PLES / FESTIVAL ŽIVA

Pika miga 2022, mini festival otroških plesnih skupin, in
Živa 2022, festival plesne ustvarjalnosti

 

RAZPIS

 

Festivala Pika miga in Živa bosta leta 2022 organizirana na treh ravneh:

1. območne revije plesnih skupin

2. regijske revije plesnih skupin

3.    a) 19. mini festival otroških plesnih skupin Pika miga 2022
           (Velenje, 8. in 9. oktober 2022)           
      b) ŽIVA 2022, festival plesne ustvarjalnosti
           (Ljubljana, 17. – 19. november 2022)

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti organizira mini festival otroških plesnih skupin Pika Miga in festival plesne ustvarjalnosti Živa z željo po izobraževanju ustvarjalcev na področju plesa in z namenom, da spodbudi razvoj in kakovostno rast plesnih skupin. Razpis je namenjen pregledu plesne ustvarjalnosti od predšolskih otrok do zrelih plesalcev, ki delujejo samostojno ali v šolah in društvih. Na ta način spodbujamo, izobražujemo, svetujemo, povezujemo in omogočamo kakovosten razvoj in vzpostavljamo ustrezen odnos do plesne ustvarjalnosti.

Mini festival Pika miga je festival otroških plesnih skupin, na katerem se predstavijo najboljše otroške koreografije pretekle sezone iz vse Slovenije. 
Tridnevni festival plesne ustvarjalnosti mladih Živa je prikaz najbolj kakovostnih plesnih miniatur in predstav pretekle sezone, v katerega se vključuje tudi goste iz tujine.

l. Pogoji za sodelovanje na izboru in sistem izbora:

1. Na razpis se lahko prijavijo plesne skupine, posamezniki, kulturni zavodi, kulturna društva in šole (v nadaljevanju: skupina), ki delujejo v Sloveniji in zamejstvu.

2. Posamezna skupina se lahko predstavi z miniaturo in/ali predstavo, ki je bila oziroma bo premierno uprizorjena v letu 2021 ali 2022 in ni bila uprizorjena na festivalu Pika miga 2021 ali Živa 2021.

3. Prijava na Pika miga in Živa se izključuje s prijavo na državno tekmovanje mladih plesnih ustvarjalcev OPUS 1.

4. Točke, narejene za plesna tekmovanja ne sodijo na plesne revije.

5. Skupine na reviji ne morejo nastopiti v kostumih, na katerih se promovira njihovo društvo.

6. Sodelujoči plesalci ne smejo biti mlajši od 5 let.

Plesne miniature

7. Vse prijavljene plesne miniature se uvrstijo v program območnih revij plesnih skupin svojega območja, ki jih strokovno spremljajo regijski selektorji. Po ogledu vseh območnih revij posamezne regije selektor sestavi program regijske revije plesnih skupin. Regijske revije si ogleda državni selektor, ki sestavi program festivalov Pika miga in Živa v sodelovanju s strokovno svetovalko za ples na JSKD.

8. Miniature ne smejo biti daljše od 7 minut.

9. V primeru prevelikega števila prijavljenih miniatur opravi izbor programa za območno revijo strokovna služba JSKD.

10. Individualni ogledi miniatur so mogoči le izjemoma po obveznem dogovoru s programsko službo za plesno dejavnost centralne službe JSKD.

11. Datume območnih plesnih objavijo območne izpostave JSKD. Prijavljenim skupinam jih sporoči območna izpostava JSKD, na katere območju skupina deluje.

12. Skupine, predlagane za regijski nivo, bodo o tem obveščene najkasneje do zaključka šolskega leta. Skupine, uvrščene na festival Pika miga ali Živa bodo o izboru obveščene najkasneje do začetka naslednjega šolskega leta.

13. Programe območnih revij ter festivalov Pika miga in Živa sestavi organizator v sodelovanju s selektorji. Spremembe niso mogoče. Skupina se s prijavo obveže za nastop na območni reviji ter festivalih  (v kolikor jo je predlagal selektor) v dodeljenem terminu.

14. V sklop plesne revije sodi udeležba mentorja na strokovnem pogovoru po njej. Udeležba mentorja je na pogovoru obvezna in v primeru neopravičene odsotnosti, bo njegova skupina neocenjena.

Plesne predstave

15. Vse prijavljene predstave si ogleda državni selektor na video posnetkih in naredi izbor za program festivala Pika miga ali Živa.

16. Predstave ne smejo biti krajše od 10 minut in daljše od 60 minut.

17. Predstave ne smejo biti letne produkcije plesne šole oz. studia.

18. Skupina se s prijavo obveže za nastop na festivalu Pika miga ali Živa (v kolikor jo je predlagal selektor) v dodeljenem terminu.

ll. Kriteriji za izbor temeljijo na naslednjih merilih:

- Celovitost plesne miniature ali predstave ( dobra kompozicija in dramaturška zaokroženost)

- Unikatnost zastavitve koncepta / izhodiščne ideje ( izvirnost in zanimiva tematika)

- Zmožnost samosvojega gibalnega izraza - samosvoja (avtorsko prepoznavna) poetika in estetika

- Kakovost izvedbe - prepričljiva interpretacija in prezenca ter plesno-tehnično obvladovanje telesa izvajalcev

lll. Prijava:

19. Prijava je možna preko spletne prijavnice, ki jo najdete na spodnji povezavi:

20. Prijavnico za plesne miniature je potrebno izpolniti najkasneje do roka, ki ga je določila območna izpostava JSKD na območju, na katerem se prijavljate.

21. Prijavnico za plesne predstave je potrebno izpolniti do 20. maja 2022 (za Pika miga) in do 20. septembra 2022 (za Živa). Predstave si državni selektor ogleda na video posnetkih. Skupina mora do konca prijavnega roka posredovati kvaliteten posnetek predstave (USB nosilec ali e-povezava na posnetek).

22. Prijave, ki bodo prispele na navedene naslove po zgoraj določenih datumih, ne bodo upoštevane.

 

IV. Dodatne informacije:

 

Nina MEŠKO

samostojna svetovalka za ples

 

T: (01) 2410 522
E: nina.mesko@jskd.si

 

 

 

 

 

 

programski list
(datoteka pdf)