FOLKLORNA DEJAVNOST / IZOBRAŽEVANJE

 

Naziv seminarja:

 

SEMINAR ZA VODJE FOLKLORNIH SKUPIN, PLESNE PEDAGOGE IN KOREOGRAFE
- 1. STOPNJA

     

Kraj izvedbe:

 

Osnovna šola Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2,Ljubljana

Termin:

 

januar 2022 - maj 2022

Mentorji:

 

Pogovori s predavatelji še potekajo.

Cena:

 

170 EUR (DDV ni vključen)

Rok prijave:

 

sreda, 5. januarja 2022

NE SPREJEMAMO VEČ PRIJAV (vsa mesta so že zasedena)

Namen seminarja

Seminar za vodje folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe namenjamo (tudi bodočim) vodjem folklornih skupin v kulturno umetniških društvih in njihovim perspektivnim kadrom, plesalcem, plesalkam, ki bi v bodoče lahko prevzeli strokovno ali vodstveno delo v folklornih skupinah. Seminar za vodje folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe 1. stopnje nadomešča del začetnega seminarja za vodje odraslih/otroških folklornih skupin.

Seminar omogoča pridobitev širokega znanja, ki je danes nujno potrebno za uspešno usmerjanje in vodenje folklorne skupine. Zaradi potreb, ki jih v zadnjem času zaznavamo, bo seminar v prvi vrsti namenjen seznanjanju s plesnim izročilom, pa tudi glasbenim izročilom in oblačilno dediščino, s tem pa tudi z načini prenašanja teh prvin na oder in v sodobnost.

Vsebina in cilji

Seminar v prvi vrsti obsega spoznavanje plesnega izročila, oblačilne in glasbene dediščine ter kinetografijo.

Osnovne teme, ki jih bodo udeleženci seminarja obdelali, so sledeče:

- praktično učenje plesov,

- metodika učenja ljudskega plesa,

- plesna pedagogika,

- etnologija plesa,

- opredelitev folklorne dejavnosti,

- razvoj plesnosti,

- prilagajanje plesa odraslih za otroke, otroške igre,

- kinetografija,

- slovenska ljudska inštrumentalna in vokalna glasba,

- oblačilna kultura na Slovenskem v preteklosti,

- vloga folklornih skupin v sodobnosti.

Cilj seminarja je, da se udeležence seznani z osnovnimi temami plesne kulture ter oblikami in načeli plesne (po)ustvarjalnosti.

Trajanje in potek seminarja

Seminar je zasnovan v obsegu 40 ur in poteka v treh sklopih (eno soboto in eno nedeljo v mesecu - od januarja do marca 2022, maja sledi še izpit; predvideni so sledeči termini: 22. in 23. januar, 12. in 13. februar, 19. in 20. marec, izpiti: 14. in 15. maj).

Oblika seminarja

Seminar je zasnovan v obliki skupinskega dela s predavanji in praktičnim delom. Za tiste, ki jih zanima delo v otroški folklorni skupini, bomo del seminarja izvajali sicer istočasno, a bo vsebina za interesente izvajana posebej in prilagojena delu z otroki.

Mentorji

Pogovori s predavatelji še potekajo.

Pogoji za udeležbo

Ni posebnih pogojev. Seminarja se lahko udeležijo začetniki in tudi tisti, ki so že obiskovali druge folklorne seminarje.

Kraj izvedbe

Seminar bo potekal v Ljubljani, na Osnovni šoli Livada (ul. Dušana Kraigherja 2, Ljubljana).

Kotizacija

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 170 EUR (DDV ni vključen).

Za mlade do 29. leta starosti, ki so vključeni v projekt v okviru izbora operacij PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD je celotna vsebina programa 1. stopnje brezplačna.

Prijava

Prijavite se lahko preko elektronske prijavnice

PRIJAVNICA

najkasneje do srede, 5. januarja 2022.

NE SPREJEMAMO VEČ PRIJAV (vsa mesta so že zasedena)

Na podlagi vaše prijavnice bomo poslali predračun na naslov plačnika kotizacije navedenega v prijavnici, vam pa bomo poslali urnik in navodila za začetek seminarja.

Število udeležencev seminarja bo omejeno, zato pohitite s prijavami. V primeru, da bo prijavljenih premalo kandidatov, bomo razpis ponovili v prihodnji sezoni.

Pogtoj za udeležbo na izobraževanju je izpolnjevanje PCT pogoja oz izpolnjevanje takratnih vladnih odlokov in predpisov NIJZ.

Potrdila

Udeleženci bodo po zaključenem seminarju opravljali izpit, s katerim bodo dokazali poznavanje temeljnih vsebin. Ob uspešno opravljenem izpitu bodo pridobili naziv strokovni vodja folklorne skupine 1. stopnje, s tem pa se jim bo poleg pridobljenega znanja in potrdila odprla možnost, da bodo obiskovali naše nadaljevalne seminarje ter seminar za vodje folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe 2. stopnje (seminar 2. stopnje se bo izvajal jeseni 2022, nanj pa se bodo torej lahko prijavile osebe, ki imajo uspešno dokončan začetni seminar za vodje ali bodo uspešno dokončali 1. stopnjo).

Če imate še kakšna vprašanja, pišite na: tjasa.ferenc@jskd.si.

V pričakovanju vaše prijave vas lepo pozdravljamo.

Dodatne informacije

Tjaša FERENC TRAMPUŠ

producentka za folklorno dejavnost

T: (01) 2410 533

E: tjasa.ferenc@jskd.si

 

 

 

 

PRIJAVNICA