FOLKLORNA DEJAVNOST

 


ŽE IZVEDENA IZOBRAŽEVANJA SEZONA 2019/20

 

   

 

SEMINAR PLESNO IZROČILO PRIMORSKE 2. DEL

(TRŽAŠKO, KRAS, BRKINI, GORIŠKO)

Pacug: od petka, 21. februarja do nedelje, 23. februarja 2020

Tovrstne seminarje pripravljamo z namenom, da vodjem folklornih skupin podrobneje predstavimo plesno izročilo določenega območja. Mentorji vam bodo na seminarju predstavili nekaj objavljenih in nekaj še neobjavljenih plesov iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU, zbranih na področju Slovenske Istre.

več >>

   

SEMINAR ZA VODJE FOLKLORNIH SKUPIN, PLESNE PEDAGOGE IN KOREOGRAFE 
2. STOPNJA

 Ljubljana, oktober – december 2019

Seminar za vodje folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe namenjamo vodjem folklornih skupin v kulturno umetniških društvih in njihovim perspektivnim kadrom, plesalcem, plesalkam, ki so v preteklosti že opravili Začetni seminar za vodje otroških/odraslih folklornih skupin ali Seminar za vodje odraslih/otroških folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe 1. stopnje.

več >>

 

NIP umetnost

 

IZOBRAŽEVANJA ZA MENTORJE KULTURNIH SKUPIN IN UČITELJE NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA UMETNOST

Osnovni cilj neobveznega izbirnega predmeta UMETNOST je učencem predstaviti raznolikost umetnosti, kjer so različne zvrsti povezane v umetniško celoto.

1. RIŠEMO GIB – plesna in likovna dejavnost

8. in 9. november 2019, Ljubljana
rok prijave: 30. oktober 2019

2. ODER JE VAŠ– gledališka in folklorna dejavnost

15. in 16. november 2019, Ljubljana
rok prijave: 8. november 2019

3. OD ZGODBE DO KNJIGE – literarna in likovna dejavnost

22. in 23. november 2019, Ljubljana
rok prijave: 8. november 2019

 

več >>


Že izvedena srečanja sezona 2018/19

 

 

NAPEV – ODSEV, revija poustvarjalcev glasbenega izročila Slovenije

Artiče, 16. 11. 2019

Državna prireditev je pregledna predstavitev (po)ustvarjalnosti pevskih in godčevskih skupin, ki spodbuja kakovostno kulturno delo in iskanje inovativnih repertoarjev.

več >>

 


MAROLTOVO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN SLOVENIJE 2019

Žalec, 26. 10. 2019

Srečanje je namenjeno predstavitvi zanimivih programov odraslih folklornih skupin, izbranih na podlagi strokovnega ogleda sedmih regijskih srečanj odraslih folklornih skupin.

več >>

RINGARAJA - srečanje otroških folklornih skupin Slovenije 2019

Majšperk,  1. 6. 2019

Na državnem srečanju se predstavijo otroške folklorne skupine iz različnih predelov
Slovenije, ki so uspešno prešle tristopenjski sistem selekcije ter s tem dokazale svojo
inovativnost in kakovost v poustvarjanju otroškega in otrokom primernega izročila.

več >>


Že izvedena izobraževanja sezona 2018/2019

   

 

 

OTROŠKI FOLKLORNI IN GODČEVSKI TABOR 2019

Novo mesto, 20. – 22. 9. 2018

Otroški folklorni tabor namenjamo otroškim folklornim skupinam (vodjem in članom - otrokom), ki želijo razvijati obstoječe programe, ustvarjati nove, se seznanjati z izročilom in pridobivati pevsko, godčevsko in plesno znanje.

več>>

   

SEMINAR ZA VODJE FOLKLORNIH SKUPIN, PLESNE PEDAGOGE IN KOREOGRAFE 
1. STOPNJA

 Ljubljana, januar – maj 2019

40-urni seminar omogoča pridobitev širokega znanja, ki je danes nujno potrebno za uspešno usmerjanje in vodenje odrasle folklorne skupine. Zaradi potreb, ki jih v zadnjem času zaznavamo, bo seminar v prvi vrsti namenjen seznanjanju s plesnim izročilom, pa tudi glasbenim izročilom in oblačilno dediščino, s tem pa tudi z načini prenašanja teh prvin na oder in v sodobnost.

več >>

   

POSVET S STROKOVNIMI SPREMLJEVALCI SREČANJ ODRASLIH IN OTROŠKIH FOLKLORNIH TER PEVSKIH IN GODČEVSKIH SKUPIN

Ljubljana, november 2018

Na posvetu se bomo pogovorili o dosedanjih usmeritvah v folklorni dejavnosti in poiskali
možne nove poti strokovnega spremljanja in razvijanja področja poustvarjanja izročila.

   

Slovenska Istra

SEMINAR PLESNO IZROČILO SLOVENSKE ISTRE

Debeli rtič, 25.–27. 1. 2019

Tovrstne seminarje pripravljamo z namenom, da vodjem folklornih skupin podrobneje predstavimo plesno izročilo določenega območja - tokrat Slovenske Istre.

več >>

   

SEMINAR NA TEMO OBLAČILNE DEDIŠČINE

Maribor, 8.–10. 2. 2019

Na seminarju bo mogoče spoznati dobre prakse oblikovanja kostumskih podob folklornih skupin, spoznavati načine vzdrževanja folklornih kostumov, se seznaniti z meščansko modo.

   
   

NIP umetnost

 

IZOBRAŽEVANJA ZA MENTORJE KULTURNIH SKUPIN IN UČITELJE NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA UMETNOST

Osnovni cilj neobveznega izbirnega predmeta UMETNOST je učencem predstaviti raznolikost umetnosti, kjer so različne zvrsti povezane v umetniško celoto.

1. ODER JE VAŠ – gledališka in folklorna dejavnost

9. in 10. november 2018, Ljubljana
rok prijave: 26. oktober 2018

2. USTVARI PRVI FILM – filmska in glasbena dejavnost

16. in 17. november 2018, Ljubljana
rok prijave: 5. november 2018

3. BESEDE PLEŠEJO – plesna in literarna dejavnost

23. in 24. november 2018, Ljubljana
rok prijave: 14. november 2018

4. RIŠEMO GIB – plesna in likovna dejavnost

30. november in 1. december 2018, Ljubljana
rok prijave: 21. november 2018

več >>

   

 

SEMINAR »V VLOGI SELEKTORJA«

(SEMINAR OB “LE PLESAT ME PELJI 2018”, 2. del)

Žalec, 20. 10. 2018

Letos je izobraževanje namenjeno vodjem odraslih folklornih skupin, koreografom in vodjem godčevskih sestavov, avtorjem glasbenih priredb ter korepetitorjem petja v odraslih folklornih skupinah. Priporočljivo je, da se seminarja udeležijo vse osebe, ki imajo katero od teh funkcij v skupini.

več >>

   

Rok prijave: 24. september 2018

3. STOPNJA SEMINAR ZA VODJE FOLKLORNIH SKUPIN, PLESNE PEDAGOGE IN KOREOGRAFE

Ljubljana, od septembra do novembra 2018

Seminar za vodje folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe namenjamo bolj izkušenim vodjem folklornih skupin v kulturno umetniških društvih.
Namen izobraževanja je usposobiti in spodbuditi udeležence k samostojnemu plesno-
koreografsko-pedagoškemu delu, razviti avtorsko-umetniški pristop pri odrskemu (po)ustvarjanju, spodbuditi lasten koreografski izraz in h kritični refleksiji produkcij folklornih skupin in drugih poustvarjalcev.

več >>

   


Že izvedena srečanja sezona 2017/2018

 

   


LE PLESAT ME PELJI 2018

Drugi del, Žalec, 20. 10. 2018

Srečanje je namenjeno predstavitvi zanimivih programov odraslih folklornih skupin, izbranih na podlagi strokovnega ogleda sedmih regijskih srečanj odraslih folklornih skupin.

 

>> več

   

 

Državno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž

Pesem na ustih, viža v prstih

Koper, 10. 11. 2018

Državna prireditev je pregledna predstavitev (po)ustvarjalnosti pevskih in godčevskih skupin, ki spodbuja kakovostno kulturno delo in iskanje inovativnih repertoarjev.

več >>

 

   


LE PLESAT ME PELJI 2018

Prvi del, Beltinci, 22. 7. 2018

Srečanje je namenjeno predstavitvi zanimivih programov odraslih folklornih skupin, izbranih na podlagi strokovnega ogleda sedmih regijskih srečanj odraslih folklornih skupin.

 

>> več

   

Ljudska je kul

 

LJUDSKA JE KUL 2018

Ljubljana, 9. 6. 2018

Prireditev Ljudska je kul bo ponudila vpogled v rezultate delavnic mladih glasbenih poustvarjalcev z Janezom Dovčem. Interpreti ljudskih pesmi in/ali inštrumentalnih viž v glasbenih priredbah različnih zvrsti, s samosvojim avtorskim pristopom bodo prikazali zanimive načine poustvarjanja glasbenega izročila in ga interpretirale na svež način z avtorskim pristopom.

 

 

   


LE PLESAT ME PELJI 2017

Drugi del

Žalec, 21. 10. 2017

Drugi del državnega srečanja je namenjen predstavitvi zanimivih programov odraslih folklornih skupin, izbranih na podlagi strokovnega ogleda sedmih regijskih srečanj odraslih folklornih skupin.

več >>

   

 

Državno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž

PEVCI NAM POJEJO, GODCI PA GODEJO 2017

Videm - Dobrepolje, 25. 11. 2017

Državna prireditev je pregledna predstavitev poustvarjalnosti pevskih in godčevskih skupin.

Izbor skupin in posameznikov so na podlagi ogleda območnih srečanj pripravili letošnji regijski selektorji.

 

>> več

 

 

   


Že izvedena izobraževanja sezona 2017/2018

   

Rok prijave: 3. september 2018

OTROŠKI FOLKLORNI IN GODČEVSKI TABOR 2018

Maribor, 14. – 16. 9. 2018

Otroški folklorni tabor namenjamo otroškim folklornim skupinam (vodjem in članom - otrokom), ki želijo razvijati obstoječe programe, ustvarjati nove, se seznanjati z izročilom in pridobivati pevsko, godčevsko in plesno znanje.

več>>

   

PEVSKA IN INŠTRUMENTALNA DELAVNICA

Beltinci, 20.–22. 7. 2018

Na letošnjih tridnevnih izobraževalnih delavnicah se bomo posvetili najpomembnejšim lastnostim celostnega nastopa na odru, ki pa so v ljubiteljskih zasedbah marsikdaj porinjene na stran.

Na pevski delavnici se bomo ukvarjali z večglasnim petjem, vlogami posameznih glasov v skupini, osnovami vokalne tehnike, usklajenostjo in odrskim nastopom.

več >>

   

NIP umetnost

 

IZOBRAŽEVANJA ZA MENTORJE KULTURNIH SKUPIN IN UČITELJE NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA UMETNOST

Osnovni cilj neobveznega izbirnega predmeta UMETNOST je učencem predstaviti raznolikost umetnosti, kjer so različne zvrsti povezane v umetniško celoto.

USTVARI PRVI FILM – filmska in glasbena dejavnost

19. in 20. januar 2018, Ljubljana

rok prijave: 15. januar 2018

RIŠEMO GIB – plesna in likovna dejavnost

2. in 3. februar 2018, Ljubljana

rok prijave: 24. januar 2018

PLESNO MUZICIRANJE – glasbena in plesna dejavnost (12 ur)

24. marec 2018, Ljubljana

rok prijave: 14. marec 2018

BESEDE PLEŠEJO – plesna in literarna dejavnost

13. in 14. april 2018, Ljubljana

rok prijave: 4. april 2018

ODER JE VAŠ – gledališka in folklorna dejavnost

20. in 21. april 2018, Ljubljana

rok prijave: 11. april 2018

 

več >>

 

   

SEMINAR O OBLAČILNI DEDIŠČINI
Uniforme v oblačilni kulturi Slovencev

Maribor, 16.–18. 2. 2018

Oblačilna dediščina Slovencev je bogata, k njenemu spoznavanju pa prispevajo tudi seminarji, ki jih JSKD pripravlja vsako leto. Tudi tokrat smo se potrudili in pripravili pester program, ki pa bo razdeljen v dva dela. Vi se boste lahko odločili bodisi za enega od dveh delov ali celoten seminar.

 

več >>

   

SEMINAR LJUDSKIH PLESOV DOLENJSKE IN NOTRANJSKE

Novo mesto, 26.–28. 1. 2018

Seminarje ljudskih plesov določene regije pripravljamo z namenom, da vodjem folklornih skupin podrobneje predstavimo plesno izročilo določenega območja. Tokrat se bomo srečali s plesi Dolenjske in Notranjske. Mentorji bodo predstavili nekaj objavljenih in nekaj še neobjavljenih plesov iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU.

 

več >>

   

PEVSKI IN GODČEVSKI SEMINAR OB SREČANJU PEVCI NAM POJEJO, GODCI PA GODEJO

Videm Dobrepolje, 25. 11. 2017

Tudi letos razpisujemo enodnevno izobraževanje, ki ga pripravljamo ob državnem srečanju pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž. Na seminarju se bomo posvetili različnim vsebinam, ki se vežejo na delo v pevskih in godčevskih skupinah.

Zaključili ga bomo z ogledom državnega srečanja pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž Pevci nam pojejo, godci pa godejo 2017.

 

več >>

   

POSVET S STROKOVNIMI SPREMLJEVALCI SREČANJ ODRASLIH IN OTROŠKIH FOLKLORNIH TER PEVSKIH IN GODČEVSKIH SKUPIN

Ljubljana, 19. november 2017

Na posvetu se bomo pogovorili o dosedanjih usmeritvah v folklorni dejavnosti in skušali poiskati možne nove poti strokovnega spremljanja in razvijanja področja poustvarjanja izročila.

 

 

 

   

 

SEMINAR OB LE PLESAT ME PELJI - DELO V ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPINAH

Žalec, 21. 10. 2017

Enodnevno izobraževanje z različnimi delavnicami je namenjeno vodjem odraslih folklornih skupin, plesalcem, pevcem, inštrumentalistom, garderoberjem, predsednikom društev in drugim organizacijskim kadrom društva. Zaključili ga bomo z ogledom prireditve Le plesat me pelji 2017, 2. del. 

 

več >>

   

 

2. STOPNJA SEMINAR ZA VODJE FOLKLORNIH SKUPIN, PLESNE PEDAGOGE IN KOREOGRAFE

Ljubljana,  september - november 2017

Seminar za vodje folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe namenjamo (tudi bodočim) vodjem folklornih skupin v kulturno umetniških društvih in njihovim perspektivnim kadrom, plesalcem, plesalkam, ki bi v bodoče lahko prevzeli strokovno ali vodstveno delo v folklornih skupinah. Seminar omogoča pridobitev širokega znanja, ki je danes nujno potrebno za uspešno usmerjanje in vodenje odrasle folklorne skupine.

 

več >>

 

   

SEMINAR LJUDSKA JE KUL 2017

Ljubljana, jesen 2017

K prijavi želimo spodbuditi interprete ljudske pesmi in/ali inštrumentalne viže v glasbenih priredbah različnih zvrsti, s samosvojim avtorskim pristopom. K sodelovanju vabimo mlade soliste, duete, vokalne, inštrumentalne in vokalno-inštrumentalne skupine, ki bi uresničili nove in zanimive načine poustvarjanja glasbenega izročila in ga interpretirale na svež način z avtorskim pristopom. Žirija bo izbrale najperspektivnejše, ki bodo za nagrado dobili možnost vključitve v delavnice pod mentorstvom Janeza Dovča.

 

več >>

   
   


Že izvedena srečanja sezona 2016/2017

 

   


LE PLESAT ME PELJI 2017

Prvi del

Beltinci, 23. 7. 2017

Srečanje je namenjeno predstavitvi zanimivih programov odraslih folklornih skupin, izbranih na podlagi strokovnega ogleda sedmih regijskih srečanj odraslih folklornih skupin.

 

več>>

   

RINGARAJA 2017

Majšperk,  3. 6. 2017

Na državnem srečanju se predstavijo otroške folklorne skupine iz različnih predelov Slovenije, ki so uspešno prešle tristopenjski sistem selekcije ter s tem dokazale svojo inovativnost in kakovost v poustvarjanju otroškega in otrokom primernega izročila.

 

več>>

   

 

PEVCI NAM POJEJO, GODCI PA GODEJO 2016

Litija, 19. 11. 2016

Državna prireditev je pregledna predstavitev poustvarjalnosti pevskih in godčevskih skupin.

 

več >>

 

 


Že izvedena izobraževanja sezona 2016/2017

   

Rok prijave: 3. september 2017

OTROŠKI FOLKLORNI IN GODČEVSKI TABOR 2017

Debeli rtič, 15. – 17. 9. 2017

Otroški folklorni tabor namenjamo otroškim folklornim skupinam (vodjem in članom - otrokom), ki želijo razvijati obstoječe programe, ustvarjati nove, se seznanjati z izročilom in pridobivati pevsko, godčevsko in plesno znanje.

več>>

   

 

PEVSKA IN GODČEVSKA DELAVNICA

Beltinci, 21.–23. 7. 2017

Folklorna dejavnost se pri spodbujanju pevskega in godčevskega udejstvovanja pogosto ujame v lastno past s tolmačenjem, da ljudsko izhaja iz ljudskega in se v ljudsko povrne. Do določene mere to seveda drži, vendar bi moralo prevladovati načelo, da je ljudska glasba le ena izmed mnogih glasbenih zvrsti, za katero veljajo določene zakonitosti in ki jo izvajamo na določen način. Od izvajalca namreč zahteva enako tehnično podkovanost, smisel za melodijo, harmonijo in ritem.

več >>

 

   

Rok prijave: 5. marec 2017

1. STOPNJA SEMINAR ZA VODJE FOLKLORNIH SKUPIN, PLESNE PEDAGOGE IN KOREOGRAFE

Ljubljana,  11. 3. – 14. 5. 2017

 

Seminar za vodje folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe namenjamo (tudi bodočim) vodjem folklornih skupin v kulturno umetniških društvih in njihovim perspektivnim kadrom, plesalcem, plesalkam, ki bi v bodoče lahko prevzeli strokovno ali vodstveno delo v folklornih skupinah. Seminar za vodje folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe 1. stopnje nadomešča začetni seminar za vodje odraslih/otroških folklornih skupin.

več >>

   

NIP umetnost

 

IZOBRAŽEVANJA ZA MENTORJE KULTURNIH SKUPIN IN UČITELJE NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA UMETNOST

Osnovni cilj neobveznega izbirnega predmeta UMETNOST je učencem predstaviti raznolikost umetnosti, kjer so različne zvrsti povezane v umetniško celoto.

1. ODER JE VAŠgledališka in folklorna dejavnost
17. in 18. marec 2017, Ljubljana;

2. MASKA V GIBU– plesna in likovna dejavnost
24., 25 in 26. marec 2017, Ljubljana;

3. USTVARI PRVI FILM– filmska in glasbena dejavnost
31. marec in 1. april 2017, Ljubljana;

4. PLES V GLASBI, GLASBA V PLESU– plesna in glasbena dejavnost
8. april 2017, Ptuj;

5. SLIŠIM BESEDE – literarna in inštrumentalna dejavnost
21. in 22. april 2017, Ljubljana;

 

več >>

   

SEMINAR O OBLAČILNI DEDIŠČINI  
Oblačilna kultura starejših obdobij

Maribor, 10.–12. 2. 2017

Na seminarju bo mogoče spoznati dobre prakse oblikovanja kostumskih podob folklornih skupin, spoznavati načine vzdrževanja folklornih kostumov, se seznaniti z meščansko modo.

 

več>>

   

Rok prijave: 12. januar 2017

NADALJEVALNI SEMINAR ZA VODJE ODRASLIH
FOLKLORNIH SKUPIN REZIJA

Tolmin, 27. – 29. 1. 2017

Mentorji vam bodo na seminarju predstavili nekaj objavljenih in nekaj še neobjavljenih plesov iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU, zbranih v Reziji.

V seminarsko gradivo bo vključen (z doplačilom) DVD z videoposnetki plesov – Plesno izročilo na Slovenskem, Rezija, zapisanih na obravnavanem območju. Ob praktičnem znanju, prejetem na seminarju, vam bodo ti lahko v veliko pomoč pri prenašanju preteklih plesnih oblik na današnje odre.

 

več>>

 

   


Že izvedena srečanja sezona 2015/2016

 

   
   

 

LE PLESAT ME PELJI 2016, 2. del

Žalec, 22. 10. 2016

Na 2. delu državnega srečanja se predstavljajo odrasle folklorne skupine, ki kakovostno poustvarjajo plesno in z njim povezano izročilo ali pa oblikujejo svoj program na nov, stroki primeren in inovativen način.

 

več>>

   

 

LE PLESAT ME PELJI 2016, 1. del

Beltinci, 24. 7. 2016

Namenjeno je predstavitvi zanimivih programov odraslih folklornih skupin, izbranih na podlagi strokovnega ogleda sedmih regijskih srečanj odraslih folklornih skupin.

 

>> več informacij

   

 

RINGARAJA 2016

Cerklje na Gorenjskem, 28. 5. 2016

Na državnem srečanju se predstavijo otroške folklorne skupine iz različnih predelov Slovenije, ki so uspešno prešle tristopenjski sistem selekcije ter s tem dokazale svojo inovativnost in kakovost v poustvarjanju otroškega in otrokom primernega izročila.

 

>> več informacij

 

LJUDSKA JE KUL

Razpis za interprete ljudskih pesmi in viž

Ljubljana, april in maj 2016

Vabimo interprete ljudskih pesmi in/ali inštrumentalnih viž v glasbenih priredbah različnih zvrsti, s samosvojim avtorskim pristopom. K sodelovanju vabimo mlade soliste, duete, vokalne, inštrumentalne in vokalno-inštrumentalne skupine, ki bi uresničili nove in zanimive načine poustvarjanja glasbenega izročila in ga interpretirale na svež način z avtorskim pristopom.

 

več>>

 

 

PEVCI NAM POJEJO, GODCI PA GODEJO 2015

Slovenske Konjice, 21. 11. 2015

Na območnih srečanjih se bodo tudi v naslednji sezoni tako kot do zdaj predstavljale vse skupine (in posamezniki), ki se ukvarjajo z ljudskim petjem in godčevstvom, bodisi poustvarjalni izvajalci bodisi pevske in godčevske skupine, ki so še neposredno povezane z glasbenim izročilom. Skupine bodo morale slediti v razpisu navedenim pogojem, ki so zaradi želje po razvijanju novih načinov predstavljanja pesemskega izročila v veljavi od lani.

   

LE PLESAT ME PELJI 2015, 2. del

Sežana, 17. 10. 2015

1. del državnega srečanja je namenjen predstavitvi zanimivih programov odraslih folklornih skupin, izbranih na podlagi strokovnega ogleda sedmih regijskih srečanj odraslih folklornih skupin.

 

>> več informacij

 

   

LE PLESAT ME PELJI 2015, 1. DEL

Beltinci, 28. 7. 2015

Namenjeno je predstavitvi zanimivih programov odraslih folklornih skupin, izbranih na podlagi strokovnega ogleda sedmih regijskih srečanj odraslih folklornih skupin.

 

>> več informacij


Že izvedena izobraževanja sezona 2015/2016

Rok prijave: 11. 11. 2016

GODČEVSKI IN PEVSKI SEMINAR

Šmartno pri Litiji, 19. 11. 2016

Tokratna delavnica, ki jo pripravljamo ob državnem srečanju pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž bo posvečena (diatonični) harmoniki in spoznavanju tradicionalnega načina igranja na ta inštrument. Pevska delavnica pa bo namenjena spoznavanju vokalnih tehnik, postavitvi glasu, večglasnemu petju in poslušanju ter analizi zvena petja »od zunaj«.

 

več>>

 

   

NIP umetnost

 

NIP UMETNOST - MARIBOR

Letošnjo jesen bomo nadaljevali z izjemno uspešnimi izobraževanji za mentorje kulturnih skupin in učitelje neobveznega izbirnega predmeta (NIP) UMETNOST - tokrat v Mariboru. Pripravili smo 4 interdisciplinarna izobraževanja:

RIŠEMO GIB – plesna in likovna dejavnost
21. in 22. oktober 2016

ODER JE VAŠ – gledališka in folklorna dejavnost
11. in 12. november 2016

RITEM POEZIJE – literarna in inštrumentalna dejavnost
2. in 3. december 2016

USTVARI PRVI FILM – filmska in glasbena dejavnost
16. in 17. december 2016

več >>

   

Rok prijave: 13. oktober 2016

 

SEMINAR LE PLESAT ME PELJI – DELO V ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPINAH

Žalec, 22. 10. 2016

Enodnevno izobraževanje z različnimi delavnicami je namenjeno vodjem odraslih folklornih skupin, plesalcem, pevcem, inštrumentalistom, garderoberjem, predsednikom društev in drugim organizacijskim kadrom društva. Zaključili ga bomo z ogledom prireditve Le plesat me pelji 2016, 2. del. 

več >>

   

Rok prijave: 2. september 2016

OTROŠKI FOLKLORNI IN GODČEVSKI TABOR 2016

Radenci, 16.–18. 9. 2016

Namenjen je vodjem otroških folklornih skupin in njihovim članom. Vodjam otroških folklornih skupin bomo prvič ponudili že pripravljeno odrsko postavitev, ki jo bodo lahko prenesli na svojo skupino, spoznavali bomo plesno izročilo, se urili v prilagajanju plesov za otroke, pod usmerjenim vodstvom si bomo izmenjali pozitivne izkušnje pri delu z otroki in se lotili videoanalize programov otroških folklornih skupin; z mladimi plesalci bomo spoznavali plesno izročilo, se s kamišibaj gledališčem učili in spoznavali ljudske pesmi, razvijali njihovo plesnost, plesno tehniko in zavedanje telesa, spoznavali otroške in rajalne igre; mladi godci se pod mentorstvom izkušenih učili ljudskih viž in spoznavali posebnosti igranja ljudskih godcev.

 

več >>

 

   

 

GODČEVSKA DELAVNICA

Beltinci, 22.–24. 7. 2016

Namenjena je godcem folklornih in drugih godčevskih skupin, ki poustvarjajo inštrumentalno
glasbeno izročilo, da bi se na njem seznanili z ljudskim načinom igranja plesnih viž.

 

več >>

 

 

   

 

PEVSKA DELAVNICA

Beltinci, 22.–24. 7. 2016

Delavnica bo ponudila vrsto možnosti za praktično spoznavanje pevskega izročila ter
učenja ljudskega petja.

 

več >>

 

 

   

 

 

Izobraževanja za mentorje in učitelje neobveznega izbirnega predmeta UMETNOST

Ljubljana, od januarja do aprila 2016

 

ODER JE VAŠ - dodatni termin
- gledališka in folklorna dejavnost
13. in 14 maj 2016, Ljubljana
rok prijave: 5. maj 2016

Zaključena izobraževanja

ODER JE VAŠ - dodatni termin
- gledališka in folklorna dejavnost
22. in 23. april 2016, Ljubljana
rok prijave: zaključen

RIŠEMO GIB - dodatni termin
– plesna in likovna dejavnost
15. in 16. april 2016, Ljubljana
rok prijave: zaključen

RITEM POEZIJE
– literarna in instrumentalna dejavnost
1. in 2. april 2016, Ljubljana
rok prijave: zaključen

ODER JE VAŠ
-
gledališka in folklorna dejavnost
18. in 19. marec 2016, Ljubljana
rok prijave: zaključen

USTVARI PRVI FILM
– 
filmska in glasbena dejavnost
4. in 5. marec 2016, Ljubljana
rok prijave: zaključen

RIŠEMO GIB
plesna in likovna dejavnost
29. in 30. januar 2016, Ljubljana
rok prijave: zaključen

 

več>>

 

   

 

SEMINAR ZA VODJE OTROŠKIH (IN ODRASLIH) FOLKLORNIH SKUPIN

ljudski plesi Gorenjske 2. del

Planica, 8.–10. 4. 2016

Seminar je namenjen izprašanim/strokovnim vodjem otroških folklornih skupin iz vse Slovenije;
- še posebej so vabljeni vsi vodje otroških folklornih skupin z Gorenjske, saj je to ena redkih priložnosti, da se natančno seznanite s plesnim izročilom domačega območja;
- vabljeni tudi vodje in člani odraslih folklornih skupin, ki z delom še nimate veliko izkušenj oziroma nimate opravljenega začetnega seminarja za vodje odraslih folklornih skupin;
- vabljeni vsi, ki bi vodje želeli postati v prihodnje.

 

več>>

 

 

   

 

SEMINAR ZA VODJE ODRASLIH
FOLKLORNIH SKUPIN

ljudski plesi Gorenjske 2. del

Planica, 8.–10. 4. 2016

 

Seminar je namenjen izprašanim/strokovnim vodjem (z uspešno opravljenim začetnim seminarjem) odraslih folklornih skupin iz vse Slovenije.

 

več>>

 

 

 

   

 

OBLAČILNA DEDIŠČINA

Kranj, 19. – 21. 2. 2016

Na seminarju bo mogoče spoznati vzorce na tekstilu - njihovo zgodovinsko predstavitev in sodobno rabo.

 

več>>

 

 

   

 

LJUDSKA JE KUL

Razpis za interprete ljudskih pesmi in viž

Ljubljana, april in maj 2016

Vabimo interprete ljudskih pesmi in/ali inštrumentalnih viž v glasbenih priredbah različnih zvrsti, s samosvojim avtorskim pristopom. K sodelovanju vabimo mlade soliste, duete, vokalne, inštrumentalne in vokalno-inštrumentalne skupine, ki bi uresničili nove in zanimive načine poustvarjanja glasbenega izročila in ga interpretirale na svež način z avtorskim pristopom.

 

več>>

   

 

PEVSKA DELAVNICA Z GREGORJEM VOLKOM

Zreče, 21. november 2015

Tokratna pevska delavnica, ki jo pripravljamo ob državnem srečanju pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž bo posvečena različnim interpretacijam, priredbam ljudskih pesmi. Možnosti za to so skoraj neomejene, mentor bo podal nekaj smernic, prikazal nekaj možnosti za prirejanje, udeležence vodil skozi proces, kasneje pa se bodo udeleženci z mentorjevim svetovanjem sami preizkusili v iskanju samosvojega avtorskega pristopa.

 

   

 

 

SEMINAR OB LE PLESAT ME PELJI 2015

Sežana, 17. oktober 2015

Seminar, ki ga pripravljamo ob drugem delu državnega srečanja odraslih folklornih skupin, ima dva temeljna cilja. Prvi je, da udeleženci podrobneje spoznajo razpisane vsebine, drugi pa, da si hkrati ogledajo program državnega srečanja in na njem spoznajo zglede dobre prakse. Da bi na seminar privabili čim več ljudi, bomo razpisali različne teme, na katere se bodo udeleženci lahko prijavili. Del bo usmerjen v spoznavanje in interpretiranje plesnega izročila, posebej bo pozornost posvečena godcem, pevcem in oblačilni dediščini.

   

 

OTROŠKI FOLKLORNI TABOR

Gornja Radgona, 18.–20. september 2015

Namenjen je vodjem otroških folklornih skupin in njihovim članom. Otroški folklorni tabori, na katerih se vodje otroških folklornih skupin družijo z otroki, predstavljajo stalnico v izobraževalnih programih JSKD.

 

>> več informacij

   

 

 

 

 

ARHIV PRED 2015