PLES

 

 

Izobraževanje

 

STIK - STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ZA PEDAGOGE SODOBNEGA PLESA IN USTVARJALNEGA GIBA

15. seminar: Zaključni seminar z Mario Speth 24.-26. junij 2011

DATUM

URA

SEMINAR / TEMA

PREDAVATELJ

24.6.2011

16.00 – 20.00

Zaključni seminar

Maria Speth

25.6.2011

9.00 – 13.00

Zaključni seminar

Maria Speth

25.6.2011

14.30 – 18.30

Zaključni seminar

Maria Speth

26.6.2011

9.00 – 13.00

Zaključni seminar

Maria Speth

 
Zaključni seminar z Mario Speth
Na zaključnem seminarju bodo udeleženci predstavili posnetek svojega poučevanja plesa in izpostavili slab ter dober moment na posnetem primeru. Vsak udeleženec bo pred seminarjem poleg video posnetka moral izpolniti še vprašalnik, ki omogoča samoanalizo svojega  poučevanja z stališča plesnih, pedagoških, didaktičnih in organizacijskih spretnosti. Po predstavitvi posnetka in vprašalnika bo poučevanje strokovno komentirano, prav tako pa tudi izhodišče za širšo debato vseh udeležencev seminarja. Na ta način se bo vzpostavilo orodje za medsebojno izmenjavo strokovnih stališč – morda celo za študijsko skupino v prihodnosti z namenom izmenjave izkušenj in mnenj ter vzajemnega razvoja plesne pedagoške prakse.

Maria Speth (The Netherlands)
Maria Speth studied classical ballet, modern, creative and International Dance and has further specialized her work in dancing with young people between the ages of 4 to 16 years. In the Netherlands she has developed a new repertoire where structure and personal input work together. She knows how to combine dance skills and dance creation in harmony. She is a graduate of Fontys Dance Academy in Tilburg and has been a dance teacher there from 1991 on. Since 1989 she is associated with the Maastricht Conservatory, she has been involved with the Fontys Teacher Training College in Limburg until 2006. She also works as a consultant in Dance Academies, Conservatories and various Education Institutes within the Netherlands as well as abroad (England, Germany, Belgium, Austria, Switzerland, Finland, Hungary, USA, Mexico, Jamaica, Taipei, Canada, Brazil and New Zealand). She has developed a program for dancing with children from 4 to 14 years old called “Dance Spetters.” The repertoire that was originally developed for the elementary and secondary school is also an inspiration for the world of amateur dance. The dances have found their way to many children all over the world. She is a member of Dance and Child International (daCi) and World Dance Alliance (WDA). Website www.dansspetters.nl

 

 

RAZPIS

 

STIK - STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ZA PEDAGOGE SODOBNEGA PLESA IN USTVARJALNEGA GIBA

 


Znotraj plesne dejavnosti na Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (JSKD) si prizadevamo, da vzpodbujamo predvsem sodobni ples, ki temelji na razvijanju ustvarjalnega izražanja skozi gib.


Zavedamo se, da sodi ples otrok na področje kulture ter da je del odgovornega vzgojno izobraževalnega procesa, ki ga morajo opravljati strokovno usposobljeni pedagogi.


Znanja, ki jih plesni pedagog potrebuje za kakovostno delo z otroci in mladimi, pa žal z rednim izobraževanjem v institucionaliziranih šolskih ustanovah ni možno pridobiti.

 

 

Kaj je STIK?

 

STIK je strokovno izpopolnjevanje za pedagoge sodobnega plesa in ustvarjalnega giba, ki nudi praktična in teoretična znanja o tem, kakšne so razsežnosti plesa, kako motivirati otroke in mladostnike, kako jih spodbuditi k ustvarjalnosti, kakšne so osnovne zakonitosti koreografije odrskega giba, o analizi in razvoju plesa, anatomiji, pedagogiki, psihologiji...

 

Cilj izpopolnjevanja je usposobiti plesalce za poučevanje sodobnega plesa in ustvarjalnega giba s teoretičnim, praktičnim in pedagoško-psihološkim znanjem. Plesalcem in plesnim ustvarjalcem bo ponudil orodja za pridobitev samozaupanja pri poučevanju plesa in jim bo pomagal posredovati načine umetniškega izražanja s plesnim gibom ob upoštevanju individualnih potreb učenca (s prilagajanjem učenčevim razvojnim in osebnim izobraževalnim ciljem, kulturnim ozadjem in osebnostnim lastnostim).

 

Znanje in izkušnje bodo udeleženci pridobili skozi vsebino 16 delavnic, z izmenjavo izkušenj ter z individualnimi pogovori in vajami z mentorji ter z usmerjenim samostojnim delom.


Udeleženci STIK-a bodo dveletno izobraževanje zaključili z izpitom ter s tem pridobili diplomo o opravljenem strokovnem izpopolnjevanju. Izpit bo sestavljen iz seminarske naloge in pedagoškega nastopa z zagovorom.

 

Po končanem seminarju bomo za vse, ki delate v šolstvu in bi želeli pridobili točke za napredovanje, na Ministrstvo za šolstvo in šport vložili prošnjo za dodelitev točk, hkrati pa delamo na tem, da bi izpopolnjevanje dobilo širšo in splošno veljavo.

 

Dogovarjanja s predavatelji še potekajo, predvideni pa so: Hanna Hegenscheidt, Mojca Kasjak, Neja Kos, Jana Kovač Valdés, Saša Lončar, Sinja Ožbolt, Gordana Stefanovič Erjavec...

 


Komu je namenjen?


STIK je namenjen plesalcem, koreografom, učiteljem, vzgojiteljem, mentorjem... Vsem, ki imajo za sabo vsaj 2 leti rednega izobraževanja na področju sodobnega plesa. Izobraževanje je primerno tudi za tiste, ki že poučujejo ples in bi radi svoje znanje nadgradili.

 


Pogoji za vpis:


- osnovno poznavanje sodobnih plesnih tehnik oz. vsaj dve leti izobraževanja v sodobnih
plesnih tehnikah;
- končana srednješolska izobrazba oz. starost nad 18 let

 

 

Kje in kdaj bo potekal?


STIK bo potekal v Ljubljani (v prostorih JSKD na Cankarjevi 5) od oktobra 2009 do maja 2011. V dveh letih oz. štirih semestrih (en vikend na mesec) je predvidenih 16 delavnic in seminarjev pod vodstvom uveljavljenih domačih in tujih pedagogov in strokovnjakov (glede na št. vpisanih, se bo posameznih delavnic mogoče udeležiti tudi brez vpisa v STIK).


Termini za prvi semester so 10., 11. oktober; 14., 15. november; 12., 13. december 2009; 9., 10. januar 2010. Okvirni urnik: sobota od 9.00 do 13.00 in od 14.30 do 18.30; nedelja od 9.00 do 13.00. Zaradi morebitnih nepredvidljivih okoliščin so možne spremembe v urniku.

 

 

Kako se prijaviti in kolikšna je šolnina?


Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana (za STIK), najkasneje do ponedeljka, 28. septembra 2009.


Na osnovi prijavnice vam bomo poslali račun in podrobne informacije.


Število udeležencev seminarja je omejeno, zato pohitite s prijavami. V primeru, da bo prijavljenih premalo kandidatov, bomo razpis ponovili v prihodnji sezoni (največ 20 in najmanj 8 kandidatov).

 

Kotizacija za usposabljanje na STIK-u, ki bo obsegal 192 ur znaša 720 EUR (DDV je vključen). Možno je plačilo v štirih obrokih (pred začetkom vsakega semestra) po 180 EUR.


Na posamezne seminarje se je možno prijaviti kdajkoli čez leto, če je še kaj prostih mest. V priloženo prijavnico vpišite naslov seminarja, za katerega se prijavljate. Cena posameznega seminarja je 60 EUR (DDV je vključen) in jo je potrebno poravnati pred začetkom seminarja.

 

 

INFORMACIJE

 

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Štefanova 5,
1000 Ljubljana
tel. 01 24 10 500
faks: 01 24 10 510

 

Nina Meško
tel.: 01 24 10 522
faks: 01 24 10 510;
e-mail: nina.mesko@jskd.si

 

Franci Cotman
tel. 24 10 523
GSM: 031 267 030
franci.cotman@jskd.si

 

Na internetu: http://www.jskd.si

 

Urnik in podrobnosti o predavateljih

 

Prijavnica

 

Urnik in podrobnosti o predavateljih

Prijavnica