FOLKLORNA DEJAVNOST /IZOBRAŽEVANJA

 

IZOBRAŽEVANJA SEZONA 2020/21

 

   

 

RAZPIS ZA AVTORJE KOREOGRAFSKE PARTITURE V OTROŠKIH IN ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPINAH

Pomoč pri pripravi koreografske partiture (plesne partiture in glasbene priredbe)

Ljubljana, oktober - november 2020

Razpis namenjamo mentorjem otroških in odraslih folklornih skupin, plesnim in glasbenim pedagogom, glasbenikom ter koreografom, ki bi želeli mentorsko vodstvo pri nastajanju koreografske partiture (plesne in glasbene) za svojo skupino.

več >>

   

 

FOLKLORNI TABOR ZA ODRASLE

Dijaški dom SŠGT Radenci, od petka, 16. do nedelje, 18. oktobra 2020

Folklorni tabor za odrasle namenjamo odraslim folklornim skupinam (vodjem in članom – plesalcem in glasbenikom), ki želijo razvijati obstoječe programe, ustvarjati nove, se seznanjati z izročilom ter s predavanji in praktičnimi delavnicami pridobivati pevsko, inštrumentalno in plesno znanje.

več >>

   
NIP Umetnost

IZOBRAŽEVANJA ZA MENTORJE KULTURNIH SKUPIN IN UČITELJE NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA UMETNOST

4. OD ORKESTERČKA DO FOLKLORNEGA ODRA - folklorna in inštrumentalna dejavnost

Ljubljana, 13. in 14. november 2020;

Rok prijave: 3. november 2020


več >>

   

 

Prijave do: 19. oktobra 2020

SEMINAR ZA VODJE PEVSKIH ZASEDB V FOLKLORNIH SKUPINAH, POUSTVARJALCE GLASBENEGA IZROČILA IN AVTORJE GLASBENIH PRIREDB NA PODROČJU FOLKLORNE DEJAVNOSTI

Ljubljana, od novembra 2020 do januarja 2021

Seminar omogoča pridobitev širokega znanja, ki je danes nujno potrebno za uspešno usmerjanje in vodenje pevske zasedbe na področju folklorne dejavnosti. Zaradi potreb, ki jih v zadnjem času zaznavamo, bo seminar v prvi vrsti namenjen seznanjanju z glasbenim izročilom, osnovam glasbenih terminov, osnovam kompozicije, s tem pa tudi z načini prenašanja teh prvin na oder in v sodobnost.

več >>

   

 

Prijave do: 19. oktobra 2020

SEMINAR ZA VODJE INŠTRUMENTALNIH ZASEDB V FOLKLORNIH SKUPINAH, POUSTVARJALCE GLASBENEGA IZROČILA IN AVTORJE GLASBENIH PRIREDB NA PODROČJU FOLKLORNE DEJAVNOSTI

Ljubljana, od novembra 2020 do januarja 2021

Seminar omogoča pridobitev širokega znanja, ki je danes nujno potrebno za uspešno usmerjanje in vodenje inštrumentalne zasedbe na področju folklorne dejavnosti. Zaradi potreb, ki jih v zadnjem času zaznavamo, bo seminar v prvi vrsti namenjen seznanjanju z glasbenim izročilom, osnovam glasbenih terminov, osnovam kompozicije, s tem pa tudi z načini prenašanja teh prvin na oder in v sodobnost.

več >>

   

 

SEMINAR ZA VODJE FOLKLORNIH SKUPIN, PLESNE PEDAGOGE IN KOREOGRAFE
- 3. STOPNJA

Ljubljana, od septembra do novembra 2020

Seminar je namenjen usposabljanju in spodbujanju k samostojnemu plesno-koreografsko-pedagoškemu delu, razvijanju avtorskega umetniškega pristopa pri odrskemu (po)ustvarjanju in h kritični refleksiji produkcij odraslih folklornih skupin in drugih poustvarjalcev.

več >>

   

 

Prijave do: 4. januarja 2021

SEMINAR ZA VODJE FOLKLORNIH SKUPIN, PLESNE PEDAGOGE IN KOREOGRAFE 
- 1. STOPNJA

Ljubljana, od januarja do maja 2021

Seminar omogoča pridobitev širokega znanja, ki je danes nujno potrebno za uspešno usmerjanje in vodenje odrasle folklorne skupine. Zaradi potreb, ki jih v zadnjem času zaznavamo, bo seminar v prvi vrsti namenjen seznanjanju s plesnim izročilom, pa tudi glasbenim izročilom in oblačilno dediščino, s tem pa tudi z načini prenašanja teh prvin na oder in v sodobnost.

več >>

   

 

 

OPRAVLJENA IZOBRAŽEVANJA SEZONA 2020/21

 

   
NIP Umetnost

IZOBRAŽEVANJA ZA MENTORJE KULTURNIH SKUPIN IN UČITELJE NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA UMETNOST

2. ODER JE VAŠ – gledališka in folklorna dejavnost

Ljubljana, 16. in 17. oktober 2020;

"IZOBRAŽEVANJE "ODER JE VAŠ" ZA MENTORJE KULTURNIH SKUPIN IN UČITELJE NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA UMETNOST (NIP) 2020, JE ZARADI PREMAJHNEGA ŠTEVILA PRIJAV ODPOVEDANO. V KOLIKOR SE SITUACIJA S PANDEMIJO COVID-19 V BODOČE IZBOLJŠA, BOMO IZOBRAŽEVANJE IZVEDLI V PRIHODNJIH MESECIH."

več >>

   

 

OTROŠKI FOLKLORNI IN GODČEVSKI TABOR

Dijaški dom SŠGT Radenci, od petka, 18. do nedelje, 20. septembra 2020

Otroški folklorni tabor namenjamo otroškim folklornim skupinam (vodjem in članom - otrokom), ki želijo razvijati obstoječe programe, ustvarjati nove, se seznanjati z izročilom in pridobivati pevsko, inštrumentalno in plesno znanje.

več >>

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Spletna stran revije FOLKLORNIK

 

Folklornikov slovarček