PLES / DELAVNICE, IZOBRAŽEVANJA

POLETNA PLESNA ŠOLA 2017

Poletna plesna šola 2017

 

SPREMLJEVALNI PROGRAM

 

24. 6. – 1. 7. 2017 – PPŠ & MEDUKREP
24th June – 1st July 2017 – SDS – SUMMER DANCE SCHOOL & MEDUKREP
Delavnice, prikazi in predstave / Workshops, Presentations & Performances

24. 6. 2017 ob 20.00 / 24th June 2017 at 8 p.m.- PTL

Dora Kokolj, Eni Vesović: »de.finity« & Veronika Valdés: LOCKED ZAKLENJENO;

plesni predstavi / dance performances

(za udeležence PPŠ je vstopnina 3EUR, for SDS participant the entrance fee is 3EUR)

 

25. 6. 2017 ob 20.00 / 25th June 2017 at 8 p.m. - PTL

4 dogodki v enem večeru– 4 events in one evening:

Jernej Bizjak: SOLO FOR REAL / SOLO ZARES; plesna predstava / a dance performance

Peter de Vuyst, Tamás Tuza: LOST IN YOUR OWN CITY / IZGUBLJEN V SVOJEM MESTU; plesna predstava / a dance performance

Dagmar Dachauer: WUNDERBARE JAHRE: Wie soll ich das erklären / ČUDOVITA LETA – Short; solo plesna predstava / a solo dance performance

Enya Belak: KRATKI PLESNI FILMČKI / SHORT DANCE MOVIES; plesni filmi / dance movies
(za udeležence PPŠ je vstopnina 3EUR, for SDS participant the entrance fee is 3EUR)

 

28. 6. 2017 ob 21.00 / 28th June 2017 at 9 p.m. - Kult3000

Marta StembergerMeet Eurythmy, the Art of Harmonious Movement  / Spoznajte evritmijo, umetnost skladnega gibanja; lecture + demostration + performance
(prost vstop/free entrance)

 

28. 6. – 1.7.2017 / 28th June – 1st July 2017 – Skladovnica, JSKD, Beethovnova 5

Andrej Hrvatin alias NIMETU:  Serija individualnih zvočnih performansov v temi / It's kind of a cross between a concert (for just you) and a shamanistic healing session, and it's awesome!

LOCUS SOLUS VI

(prispevek za individualno "seanso" je 30 EUR , udeleženci Poletne plesne šole imajo 15% popust - 25 EUR, 30 EUR – 25% disscount  fo SDS participants)

Rezervacije individualnih terminov in informacije / reservation + info: www.nimetu.org/locus-solus

 

30. 6. 2017 ob 20.00 / 30th June 2017 at 8 p.m. - Kult3000

MAJA

 

30. 6. 2017 ob 21.00 / 30th June 2017 at 9 p.m. - Kult3000

DARKO

 

1. 7. 2017 od 11.00 do 16.00 / 1st July  2017 11 a.m. – 4 p.m. - PTL

MEDFESTIVALSKA PLESNA INTERVENCIJA  INTER FESTIVAL DANCE INTERVENTION

Predstavitve dela na plesnih klasih in delavnicah in zaključni piknik / Presentations of dance classes and workshops and closing picnic
Produkcija, organizacija / Produced & Organized by: Plesni Teater Ljubljana & JSKD – Poletna plesna šola / Summer Dance School

 

26. 6. – 30. 6. 2017 / 26th June – 30th June 2017 - Kult3000

Vsak dan bo v Kult300 dnevna soba SDS 2017, v katero boste obveščeni o dodatni ponudbi in zanimivih dogodkih, ki bodo potekali v Ljubljani v času SDS 2017 / Each day Kult3000 will be the living room of SDS 2017 in which you will be informed about offers and interesting events that will take place in Ljubljana during SDS 2017.

 

MEDUKREP

MedFestivalska Plesna Intervencija MedUkrep je tudi tokrat, med enim in drugim Festivalom plesnih perspektiv Ukrep, zamišljena kot živahno zbirališče plesa, ki ponuja tri dni različnih plesnih intervencij. Prvi dan celovečerno predstavo Dore Kokalj in Eni Vesović in kratko predstavo Veronike Váldes; drugi dan (v sodelovanju s Poletno plesno šolo) kratke plesne intervencije mladih avtorjev in pedagogov na PPŠ,  Jerneja Bizjaka, Petra de Vuysta & Tamása Tuze in Dagmar Dachauer, ter plesno‑filmsko intervencijo Enye Belak; v nedeljo pa sledi MPI- Medfestivalska plesna intervencija, mišljena kot piknik, namenjen druženju in predstavitvam Poletne plesne šole. Vabljeni vsi!
Once again, Inter‑Festival Dance Intervention MedUkrep, taking place between two Ukrep Festivals of Dance Perspectives, is conceived as a lively meeting place of dance, offering three days of diverse dance interventions. On day one, a full-length performance by Dora Kokalj and Eni Vesović, along with a short piece by Veronika Váldes; on day two (in collaboration with the International Summer Dance School), short dance interventions by young artists and educators at Ljubljana Summer Dance School: Jernej Bizjak, Peter De Vuyst & Tamas Tuza and Dagmar Dachauer, along with a dance-movie performance by Enya Belak; and on Sunday, Inter-Festival Dance Intervention, conceived as picnic for socializing and presentations of the Summer Dance School. Welcome all!

 

Predstave / Performances:

24. 6. 2017 ob 20.00 / 24th June 2017 at 8 p.m.

Dora Kokolj, Eni Vesović: »de.finity« & Veronika Valdés: LOCKED ZAKLENJENO
plesni predstavi / dance performances

 

Dora Kokolj – Eni Vesović: »de.finity«
plesna predstava / a dance performance

Ideja in koncept / Concept & Idea: Dora Kokolj, Eni Vesović
Koreografija / Choreography: Eni Vesović
Izvedba / Performance: Dora Kokolj, Tajda Podobnik, Eni Vesović
Glazba / Glasba / Music: Bojan Gagić
Svjetlo / Oblikovanje luči / Lighting Design: Janko Oven
Producentke / Producers: de.not (Dora Kokolj, Eni Vesović), Katja Somrak
Soprodukcija / Produced by: Plesni Teater Ljubljana, Ekscena in Pogon (HR)

Pitanje koje se kroz predstavu postavlja jest kreiramo li sami svoju slobodu te možemo li i kako dekonstruirati njezina ograničenja. Odgovor se pokušava pronaći istraživanjem pokreta uvjetovanog osjetilima i percepcijom te kreiranjem prostora i vremena koji stvaraju vlastitu logiku i narativ, a djelomično su određeni i karakteristikama književnog predloška.

Skozi predstavo se postavlja vprašanje, ali svojo svobodo ustvarjamo sami ter ali smo zmožni – in na kakšen način – dekonstruirati njene omejitve. Odgovor se poskuša najti z raziskovanjem gibanja, pogojenega s čutili in percepcijo, ter z ustvarjanjem časa in prostora, ki oblikujeta lastno logiko in narativ, deloma pa ju določajo tudi značilnosti literarne predloge.

The question posed by the play is whether we are creating our own freedom, and whether we can deconstruct its limitations in any way. The answer is being sought by exploring movement, which is subject to senses and perception, and by creating space and time that form their own logic and narrative, and are partly determined by the characteristics of the underlying literary material.

 

Veronika Valdés: LOCKED ZAKLENJENO
plesna predstava / a dance performance

Koncept, koreografija, izvedba / Concept, Choreography, Dance: Veronika Valdés
Avtorska glasba / Music: Veronika Valdés
Glasba / Music: Zack Hemsey
Oblikovanje svetlobe / Lighting Design: Luka Curk 
Mentorici / Mentors: Nataša Tovirac in Nina Meško
Produkcija / Produced by: JSKD in Plesni Studio Intakt 2017

Ko ne veš kje si… Ko izveš da si… Ko ne veš kaj se dogaja… Takrat se začneš potiti… Takrat se ti dih ustavi, in v glavi ti začne kri liti… Takrat ugotoviš, da si čisto sam… Da ni nikogar… zaklenjeno!
When you don’t know where you are…When you found out that you are…When you don’t know what is happening…When you start sweating…Your breath stops and your head is full of blood…You realize you are all alone…There is nobody…Locked!

 

25. 6. 2017 ob 20.00 – 4 dogodki v enem večeru
25th June 2017 at 8 p.m. – 4 events in one evening

Jernej Bizjak
SOLO FOR REAL    SOLO ZARES
plesna predstava / a dance performance

Koreografija / Choreography: Fabio Liberti
Izvedba / Performer: Jernej Bizjak

“Solo for Real”, prikazuje dualizem posameznika, ki je obremenjen s spomini iz preteklosti, obenem pa biva v sedanjosti, ki je ni zmožen živeti. Ukleščen v praznino postane brezkončen ujetnik osame, kjer ga skromna želja po spokojnosti privede do točke obsesije.
“Solo for Real” shows the dualism inside a man’s head. The dualism is given by the contrast between his present time and things that have happened in his past, his memories, which come to haunt him. Caught in the void between present and past, he is endlessly captivated by isolating loneliness, pushing him towards obsessive drive for serenity.

 

Peter de Vuyst, Tamás Tuza
LOST IN YOUR OWN CITY   IZGUBLJEN V SVOJEM MESTU
plesna predstava / a dance performance

Izvajalca / Performers: Peter de Vuyst, Tamás Tuza

Cilj te kratke predstave je predstaviti besednjak umetnikov, iz katerega delajo, v katerem so doma, a se včasih izgubijo v svojem svetu, iz katerega morajo najti pot ven.
The short performance is aiming to introduce the vocabulary of the artists from which they work, in which they are home, yet sometimes they get lost in their own world, that they must find a way out.

 

Dagmar Dachauer
WUNDERBARE JAHRE: Wie soll ich das erklären    ČUDOVITA LETA – Short
solo plesna predstava / a solo dance performance

Koreografija in izvedba / Choreography and Performance: Dagmar Dachauer
Glasba / Music: Frühlingsstimmen op. 410 – Johann Strauß
Oblikovanje luči / Lighting Design: Janko Oven
Soprodukcija / Co-Production: umfug, Plesni Teater Ljubljana

»Dinamičen nastop Dagmar Dachauer na podlago prijetno domačega dunajskega valčka je atletski, energičen, ko se nam široko smehlja. Uživanje v moči njenega telesa, ki ga nadzoruje s plesom, je otipljivo.« Helen Joy za 3rd Act Critics
„Dachauer’s punchy performance to the familiar and comforting Viennese Waltz is athletic, energetic & when she smiles broadly at us (...) The relishing of the power of her body controlled through dance is palpable.“ Helen Joy for 3rd Act Critics

 

Enya Belak
KRATKI PLESNI FILMČKI    SHORT DANCE MOVIES
plesni filmi / dance movies

Kratki filmi Enye Belak odsevajo ekspresivnost in privlačnost do lepote giba, bitij, prostora in energije.
Short films by Enya Belak are reflecting the expression and an attraction to the beauty of movement, beings, space and energy.

 

 

 

 

 

izobraževanje plesna

 

IN ENGLISH