FOLKLORNA DEJAVNOST


RAZPIS

OTROŠKI FOLKLORNI TABOR


Novo mesto, 21. do 24. avgust 2008


Pred nami je devetnajsti otroški folklorni tabor, ki vodjem folklornih skupin leto za letom ponuja različne možnosti za ustvarjanje novih odrskih postavitev, otrokom, ki se ga udeležijo, pa možnosti za koristno preživljanje prostega časa in nabiranje novih moči pred novim šolskim letom. Na preteklem otroškem folklornem taboru smo se posvetili pesemskemu izročilu, tokrat pa se bomo ukvarjali s predmeti (rekviziti), ki jih vključujemo v odrske postavitve, a so pogosto premalo izkoriščeni, tudi odvečni. A ne vedno. Včasih prav rekviziti ponujajo zanimive motive, ki omogočajo, da je odrsko dogajanje bolj pestro, da je odrska postavitev bolj kakovostna in bolj zanimiva, saj izbira rekvizitov prav otrokom omogoča, da se vživijo v vloge, ki jim jih določimo.


Tako kot že nekaj let bomo tudi letos v večernih urah pripravili ločene aktivnosti za vodje skupin in glede na dobre izkušnje preteklih let tudi aktivnosti za otroke (razvidno iz priloženega urnika).

Na tabor vabimo vse, ki izpolnjujete vsaj enega izmed spodaj navedenih kriterijev:
- ste uspešno končali začetni seminar za vodje folklornih skupin in pridobili naziv strokovni vodja folklorne skupine;
- ste vodja otroške folklorne skupine (v vrtcih, šolah, društvih) in ste v preteklih letih že bili na otroškem folklornem taboru;
- ste vodja otroške folklorne skupine in ste se v zadnji sezoni uvrstili na regijsko ali državno srečanje v organizaciji JSKD.
- vabljeni seveda tudi člani otroških folklornih skupin (od 2 do 5 iz vsake skupine; glasbeniki, plesalci, pevci ...). Želimo si, da vsak vodja s seboj pripelje dva otroka; še posebej vabljeni inštrumentalisti.

 

Sistem dela:


Udeleženci tabora boste razdeljeni v več skupin, znotraj katerih boste ob strokovni pomoči Nežke Lubej, Malči Možina, Saše Galeta, Mojce Lepej, Adriane Gaberščik (ter še koga) in ob sodelovanju otrok ustvarjali nov program. V vsaki skupini bomo določili vodja, ki bo skrbel za aktivno delo.

 

Vsebinski načrt:


- spoznavanje slovenskih ljudskih plesov;
- pogovori o upravičenosti izbire in uporabe rekvizitov ter o njihovi ustrezni obliki;
- vključevanje rekvizitov, brez katerih ni mogoče prikazati izbranega programa;
- uporaba predmetov, ki so prvenstveno namenjeni igri, v plesnih programih;
- ustvarjanje novih programov za prihodnjo sezono.


Splošna tema: "S PREDMETI SE LAHKO IGRAMO IN PLEŠEMO".

 

Novost, ki smo jo na otroškem taboru uvedli pred dvema letoma, in sicer, da smo pri pripravi programov za novo sezono svetovali vsem, ki so to želeli, bomo razvijali tudi letos. V petkovem večeru se bomo zato pogovorili o vaših novih programih, v naslednjih dneh pa bomo pripravili individualno svetovanje. Po prijavi vam bomo na dom poslali obrazec, ki ga boste, če kratko svetovanje želite izkoristiti, izpolnjenega prinesli na tabor in ga ob prihodu oddali.

 

Dodatna ponudba za godce na diatonično harmoniko:
Sašo Gale vam lahko pripravi zgoščenke s tonskimi posnetki viž (plesov) v tonaliteti, ki je primerna vaši uglasitvi. Godcem je to lahko v veliko pomoč pri delu. Če zgoščenko s posnetki želite, prijavnici priložite list in navedite plese, katerih posnetke želite in v kakšni uglasitvi. (Želeni plesi naj bodo objavljeni v knjigah Mirka Ramovša.) Cena posnete zgoščenke bo odvisna od obsega (ca. 5 do 10 EUR); plačali jo boste neposredno Sašu Galetu.

 


OKVIRNI URNIK

četrtek
16.00
prihod in namestitev
17.30
predstavitev hišnega reda, programa dela
18.00
večerja
19.00
ODRASLI: rekviziti v odrskih postavitvah
OTROCI: spoznavanje; od igre do plesa, pesmi ...

petek
8.00
zajtrk
9.00-12.00
ODRASLI: učenje slovenskih ljudskih plesov
OTROCI: predmeti iz narave na odrskih deskah
12.30
kosilo
počitek; proste aktivnosti v lastni organizaciji
15.00-19.00 delo po skupinah
19.00 večerja
20.00
ODRASLI: ogled programov otroških folklornih skupin (videoposnetki)
OTROCI: plesi z rekviziti

 

sobota
8.00 zajtrk
9.00-12.00 delo po skupinah
12.30 kosilo, počitek, prosto
15.00-19.00 delo po skupinah
19.00
večerja
20.00 skupno druženje otrok in odraslih

 

nedelja
8.00
zajtrk
9.00
priprave na zaključno predstavitev
10.00 zaključna predstavitev
11.00 analiza videnega
12.00 kosilo in odhod domov

 

Kotizacija za vodje skupin znaša 55 EUR (DDV je vključen) in jo boste plačali na podlagi izdanega predračuna. Vanjo niso vključeni stroški bivanja in prehrane, ki znašajo 68 EUR na osebo (za otroke in odrasle) in jih boste poravnali z gotovino ob prihodu ali na podlagi predračuna, ki ga boste prejeli pred pričetkom tabora in mora biti plačan do 20. avgusta 2008. Godci kotizacije ne plačajo.

 

Kaj morate še vedeti?


- Prihod udeležencev je predviden v četrtek, 21. avgusta 2008, ob 16. uri.
- Bivali in delali bomo v Dijaškem domu v Novem mestu, Šegova ulica 117. (Dom se nahaja nedaleč od športne dvorane Leona Štuklja.)
- Vsi (tudi otroci) imejte s sabo osebni dokument (zaradi vpisa v knjigo obiskovalcev).
- S seboj ne pozabite prinesti naročilnice, udobne obutve in obleke za ples.

 

Rok prijave:


Vaše prijave pričakujemo najkasneje do petka, 20. junija 2008, na naslov JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana /za folklorni tabor/. Prosimo vas, da se na seminar prijavite prek območne izpostave JSKD, oz. da jih s prijavo seznanite. Če bo prijavljenih več kot imamo prostih mest, bomo upoštevali prijave, ki bodo na naš naslov prišle prej. Če boste na tabor sprejeti, dodatnih obvestil ne bomo pošiljali, če pa bo vaša prijava zavrnjena, vas bomo o tem obvestili.


Informacije:

 

Franci Cotman,
strokovni svetovalec za
multimedijsko dejavnost
e-pošta: franci.cotman@jskd.si

 

Bojan Knific,
svetovalec za folklorno dejavnost
e-pošta: bojan.knific@jskd.si

 

Prijavnica

 

Prijavnica