čestitamo!

Urednike in mentorje nagrajenih glasil (max. 2 osebi/šolo) prosimo, da naj potrdijo udeležbo (na e-naslov: mentor@jskd.si) na dopoldanski delavnici – v sredo, 22. marca 2017, ob 10. uri, na OŠ Frana Roša, Cesta na Dobrovo 114, Celje; ki jo bosta vodila prof. Miha Mohor in dr. David Bedrač. V primeru, da se dopoldanske delavnice ne morete udeležiti, vas prosimo, da se nam pred podelitvijo priznanj v knjižnici pridružite ob 15.45 na Krekovem trgu v Celju, pri spomeniku Alme Karlin. Od tam bomo po ogledu razstave o Roševih dnevih na panojih skupaj nadaljevali pot proti knjižnici. Parkirate lahko ob železniški postaji.

 

NAGRADE ZA GIMNAZIJO OZ. SREDNJO ŠOLO:
Nagrada za najboljšo zbirko poezije

 

Mimobežnice


Mimobežnice

Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik
Urednik Gašper Tonin
Ilustracije: Ariana Godicelj, Ana Hafner
Utemeljitev: Gre za zbirko več kot 60 pesmi, ki so jo pripravili dijaki: Ema Osolnik, Tara Korica, Monika Baraga, Pavla Zabret, Ana Hafner, Gašper Tonin, Andrej Fatur, Blaž Lipar, Ana Dragar, Zala Kanc, Benjamin Zajc, Neža Zore, Pino Pograjc. Dijaki v pretanjenih najstniških pesmih odkrivajo nove dimenzije sveta in izpoveduje svoj odnos do njega. Knjiga je estetsko opremljena, dijaki so z avtorsko ilustracijo in posebno tehniko cianotipijo poskrbeli za oblikovno podobo, sami so pripravili tudi grafični prelom za tisk. Antologija nadaljuje nekdaj bogato slovensko tradicijo dijaških literarnih listov in kaže kakovosten pouk literature in književne vzgoje na šoli.


Nagrada za najboljše srednješolsko literarno glasilo

 

Prebliski


Prebliski

Šolski center Nova Gorica, Elektro in računalniška šola
Mentorji: Majda Figelj (prof. slov.), Andreja Žgur (prof. slov.), mag. Romi Češčut (prof. ang.)
Naslovnico narisala: Nina Tancoš
Utemeljitev: Glasilo prinaša pregled celoletne ustvarjalnosti in je tematsko pestro, v osredju so izpovedi liričnih duš in zapisi mladostniških refleksij. Bodoči elektrotehniki in računalničarji pišejo o sebi, zakaj so se odločili za študij, o spregledanem človeku, popisujejo prakso v tujini in o sobivanju ter prijateljstvih z drugimi dijaki iz Evrope, opisujejo potovanja in v novinarskem kotičku predstavijo Tinkaro Kovač. Drugo polovico glasila zapolnjujejo zgodbe, spomini, doživljaji in publicistična besedila na temo vojne ter zapisi spominov starih staršev. Tri predstavitve ljudi in sebe so tudi v angleščini.


NAGRADE ZA OSNOVNO ŠOLO:
Nagrada za posebno literarno delo z učenci z individualiziranim programom

 

Črički


Črički


OŠ dr. Ljudevita Pivka, Ptuj
Uredniški odbor: Staša Potočnik, Alenka Kosem
Utemeljitev: V glasilu, ki je doslej izšlo že štiriinštiridesetič, prevladujejo stvarni spisi o življenju in o premagovanju težav. Otroci, ki so vključeni v prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom ter v prilagojen program vzgoje in izobraževanja, neposredno in iskreno pišejo o svojem dojemanju sveta, najstniki pa tudi o pasteh mladostništva. Fantastično je v ozadju njihove ustvarjalnosti, v ospredju pa realni vsakdan. Besedila dopolnjujejo izvirne risbe in fotografije, mnogo besedil je predstavljenih v ličnih rokopisih, devetošolci pa se od šole poslavljajo z ex librisi.

 

Nagrada za literarno glasilo Podružnične šole – prvo triletje

 

Drobtinice s planin


Drobtinice s planin


(februar 2016, junij 2016)
OŠ Rovtarske Žibrše
Mentorica Ana Žakelj
Utemeljitev: Dve številki Drobtinic s planin so pisali otroci prvega triletja podružnične šole OŠ Rovtarske Žibrše in so v prvi vrsti rezultat sodobnega pouka jezika in književnosti. Otroci imajo v šoli priložnost za kakovosten stik s knjigo, veliko že sami berejo in o znanih zgodbah poustvarjalno pišejo v svojih pesmicah in novih zgodbah. S pomočjo ustvarjalne igre presenetljivo jasno doumejo bistvene prvine književnih del in to vključujejo v lastno pisanje, pri katerem preskušajo zven in pomene besed ter zapisujejo nove. Druga številka je po zasnovi izvirno domiselna: na zgornjih polovicah strani je učiteljica razgrnila zgodovino pisav od slikovnih do abeced, spodnje polovičke pa je prepustila otrokom, da so jo z domišljijo na literarni način dopolnili. Glasili dokazujeta, kako se s spodbujanjem otrokove ustvarjalnosti, da doseči na prvi pogled zahtevne učne cilje, obenem pa tudi privlačne otroške estetske izdelke.


Nagrada za osnovnošolsko tematsko glasilo – trivialna literatura

 

Samorastniki


Samorastniki


OŠ Prežihov Voranc Maribor
Glavni in odgovorni urednici: Ana Košat in Eva Rajher
Mentorici literarnih prispevkov: Mojca Andrej in Marija Podstenšek
Mentorica likovnih del: Irena Krajnc
Utemeljitev: Številka glasila z OŠ Prežihov Voranc iz Maribora je uglašena na tematiko in problematiko trivialne literature. Je odličen primer kulturne vzgoje, pri kateri moralizatorsko odganjanje otrok od trivialne literature nadomestijo z ukvarjanjem s temi žanri, refleksijo o njih in z poustvarjalnostjo. Otroci od 2. do 9. razreda so pisali vse od grozljivk, detektivk pa do parodij romantičnih balad, iz duhovitih prispevkov pa se da razbrati, kako so vzpostavili do tematike kritično distanco in se poigravali z jezikom in slogom.

 

Nagrada za avtorsko delo osnovnošolcev

 

Nore, ali samo zaljubljene?


Nore, ali samo zaljubljene?


OŠ Boštanj
Avtorica Tamara Špan
Ilustracije Staša Zgonc
Mentorica Silva Žveglič
Utemeljitev: Pred nami je kar zajetna knjiga - ima več kot 200 strani - mladostniški roman o šestih dekletih njihovih potepanjih po svetu in zaljubljanjih. Po vzoru tovrstne prevodne najstniške književnosti imajo tuja imena. Zgodba ima zelo plastične in prepričljive opise, še posebno odnosov med vrstnicami in iskanja s stiki s fanti. O knjigi je njena avtorica zapisala: »Zgodba govori o šestih dekletih, ki se zaradi posebnih zapletov odpravijo na počitnice v Ameriko. Tam spoznajo nove ljudi, raziskujejo in se predvsem zabavajo. Rdeča nit celotne knjige je najstniška norost, zaradi katere se vse začne in ne nazadnje tudi konča.«


Nagrada za osnovnošolsko literarno glasilo

 

Zimzelen


Zimzelen


OŠ Lesično
Mentorica Gordana Salobir
Izbor likovnih del: Milojka Drobne
Naslovnica: Tilen Dvoršak, 8. r.
Utemeljitev: Glasilo napne lok življenja in ustvarjanja skozi celo šolsko leto. Mladi sodelavci od 2. pa do 9. razreda domišljijsko spisje, »dehtenje verzov« in doživljajske zgodbe prepletajo s poročili o bogatem nizu kulturnih dogodkov na šoli.

 

 

Dodatne informacije

mag. Barbara RIGLER

samostojna strokovna svetovalka
za literarno dejavnost

 

T: (01) 2410 516
F: (01) 2410 510
E: barbara.rigler@jskd.si

 

                                                    

 

 

rezultati šolska glasila

e-prijavnica

 

Zbornik Roševih dnevov

 

Soorganizatorja: