LITERATURA / NATEČAJI / SOSED TVOJEGA BREGA

 

 

mentor

 

 

 

JSKD in REVIJA MENTOR

42.  literarni natečaj SOSED TVOJEGA BREGA 2020

UVODNO BRANJE OB MEDNARODNEM DNEVU MATERNIH JEZIKOV

Petek, 21. februarja 2020, ob 18. uri v dvorani JSKD - Mala skladovnica,
Beethovnova 5, Ljubljana

V počastitev mednarodnega dneva maternega jezika UNESCO (21. februar - na pobudo Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo Unesco praznujemo od leta 1999).

Uvod v 42. državno srečanje manjšinskih pesnikov in pisateljev Sosed tvojega brega 2020, ki bo potekalo v soboto, 9. maja 2020, v Metliki (Metliški grad, Belokranjski muzej, Galerija Kambič, Kulturni dom Metlika, Cesta bratstva in enotnosti 23)

Uvodni pozdrav: dr. Marijanca Ajša Vižintin, znanstvena sodelavka ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije

Seznam nastopajočih – brali bodo:

Dragana in Ema Marošević

Tanja Ocelić

Miloš Djonović

Anja Papuga

Katja Šušteršič

Tamara Kovačević

Miomira Šegina

Milan Aničić

Marina Kružić Zekić

Dragan Mučibabić

Jure Drljepan

Zdravko Kokanović  Koki

Marko Krezić

Natalija Milovanović

Shé Mackenzie Hawke

Sonja Cekova Stojanoska

Veronika Stojanoska

Jordan Stavrov

Dragan Mitić

 

Glasbeni program:
Suha južina Bend, Slovenj Gradec

Moderatorka:
Katja Šušteršič

Foto:
Sunčan Patrick Stone

 

Dodatne informacije

mag. Barbara RIGLER

odgovorna urednica revije Mentor in
producentka za literarno dejavnost

 

T: (01) 2410 516
E: barbara.rigler@jskd.si

 

 

 

 

42.  literarni natečaj 
SOSED TVOJEGA BREGA 2020

 

Prijave na natečaj do 2. 3. 2020