PLES

 

 

Prireditve

 

 

 

OPUS 1 – PLESNA MINIATURA 2012

Celje, 9. junij 2012

RAZPIS

20. mednarodno tekmovanje mladih plesnih ustvarjalcev Opus 1 – plesna miniatura 2012 bo v soboto, 9. junija 2012 ob 17.00 uri v Slovenskem ljudskem gledališču v Celju.
K prijavi vabimo plesalke in plesalce (v naprej navajamo vse v moškem spolu, vendar velja vse za oba spola!) z ustvarjalno žilico, rojene med leti 1988 in 2003, ki bodo pripravili:

  • ples / soloples, pri katerem je plesalec hkrati tudi avtor oz. koreograf svojega plesa
  • koreografijo za enega ali za dva plesalca. Avtor je en sam, lahko pa si avtorstvo delite

TEMA: Literatura in ples

Spodbude za ples so različne. Letošnja želi splesti vezi med pomeni jezika in navidezno brezpomenskostjo plesa.

Kako lahko neko vsebino, ki se je že dokončno izoblikovala v glavi literarnega ustvarjalca in ki jo je le ta prevedel v črke, besede, stavke in zaporedja, prevedemo v ples, na prizorišče, v drug medij?

Starostne skupine, dolžine miniatur: Skupina A1 (rojeni 2002-2003), največ 2 minuti
                                                          Skupina A2 (rojeni 2000-2001), največ 2 minuti
                                                          Skupina B (rojeni 1996-1999), največ 2,5 minute
                                                          Skupina C (rojeni 1988-1995), največ 3,5 minut

Žirija je mednarodna in sestavljajo jo trije priznani strokovnjaki s plesnega področja.

Nagrade bodo podeljene za najboljšo miniaturo, najboljšo idejo in najboljšo plesno izvedbo v vseh starostnih skupinah (A1, A2, B in C).

Prijavnina znaša 30 € za posamezno plesno miniaturo. Položnico bo organizator (JSKD) poslal po prejetju prijave. S plačano prijavnino je prijava potrjena.

Rok za prijavo je 24. marec 2012!
Prijava mora biti predložena na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, za »OPUS 1«, Štefanova 5, p.p. 1699, 1000 Ljubljana, do 24. marca 2012 oz. najpozneje ta dan oddana po pošti. Opozarjamo, da bo udeležba mogoča le, če bodo pravilno izpolnjene prijavnice s priloženim opisom koncepta miniature prispele pravočasno in če bo prijavnina 30 € za posamezno miniaturo na podlagi prejetega predračuna plačana v roku - v 8 dneh po prejetju predračuna/položnice.

Izbor za tekmovanje bo potekal v soboto, 14. aprila 2012 v Španskih borcih v Ljubljani, Zaloška cesta 61, Ljubljana in bo za vsako starostno skupino ločen:
Skupina A1: sobota, 14. april 2012 ob 10.00
Skupina A2: sobota, 14. april 2012 ob 12.00
Skupina B: sobota, 14. april 2012 ob 16.00
Skupina C: sobota, 14. april 2012 ob 19.00

Rezultati izbora bodo objavljen na http://www.jskd.si najkasneje 8. maja 2012.
Vsi izbrani bodo o izboru tudi osebno obveščeni.


Informacije in stiki:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Štefanova 5, 1000 Ljubljana
Nina Meško, tel. 01 24 10 522
Faks: 01 24 10 510
E-pošta: nina.mesko@jskd.si


Območna izpostava JSKD Celje
Vodnikova 11, 3000 Celje, p.p. 104
Tomaž Črnej, tel. 03 426 06 32
Faks: 03 42 60 636
E-pošta: oi.celje@jskd.si

 

 

 

English text

 

Pravilnik


Navodila


Lanski Opus 2011

 

 

English text

Pravilnik

 

Navodila


Lanski Opus 2011