PLES / FESTIVAL ŽIVA

Živa 2022, festival plesne ustvarjalnosti /
Festival of young dance creativity
17.- 19. 11. 2022, Španski borci, Ljubljana, Slovenia

 

Festival plesne ustvarjalnosti mladih ŽIVA je namenjen združevanju idej in plesa ter ponuja presek aktualne plesne ustvarjalnosti izbranih plesnih skupin in posameznikov/posameznic iz vse Slovenije ter z gosti iz tujine. Opira se na proces ustvarjalnosti in brska po plesni zgodovini. Tokrat po kontaktni improvizaciji, ki temelji na dialogu. Ker nismo sami in ker z vzpostavljanjem dialoga kreiramo prostor, kjer je pomemben vsak detajl, trenutek, odlomek, ki je gradnik individualnosti in kolektivnosti hkrati. Lahko je samo fragment ali celota, ki opredeli vidnost in pomembnost plesa. Lahko so osebne zgodbe, ki se razprostirajo pred nami z nenehnim hrepenenjem, sanjami, kolektivnim spominom in večnim vprašanjem kdo smo.

Ko opustimo predstave o samemu sebi in se predamo gravitaciji, teži, raziskujemo inercije, doživljamo dotike, reflektiramo, padamo v tok, improviziramo in na ta način kreiramo svoje doživljanje sveta, odkrivamo večplastna stanja, povezane elemente življenja in se prepustimo trenutku. Takrat najdemo svoje korenine in pot, ki nas pelje v nove dimenzije. In takrat se zgodi Živa, ki pleše... To je ta »jam«. Zate, za oba, za nas.

Festival of young dance creativity ŽIVA is an annual event which presents a cross-section of current activities by selected dance groups and individuals from all over Slovenia as well as guests from abroad. Its name ŽIVA is a homage to Živa Kraigher, an important Slovenian dance teacher and choreographer.

Organizator / Organiser:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti / Republic of Slovenia Public Fund for Cultural Activities (JSKD)
in / and
Območna izpostava JSKD Ljubljana / JSKD Ljubljana, regional office

Umetniška vodja / Artistic Director: Nina Meško

Državna selektorica / National Selector: Mojca Kasjak

Regijski selektorji / Regional selectors: Tina Valentan, Aja Zupanec, Petra Pikalo, Andreja Kopač, Igor Sviderski, Snježana Premuš, Leja Jurišič

Vizualna podoba festivala / Design by: Ajda Tomazin

Povezovalec programa / Moderator: Daniel Petković

Prizorišče / Venue:

Španski Borci, Zaloška 61, Ljubljana

Kontakt & informacije / Contact & info:

JSKD – Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana; T: 01/24 10 523, E: franci.cotman@jskd.si, W: www.jskd.si

Prodaja vstopnic / Tickets:

Blagajna Španski borci, Zaloška 61, Ljubljana (eno uro pred predstavo); otvoritev je brezplačna, festivalska vstopnica (neomejeno število predstav): 6 EUR (otroci brezplačno, dijaki, študentje in upokojenci 50% popust)

URNIK / SCHEDULE:

Četrtek / Thursday, 17.11.2022:

11.00 

Kontaktna improvizacija na Slovenskem, moderator Jurij Konjar / Contact improvisation in Slovenia, Moderator Jurij Konjar

18.00

Plesne miniature 1 + podelitev Listin Mete Vidmar: Veronika Valdes, Samo Oleami / dance miniatures 1 + award ceremony

20.00

Odlomki iz plesnih predstav: KORENINE / ŠIK kolektiv + POLETNA NOČ/ Harlekin Celje + POT / Galerija plesa / Excerpts from dance performances: ROOTS / ŠIK  collective + SUMMER NIGHT/ Harlekin Celje + PATH / Dance gallery

Petek / Friday, 18.11.2022:

11.00 

Kontaktna improvizacija – klas + jam, moderator Jurij Konjar / Contact Improvisation – class + jam, Moderator Jurij Konjar

17.30

Plesne miniature 2 / dance miniatures 2

19.00

Plesne miniature 3 + mini predstava ZATAKNJEN RAJ / SVŠGUGL / dance miniatures 3 + short dance performance STUCK PARADISE / SVŠGUGL

20.30

Plesna predstava ZGUBANI ČASI / Patricija Crnkovič /
Dance performance WRINKLED TIMES / Patricija Crnkovič

Sobota / Saturday, 19.11.2022:

11.00 

Kontaktna improvizacija – klas + jam, moderator Jurij Konjar / Contact Improvisation – class + jam, Moderator Jurij Konjar

17.30 

Plesne miniature 4 / dance miniatures 4

19.00

Plesne miniature 5 + predstava PSST / Ajda Nina Škvarč / dance miniatures 5 + dance performance PSST / Ajda Nina Škvarč

20.30

Kontaktne improvizacije s samorefleksijami; izvaja mednarodna skupina učiteljev kontaktne improvizacije / Contact improvisations with self-reflections by an international group of contact improvisations teachers

ŽIVA PO ŽIVI / ŽIVA AFTER ŽIVA

22.12.2022

Master class z / with LEE JUNWOOK

23.12.2022

Plesna predstava APOKALIPSA / DODOMOOV PLESNI  TEATER
/ Dance performance POCALYPSE / DODOMOOV DANCE THEATER
 

Dodatne informacije / Additional Informations:

 

Nina MEŠKO

samostojna svetovalka za ples

 

T: (01) 2410 522
E: nina.mesko@jskd.si

 

 

 

 

 

 

programski list
(datoteka pdf)

 

dodomoov

ŽIVA PO ŽIVI