LITERATURA

 

 

 

 

NATEČAJI

 

 

 

REVIJA MENTOR
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
Štefanova 5, 1000 Ljubljana

 

Literarni natečaj revije Mentor za

 

FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA 2010

 

 

 

 

 

Razpisni pogoji

 

 

1.
Sodelujejo lahko avtorji, stari nad 15 let, ki svojega dela še niso izdali (razen v samozaložbi) v knjižni obliki. Pošljejo lahko še neobjavljeno prozo (do 10 strani), poezijo (do 15 pesmi) in dramska besedila.

 


2.
Prispevki morajo biti napisani s pisalnim strojem ali z računalnikom in poslani v treh izvodih, označeni pa morajo biti s šifro. Prispevkom naj avtorji priložijo zapečateno ovojnico z naslednjimi podatki: šifra, ime in priimek, domači naslov, izobrazba, poklic, starost, telefonska številka, elektronski naslov.

 


3.
Vse poslane prispevke odstopijo avtorji za morebitno objavo brezplačno. Dela izbranih avtorjev bodo objavljena na način in v obsegu, ki bo ustrezal finančnim možnostim prirediteljev.

 


4.
Revija Mentor poleg natečaja za mlade literate vsako leto razpiše tudi natečaj za seniorje (objavljen bo marca 2010). Vsak avtor lahko sodeluje samo na enem srečanju!

 


5.
Rokopisov ne vračamo.

Potek natečaja

 

 

Vse sodelujoče avtorje bodo prireditelji povabili na eno od šestih regijskih srečanj, ki jih bodo gostile območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Srečanja v obliki kratkih literarnih delavnic bodo potekala od februarja do maja 2010 na Vrhniki (za osrednjo Slovenijo), v Sežani (za Primorsko), Brežicah (za Dolenjsko in Belo krajino), Šmarju pri Jelšah (za Celjsko in Koroško), Škofji Loki (za Gorenjsko) in Ptuju (za SV Slovenijo).


Regijske žirije in državni selektor bodo med pravočasno prispelimi prispevki izbrali najboljše avtorje za nastop na regijskem in državnem srečanju.


Državno srečanje oz. festival bo oktobra 2010 v Slovenj Gradcu.

 

 

Nagrada

 

 

Najboljšemu avtorju bo revija Mentor natisnila knjižni prvenec, ki bo objavljen v zbirki Prvenke, predstavljen pa na naslednjem festivalu oktobra 2011 v Slovenj Gradcu. Avtorji bodo kot honorar poleg mentorske pomoči pri nastajanju prvenca dobili tudi sto izvodov svoje knjige.


Uredništvo si pridržuje pravico, da prvenca ne natisne, če bo menilo, da delo še ne zadošča kriterijem za objavo. V tem primeru bo izbor najboljših besedil objavljen v reviji Mentor in tudi honoriran.

 

Prispevke je treba poslati na uredništvo revije do 15. januarja 2010 (velja datum poštnega žiga) na naslov: Revija Mentor, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (za festival Urška), Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

 

 

 

Dodatne informacije
JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana
Dragica Breskvar, prof.,
sam. svetovalka JSKD za literaturo in urednica revije Mentor
e-pošta: dragica.breskvar@jskd.si
tel. 01 24 10 500, 24 10 516