PLES

 

 

Prireditve

 

 

 

IZBRANE MINIATURE ZA OPUS 1 – PLESNA MINIATURA 2011
SELECTED DANCE PIECES FOR OPUS 1 – DANCE PIECE 2011

REZULTATI / RESULTS

Skupina / Group A1 (rojeni med / born between 2001-2002)

Najboljša miniatura v celoti / The best short dance piece:

KD Qulenium Kranj
O2
Ustvarjanje in ples / Choreography and dance: Ajda Nardin Jenkole in Gea Bešter
Mentorica / Mentor: Saša Lončar

Najboljša ideja / The best idea:

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana
MAGMA
Avtorski ples / Original solo dance piece: Dora Pestotnik Stres
Mentorica / Mentor: Jana Kovač Valdés

Najboljša plesni izvedba / The best dance performance:

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana
ODI ET AMO
Avtorski ples / Original solo dance piece: Ana Marinko
Mentorica / Mentor: Jana Kovač Valdés

Skupina / Group A2 (rojeni med / born between 1999-2000)

Najboljša miniatura v celoti / The best short dance piece:

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana
ZDAJ - AVANTI / NOW - AVANTI
Ustvarjanje in ples / Choreography and dance: Aria Bragalini in Brina Vadnjal
Mentorica / Mentor: Jana Kovač Valdés

Najboljša ideja / The best idea:

- ni podeljena nagrada, zato podeljeni dve nagradi za najboljšo plesno izvedbo

Najboljša plesni izvedba / The best dance performance :

KD Qulenium Kranj
ZLIVOVANJE / MERGING
Avtorski soloples / Original solo dance piece: Filip Štepec
Mentorica / Mentor: Saša Lončar

in

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana
SI TO TI? / IS THAT YOU?
Avtorski soloples / Original solo dance piece: Aria Bragalini
Mentorica / Mentor: Jana Kovač Valdés

 

Skupina / Group B (rojeni med / born between 1995-1998)

Najboljša miniatura v celoti / The best short dance piece:

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana
MOJA ŽIVAL MOČI / MY ANIMAL OF STRENGHT
Avtorski soloples / Original solo dance piece: Lene Lekše
Mentorica / Mentor: Sabina Schwenner

Najboljša ideja / The best idea:

- ni podeljena nagrada, zato podeljeni dve nagradi za najboljšo plesno izvedbo

Najboljša plesni izvedba / The best dance performance :

Plesna radionica Ilijane Lončar, Hrvaška
IMPRESIJE NA CRVENU HALJINU / IMPRESSIONS ON A RED DRESS
Avtorski soloples / Original solo dance piece: Luka Švajda
Mentorica / Mentor: Ilijana Lončar

in

KD Qulenium Kranj
UmTeDu
Avtorski soloples / Original solo dance piece: Urška Medved
Mentorica / Mentor: Saša Lončar

 

Skupina / Group C (rojeni med / born between 1987-1994)

Najboljša miniatura v celoti / The best short dance piece:

Boglàrka Börcsök
DISCOUNTS
Avtorski ples / Original solo dance piece: Boglàrka Börcsök

Najboljša ideja / The best idea:

KD Qulenium Kranj / Plesna skupina Mana
TEMU STOLU MANJKA NOGA / THIS CHAIR IS MISSING A LEG
Ustvarjanje in ples / Choreography and dance: Špela Bajželj in Urša Dubravica
Mentorica / Mentor: Vita Osojnik

Najboljša plesna izvedba / The best dance performance:

Enya Belak
UMmotion
Avtorski soloples / Original solo dance piece: Enya Belak
Mentorica / Mentor: Jana Kovač Valdés


Informacije in stiki:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Štefanova 5, 1000 Ljubljana
Nina Meško, tel. 01 24 10 522
Faks: 01 24 10 510
E-pošta: nina.mesko@jskd.si


Območna izpostava JSKD Celje
Vodnikova 11, 3000 Celje, p.p. 104
Tomaž Črnej, tel. 03 426 06 32
Faks: 03 42 60 636
E-pošta: oi.celje@jskd.si

 

 

 

fotografije / photographies

 

english text

 

Opus zaodrje/backstage na/on YouTube >>

 

izbrane miniature

 

prireditev

 

prijavnica

 

Pravilnik

 

Navodila

 

Lanski Opus 2010

 

fotografije / photographies

english text

Opus zaodrje/backstage na/on YouTube >>

izbrane miniature

prireditev

prijavnica

 

Pravilnik

 

Navodila


Lanski Opus 2010

prireditev