LITERATURA / NATEČAJI / ROŠEVI DNEVI

 

Izbrana najboljša
literarna glasila, zborniki in knjige s prispevki osnovnošolskih avtorjev

 

V petek,  8. marca 2013, je komisija (Miha Mohor in Barbara Rigler) pregledala vsa prispela šolska glasila. Do roka je prispelo 59 glasil iz različnih osnovnih šol (37) iz vse Slovenije. Pri izbiranju smo bili pozorni na posamezne šolske literarne liste in posebne  literarne dosežke.


Kriteriji pri izbiranju šolskih literarnih glasil:


1. pestrost književnih zvrsti in vrst (rezultat kvalitetnega pouka besedilnih  vrst in dela v delavnici ustvarjalnega pisanja)
2. pregledna urejenost lista
3. pristnost otroškega izraza
4. jezikovna skrbnost
5. likovna in grafična podoba lista
6. učinkovito organiziran uredniški odbor
7. pogostnost izhajanja
8. obvezni podatki v kolofonu

 

Kriteriji pri izbiranju posebnih literarnih dosežkov (zborniki, samostojne knjižne publikacije itd.): tematske številke glasila, zborniki, almanahi, antologije, pesniške zbirke, prozne knjižice, literarne priloge glasilu, prevodi, priložnostne publikacije, projektne in raziskovalne naloge na temo literature, glasila na nosilcih zvoka ipd. Tudi publikacije smo skrbno pregledali po zgoraj naštetih kriterijih, po izvirnosti zamisli in uresničenju zastavljenih ciljev.

 

Nagrajena šolska glasila so (po abecednem redu in enakovrednem vrednotenju):

 

 

OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas

(Podoba iz daljave, samostojna pesniška zbirka Anje Eržen pod mentorstvom Andreje Uršič ter Med gorami, zbornik literarnih prispevkov)


Utemeljitev: Podoba iz daljave je pesniška zbirka nadarjene najstnice. Preproste skrbno izbrane pesmi odsevajo kakovosten pouk književnosti, katerega metode vključujejo tudi  otroško ustvarjalnost. Poleg samostojne knjige smo nagradili tudi literarni zbornik Med gorami, kjer so učenci napisali  literarne prispevke pod mentorskim vodstvom učiteljev, kar kaže na primer dobre prakse, kjer je zbrana literarna ustvarjalnost in že spodbuda učencev  k samostojnim literarnim publikacijam.

     
 

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol

(2 številki glasila Šolski žarek, april 2012 in december 2012)

 

Utemeljitev: Komisija ugotavlja, da sta pregledani številki glasila Šolski žarek kvaliteten primer literarnega ustvarjanja pod mentorskim vodstvom, ki spodbujajo literarno raznovrstnost. V glasilu so prisotne  različne literarne zvrsti, kar daje  temu ustvarjanju  pomen preseženega šolskega znanja.

 

 

     
 

OŠ Košana, Knežak

(5 samostojnih knjigic  v projektu literarno-likovnega ustvarjanja skupine avtorjev pod mentorstvom učiteljic z naslovi: Desetka  je prinesla prijateljstvo; Deset prijateljev; Zabavni grad; Svilnata punčka; Čarobni sij novega rova)


Utemeljitev: Učiteljica je v okviru književne vzgoje v otrocih vzbudila domišljijo in ustvarjalnost, da so v ustvarjalni igri napisali in likovno oblikovali 5 slikanic, ki jih odlikuje pristen otroški izraz. V formalnem smislu so knjigice samostojne enote  z naslovnico,  likovno upodobitvijo avtorsko napisanih besedil in s preglednim  kolofonom.  

 

     
 

OŠ Prevalje s podružnicami

(literarno glasilo Hlaček)


Utemeljitev: Literarno glasilo  Hlaček je primer dobre prakse, kjer šola s svojimi podružnicami s pravim metodološkim pristopom spodbuja raziskovanje jezika skozi igro z besedami in pisanjem ter uvršča v glasilo prispevke različnih literarnih zvrsti, literarno ustvarjanje in poustvarjanje.

 

 

 

 

     
 

Prva osnovna šola Slovenj Gradec

(Mojčine zgodbe, avtorica Mojca Potočnik, učenka 3. razreda, sodelovanje v projektu Branje s psičko Dono zaradi premagovanja disleksije.)


Utemeljitev: Samostojno oblikovana knjigica učenke 3. razreda je dokaz uspešnosti pouka slovenskega jezika s književnostjo. Učenec s pomočjo pisanja in likovnega ustvarjanja neke namišljene zgodbe uspešno premaguje težave pri branju in pisanju ter preko literature napreduje v svojem šolskem znanju. Knjigo odlikuje pristnost otroškega izraza, ki je širše dopolnjeno z ljubeznijo in odgovornostjo do drugih živih bitij.

 

Nagrade za posebne literarne dosežke:

 

OŠ Col

(tematska številka Javorovega lista z naslovom Kuhano, pečeno – na mizo prinešeneno …)


Utemeljitev:  V okviru raziskovalnega projekta kulturne dediščine, s kakršnimi se je OŠ Col že večkrat izkazala, je nastal pravi kuharski priročnik starih jedi, ki so ga učenci postavili v kontekst starih praznikov in običajev. Ta presega temeljni pedagoški pomen in predstavlja tudi vrednost za našo znanost in kulturo.

 

 

 

     
 

OŠ Primoža Trubarja Laško

(posebna izdaja šolskega glasila s prilogo Kratkočasnikova literarnica)


Utemeljitev:  Posebna priloga šolskega glasila ponuja izbor preseženih literarnih besedil, ki skozi otroško avtentično ustvarjalnost ter  skozi radovedne oči posnemajo svet odrasle  literature. V poskusih poezije in proze nam predstavijo literaturo kot igro, ki nas zabava, poučuje in kratkočasi. Posebna priloga je nadgradnja redne šolske dejavnosti, kjer so učenci lahko samo ustvarjalci in raziskovalci, ne pa tudi podajalci naučenega znanja.

 

     
 

Knjižnica Miklova hiša v sodelovanju z OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica, OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica in OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok

(tematski zbornik po natečaju z naslovom V iskanju identitete in koordinatorko projekta Ano Porenta)


Utemeljitev: Tematski zbornik je dober primer medšolskega sodelovanja, ki skozi razpisano temo spodbuja literarno ustvarjalnost. S koordinatorko projekta so vodeni od branja razpisane teme do oblikovanja široke palete literarnih besedil, ki ponuja pogled v literaturo nasploh in v človeka kot mladega ustvarjalca. Zbornik je nadgradnja jezikovne skrbnosti, ki so jo učenci deležni v pedagoškem procesu.

 

Razstava vseh prispelih glasil in publikacij bo odprta v četrtek, 21. marca 2012, v knjižnici v Celju, kjer bo potekala podelitev nagrad in priznanj izbranim šolam. Vsa dela bodo razstavljena do 4. aprila 2013.

 

Dodatne informacijemag. Barbara RIGLER

samostojna strokovna svetovalka
za literarno dejavnost

 

T: (01) 2410 516
F: (01) 2410 510
E: barbara.rigler@jskd.si