FOLKLORNA DEJAVNOST / IZOBRAŽEVANJE

 

Naziv seminarja:

 

SEMINAR ZA VODJE FOLKLORNIH SKUPIN, PLESNE PEDAGOGE IN KOREOGRAFE
- 1. STOPNJA

     

Kraj izvedbe:

 

Osnovna šola Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2, Ljubljana

Termin:

 

oktober 2023 – januar 2024

Mentorji:

 

Anja Verderber, Klemen Bojanovič, dr. Tomaž Simetinger, dr. Bojan Knific, Aleksandra Meglič, Tadej Teran, Nežka Lubej, Tanja Drašler

Cena:

 

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 180 evrov
(DDV ni vključen)

Rok prijave:

 

ponedeljek, 25. september 2023

Namen seminarja

Seminar za vodje folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe namenjamo (tudi bodočim) vodjem folklornih skupin v kulturno umetniških društvih in njihovim perspektivnim kadrom, plesalcem, plesalkam, ki bi v bodoče lahko prevzeli strokovno ali vodstveno delo v folklornih skupinah.

Za tiste, ki jih zanima delo v otroški folklorni skupini, bomo del seminarja izvajali sicer istočasno, a bo vsebina za interesente izvajana posebej in prilagojena delu z otroki.

Seminar omogoča pridobitev širokega znanja, ki je danes nujno potrebno za uspešno usmerjanje in vodenje folklorne skupine. Zaradi potreb, ki jih v zadnjem času zaznavamo, bo seminar v prvi vrsti namenjen seznanjanju s plesnim izročilom, pa tudi glasbenim izročilom in oblačilno dediščino, s tem pa tudi z načini prenašanja teh prvin na oder in v sodobnost.

Vsebina in cilji

Seminar v prvi vrsti obsega spoznavanje plesnega izročila, oblačilne in glasbene dediščine ter kinetografijo.

Osnovne teme, ki jih bodo udeleženci seminarja obdelali, so sledeče:

- praktično učenje plesov,

- metodika učenja ljudskega plesa,

- plesna pedagogika,

- etnologija plesa,

- opredelitev folklorne dejavnosti,

- razvoj plesnosti,

- prilagajanje plesa odraslih za otroke, otroške igre,

- kinetografija,

- slovenska ljudska inštrumentalna in vokalna glasba,

- oblačilna kultura na Slovenskem v preteklosti,

- kostumiranje folklornih skupin,

- vloga folklornih skupin v sodobnosti.

Cilj seminarja je, da se udeležence seznani z osnovnimi temami plesne kulture ter oblikami in načeli plesne (po)ustvarjalnosti.

Trajanje in potek seminarja

Seminar je zasnovan v obsegu 50 pedagoških ur in poteka v treh sklopih (eno soboto in eno nedeljo v mesecu) - od oktobra 2023 do decembra 2023, januarja sledi še izpit (neobvezno).

Predvideni so sledeči termini:
14. in 15. oktober,
11. in 12. november,
2. in 3. december,
izpiti: 20. in 21. januar 2024

Udeležencem, ki nimajo veliko folklornih izkušenj ali plesnega predznanja, ki niso stalni udeleženci folklornih seminarjev, predvsem pa pedagogom v šolah, za lažje sledenje Seminarju 1. stopnje, ponujamo (pred začetkom seminarja 1. stopnje) še dvodnevno  PRIPRAVLJALNICO – plesnost, metodika učenja, ritem, itd,

Ta bo potekala v soboto, 30. septembra in nedeljo, 1. oktobra 2023 (posebej označite v spletni prijavnici). Cena pripravljalnice je 10 €.

Pripravljalnica se bo izvedla v primeru zadostnega števila prijav.

Oblika seminarja

Seminar je zasnovan v obliki skupinskega dela s predavanji in praktičnim delom. Za tiste, ki jih zanima delo v otroški folklorni skupini, bomo del seminarja izvajali sicer istočasno, a bo vsebina za interesente izvajana posebej in prilagojena delu z otroki.

Kraj izvedbe

Seminar bo potekal v Ljubljani, na Osnovni šoli Livada (ul. Dušana Kraigherja 2, Ljubljana).

Kotizacija

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 180 EUR (DDV ni vključen).

Prijava

Prijavite se lahko preko elektronske prijavnice.

POZOR: spletno prijavnico izpolnite čisto do konca – kliknite gumb »Pošlji«:

PRIJAVNICA

Seminar za vodje folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe, 1. stopnja (google.com)

najkasneje do ponedeljka, 25. septembra 2023.

Na podlagi vaše prijavnice bomo poslali račun na naslov plačnika kotizacije navedenega v prijavnici, vam pa bomo po koncu roka prijav poslali urnik in navodila za začetek seminarja.

Število udeležencev seminarja bo omejeno, zato pohitite s prijavami. V primeru, da bo prijavljenih premalo kandidatov, bomo razpis ponovili v prihodnji sezoni.

Potrdila

Udeleženci bodo po zaključenem seminarju (zahtevana prisotnost je vsaj 80 % ) prejeli potrdila o udeležbi.

Za pridobitev naziva strokovni vodja folklorne skupine – 1. stopnje morajo udeleženci opraviti izpit (za pristop k izpitu se zahteva vsaj 80 % prisotnost), s katerim bodo dokazali poznavanje temeljnih vsebin. Ob uspešno opravljenem izpitu se jim bo poleg pridobljenega znanja in potrdila odprla možnost, da bodo obiskovali naše nadaljevalne seminarje ter seminar za vodje folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe 2. stopnje.

Udeleženci bodo na koncu izobraževanja prejeli potrdilo o opravljenem strokovnem izobraževanju, ki bo ovrednoten v skladu s 16. oz. 19. členom Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive.

Če imate še kakšna vprašanja, pišite na: tjasa.ferenc@jskd.si.

V pričakovanju vaše prijave vas lepo pozdravljamo.

Dodatne informacije

Tjaša FERENC TRAMPUŠ

producentka za folklorno dejavnost

T: (01) 24 10 533

E: tjasa.ferenc@jskd.si

 

 

 

 

 

PRIJAVNICA