LITERATURA

 

 

 

NATEČAJI

 

 

 

NATEČAJ ZA NAJBOLJŠO SAMOZALOŽNIŠKO KNJIGO Z LETNICO 2008

 

Ljubljana, 20. oktober 2009

 

 

Na letošnji natečaj Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti za najboljšo samozaložniško knjigo, izdano v letu 2008, je prispelo 21 knjig. Nekaj med njimi ni ustrezalo razpisnim pogojem, saj so imele svojega založnika ali pa niso bile natisnjene v letu 2008.


Med samozaložniškimi knjigami, ki so ustrezale vsem razpisnim pogojem, je žirija - pisatelj Goran Gluvić in urednica Dragica Breskvar - za nagrado izbrala prozo Vande Šega z naslovom Vezenje kroga.


Proza Vande Šega, napisana v posebni obliki - med dnevnikom in neodposlanimi pismi, slogovno filigransko natančno izpiljena, se z notranjimi monologi o osebnih dvomih sprašuje o bivanjskem smislu in išče poti do vezi onstran in tostran ljubezni.

 

Izstopale so še tri knjige:

Nasuti drobižek Zmage Palir, knjiga kratkih zgodb, v kateri je zaznati veliko mero humorja in duhovitih preobratov;

Pet minut blaznosti Patricije Dodič z meditativno poezijo in dobro izpeljanim pesniškim jezikom;

Zlata ura II Mirka Jauševca, duhovita in zabavna poezija v ritmu in maniri ljudskega ustnega pesništva.


Goran Gluvić in Dragica Breskvar

 

Rezultati lanskega razpisa
(Najboljša samozaložniška knjiga z letnico 2007)

 

Nagrajenci natečajev za najboljšo samozaložniško knjigo

Rezultati lanskega razpisa (Najboljša samozaložniška knjiga z letnico 2007)