LITERATURA /NATEČAJI /2017

 

NATEČAJ ZA NAJBOLJŠO SAMOZALOŽNIŠKO KNJIGO V LETU 2016

 

Revija Mentor, ki deluje v okviru Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, razpisuje natečaj za najboljšo leposlovno knjigo, izdano v samozaložbi, z letnico 2016.

Natečaj je namenjen vsem avtorjem, ki so lani sami izdali pesniško zbirko, prozo ali zbirko dramskih besedil, napisano v slovenščini, in so sami plačali zanjo stroške ali so del stroškov za tisk dobili s pomočjo sponzorjev.

Knjige (1 izvod) je treba poslati na naslov JSKD, revija Mentor, Štefanova 5, 1000 Ljubljana do nedelje, 23. aprila 2017, podatke pa vpisati v e-prijavo na spletni strani JSKD (najkasneje do 23. aprila 2017):

Rezultati bodo znani do konca poletja, objavljeni pa bodo na spletni strani JSKD, www.jskd.si (Literarna dejavnost). Vsi prijavljeni boste obvestilo o izboru dobili po elektronski pošti, vabilo na podelitev priznanj pa tudi po klasični pošti.

Najboljši avtor bo za nagrado dobil recenzijo v eni od jesenskih številk revije Mentor v letu 2017 in priznanje na podelitvi ob državnem srečanju literatov seniorjev – V zavetju besede 2017, torek, 7. novembra 2017, v Idriji.

Knjige bo pregledala in izbirala komisija, v kateri sta pisatelj in dramatik Goran Gluvič, ter urednica revije Mentor, Barbara Rigler.

 

Dodatne informacije

mag. Barbara RIGLER

samostojna strokovna svetovalka
za literarno dejavnost

 

T: (01) 2410 516
F: (01) 2410 510
E: barbara.rigler@jskd.si