FOLKLORNA DEJAVNOST /IZOBRAŽEVANJA

 

IZOBRAŽEVANJA SEZONA 2019/20

 

   

 

OTROŠKI FOLKLORNI IN GODČEVSKI TABOR

Dijaški dom SŠGT Radenci, od petka, 18. do nedelje, 20. septembra 2020

Otroški folklorni tabor namenjamo otroškim folklornim skupinam (vodjem in članom - otrokom), ki želijo razvijati obstoječe programe, ustvarjati nove, se seznanjati z izročilom in pridobivati pevsko, inštrumentalno in plesno znanje.

več >>

   

 

SEMINAR ZA VODJE FOLKLORNIH SKUPIN, PLESNE PEDAGOGE IN KOREOGRAFE 3. STOPNJA

Ljubljana, od septembra do novembra 2020

Seminar je namenjen usposabljanju in spodbujanju k samostojnemu plesno-koreografsko-pedagoškemu delu, razvijanju avtorskega umetniškega pristopa pri odrskemu (po)ustvarjanju in h kritični refleksiji produkcij odraslih folklornih skupin in drugih poustvarjalcev.

več >>

   

 


ŽE IZVEDENA IZOBRAŽEVANJA SEZONA 2019/20

 

   

 

SEMINAR PLESNO IZROČILO PRIMORSKE 2. DEL

(TRŽAŠKO, KRAS, BRKINI, GORIŠKO)

Pacug: od petka, 21. februarja do nedelje, 23. februarja 2020

Tovrstne seminarje pripravljamo z namenom, da vodjem folklornih skupin podrobneje predstavimo plesno izročilo določenega območja. Mentorji vam bodo na seminarju predstavili nekaj objavljenih in nekaj še neobjavljenih plesov iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU, zbranih na področju Slovenske Istre.

več >>

   

SEMINAR ZA VODJE FOLKLORNIH SKUPIN, PLESNE PEDAGOGE IN KOREOGRAFE 
2. STOPNJA

 Ljubljana, oktober – december 2019

Seminar za vodje folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe namenjamo vodjem folklornih skupin v kulturno umetniških društvih in njihovim perspektivnim kadrom, plesalcem, plesalkam, ki so v preteklosti že opravili Začetni seminar za vodje otroških/odraslih folklornih skupin ali Seminar za vodje odraslih/otroških folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe 1. stopnje.

več >>

 

NIP umetnost

 

IZOBRAŽEVANJA ZA MENTORJE KULTURNIH SKUPIN IN UČITELJE NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA UMETNOST

Osnovni cilj neobveznega izbirnega predmeta UMETNOST je učencem predstaviti raznolikost umetnosti, kjer so različne zvrsti povezane v umetniško celoto.

1. RIŠEMO GIB – plesna in likovna dejavnost

8. in 9. november 2019, Ljubljana
rok prijave: 30. oktober 2019

2. ODER JE VAŠ– gledališka in folklorna dejavnost

15. in 16. november 2019, Ljubljana
rok prijave: 8. november 2019

3. OD ZGODBE DO KNJIGE – literarna in likovna dejavnost

22. in 23. november 2019, Ljubljana
rok prijave: 8. november 2019

 

več >>

   Že izvedena izobraževanja sezona 2018/2019

   

 

 

OTROŠKI FOLKLORNI IN GODČEVSKI TABOR 2019

Novo mesto, 20. – 22. 9. 2018

Otroški folklorni tabor namenjamo otroškim folklornim skupinam (vodjem in članom - otrokom), ki želijo razvijati obstoječe programe, ustvarjati nove, se seznanjati z izročilom in pridobivati pevsko, godčevsko in plesno znanje.

več>>

   

SEMINAR ZA VODJE FOLKLORNIH SKUPIN, PLESNE PEDAGOGE IN KOREOGRAFE 
1. STOPNJA

 Ljubljana, januar – maj 2019

40-urni seminar omogoča pridobitev širokega znanja, ki je danes nujno potrebno za uspešno usmerjanje in vodenje odrasle folklorne skupine. Zaradi potreb, ki jih v zadnjem času zaznavamo, bo seminar v prvi vrsti namenjen seznanjanju s plesnim izročilom, pa tudi glasbenim izročilom in oblačilno dediščino, s tem pa tudi z načini prenašanja teh prvin na oder in v sodobnost.

več >>

   

POSVET S STROKOVNIMI SPREMLJEVALCI SREČANJ ODRASLIH IN OTROŠKIH FOLKLORNIH TER PEVSKIH IN GODČEVSKIH SKUPIN

Ljubljana, november 2018

Na posvetu se bomo pogovorili o dosedanjih usmeritvah v folklorni dejavnosti in poiskali
možne nove poti strokovnega spremljanja in razvijanja področja poustvarjanja izročila.

   

Slovenska Istra

SEMINAR PLESNO IZROČILO SLOVENSKE ISTRE

Debeli rtič, 25.–27. 1. 2019

Tovrstne seminarje pripravljamo z namenom, da vodjem folklornih skupin podrobneje predstavimo plesno izročilo določenega območja - tokrat Slovenske Istre.

več >>

   

SEMINAR NA TEMO OBLAČILNE DEDIŠČINE

Maribor, 8.–10. 2. 2019

Na seminarju bo mogoče spoznati dobre prakse oblikovanja kostumskih podob folklornih skupin, spoznavati načine vzdrževanja folklornih kostumov, se seznaniti z meščansko modo.

   
   

NIP umetnost

 

IZOBRAŽEVANJA ZA MENTORJE KULTURNIH SKUPIN IN UČITELJE NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA UMETNOST

Osnovni cilj neobveznega izbirnega predmeta UMETNOST je učencem predstaviti raznolikost umetnosti, kjer so različne zvrsti povezane v umetniško celoto.

1. ODER JE VAŠ – gledališka in folklorna dejavnost

9. in 10. november 2018, Ljubljana
rok prijave: 26. oktober 2018

2. USTVARI PRVI FILM – filmska in glasbena dejavnost

16. in 17. november 2018, Ljubljana
rok prijave: 5. november 2018

3. BESEDE PLEŠEJO – plesna in literarna dejavnost

23. in 24. november 2018, Ljubljana
rok prijave: 14. november 2018

4. RIŠEMO GIB – plesna in likovna dejavnost

30. november in 1. december 2018, Ljubljana
rok prijave: 21. november 2018

več >>

   

 

SEMINAR »V VLOGI SELEKTORJA«

(SEMINAR OB “LE PLESAT ME PELJI 2018”, 2. del)

Žalec, 20. 10. 2018

Letos je izobraževanje namenjeno vodjem odraslih folklornih skupin, koreografom in vodjem godčevskih sestavov, avtorjem glasbenih priredb ter korepetitorjem petja v odraslih folklornih skupinah. Priporočljivo je, da se seminarja udeležijo vse osebe, ki imajo katero od teh funkcij v skupini.

več >>

   

Rok prijave: 24. september 2018

3. STOPNJA SEMINAR ZA VODJE FOLKLORNIH SKUPIN, PLESNE PEDAGOGE IN KOREOGRAFE

Ljubljana, od septembra do novembra 2018

Seminar za vodje folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe namenjamo bolj izkušenim vodjem folklornih skupin v kulturno umetniških društvih.
Namen izobraževanja je usposobiti in spodbuditi udeležence k samostojnemu plesno-
koreografsko-pedagoškemu delu, razviti avtorsko-umetniški pristop pri odrskemu (po)ustvarjanju, spodbuditi lasten koreografski izraz in h kritični refleksiji produkcij folklornih skupin in drugih poustvarjalcev.

več >>

   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spletna stran revije FOLKLORNIK

 

Folklornikov slovarček