FOLKLORNA DEJAVNOST / IZOBRAŽEVANJE

 

Naziv seminarja:

 

OBLAČILNA DEDIŠČINA IN KOSTUMOGRAFIJA

     

Kraj izvedbe:

 

Ljubljana

Termin:

 

od 15. oktobra 2023 do 20. januarja 2024 (izobraževanje je predvideno v 4 sklopih - termini: 15. oktober, 11. november, 2. december, 20. januar)

Mentorji:

 

dr. Katarina Šrimpf Vendramin, dr. Bojan Knific, Tadeja Pance

Cena:

 

150 EUR (DDV je vključen) za celotno izobraževanje (vsi 4 sklopi); 130 € (DDV je vključen) za trojček sklopov; 45 EUR (DDV je vključen) posamezen sklop (4. sklop)

Rok prijave:

 

petek, 29. september 2023

Namen seminarja

Na plesnem, koreografskem, inštrumentalnem in pevskem področju v okviru folklorne dejavnosti smo že uvedli sistematična, daljša izobraževanja, letos pa bomo s podobnim principom pričeli tudi na področju oblačilne dediščine in kostumografije. Zaradi menjave generacij in »koronskega premora«, pa tudi drugih razlogov na terenu opažamo pomanjkanje znanja povezanega z oblačilno dediščino in kostumiranjem folklornih skupin. Tako bo izobraževanje edinstvena priložnost, saj omogoča pridobitev širokega znanja - od osnov do kompleksnejših teoretičnih in praktičnih vsebin. Poseben sklop je namenjen zgodovini oblačenja in kostumiranju otrok.

Odločite se lahko:

- za udeležbo na celotnem izobraževanju (= 4 sklopi);

- za trojček – 1. - 3. sklop ( = 3 sklopi)

- ali le za 4. sklop ( = 1 sklop)

PROGRAM IN VSEBINSKI SKLOPI:

Nedelja, 15. oktober 2023, od 9.30 do 18.00
1. sklop: Zgodovinski pregled oblačenja in kostumiranje odraslih folklornih skupin

- zgodovinski pregled oblačenja na Slovenskem
- kostumiranje folklornih skupin,
- osnovna urejenost folklornikov
- vzdrževanje, hramba in čiščenje kostumov ter urejenost/organiziranost garderobe

Sobota, 11. november 2023, od 9.30 do 18.00
2. sklop: Nadgradnja kostumske podobe in kombiniranje oblačilnih kosov

- vpliv modnih smernic na oblačenje kmečkega prebivalstva,
- posebni/manj videni oblačilni kosi v kostumografiji folklornih skupin,
- nadgradnja kostumske podobe v praksi

Sobota, 2. december 2023, od 9.30 do 18.00
3. sklop: Gledališki pristop h kostumiranju in stilizacija

- osnove kostumografije,
- o stilizaciji kostumov,
- dediščina za sodobno rabo,
- proces oblikovanja »stiliziranih« kostumskih podob na konkretnih primerih

Sobota, 20. januar 2024, od 9.30 do 18.00
4. sklop: Zgodovina oblačenja in kostumiranje otrok

- zgodovinski pregled oblačenja otrok,
- kostumiranje otroških folklornih skupin,
- kostumiranje otrok v praksi

KOGA VABIMO NA IZOBRAŽEVANJE?

1. Izdelovalce folklornih kostumov, »narodnih noš«…;

2. vodje folklornih skupin;

3. vodje »društev narodnih noš«;

4. posameznike iz folklornih skupin, ki ste se pripravljeni temeljito posvetiti razpisanemu področju;

5. garderoberje

6. vse, ki se v praksi ukvarjate z izdelavo folklornih kostumov, z načrtovanjem kostumske podobe

7. in seveda vse ostale, ki jih tematika zanima

Kraj in lokacija dogajanja

Prostori Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Cankarjeva 5, Ljubljana.

Trajanje posameznih sklopov

Pred vsakim srečanjem/posameznim sklopom bomo udeležencem poslali urnik z natančnejšimi in podrobnejšimi vsebinami. Okvirni urnik posameznega sklopa:

9.00 – 9.30 – zbiranje udeležencev
9.30 – 13.00 – izobraževanje
13.00 – 14.30 – kosilo (v lastni režiji)
14.30 – 18.00 - izobraževanje

Kotizacija / cena izobraževanja

Za udeležbo celotnega izobraževanja znaša kotizacija 150 EUR (DDV je vključen),
za trojček sklopov (1. – 3. sklop) znaša kotizacija 130 EUR (DDV je vključen),
za posamezen – 4. sklop znaša kotizacija 45 EUR (DDV je vključen)

Prijava

Prijavite se lahko preko elektronske prijavnice.

Odločite se lahko za prijavo:
- na celotno izobraževanje (= 4 sklopi);
- na trojček povezane sklope 1. – 3. ( = 3 sklopi);
- ali le za 4. sklop ( = 1 sklop)

POZOR: spletno prijavnico izpolnite čisto do konca – kliknite gumb »Pošlji«:

PRIJAVNICA

Izobraževanje: OBLAČILNA DEDIŠČINA IN KOSTUMOGRAFIJA (google.com)

najkasneje do petka, 29. septembra 2023.

Na podlagi vaše prijavnice bomo poslali račun na naslov plačnika kotizacije navedenega v prijavnici, ki mora biti plačan pred pričetkom seminarja..

Število udeležencev seminarja bo omejeno, zato pohitite s prijavami. Če bo prijavljenih več kot imamo prostih mest, bomo upoštevali prijave, ki bodo na naš naslov prišle prej. V primeru, da bo prijavljenih premalo kandidatov, bomo razpis ponovili v prihodnji sezoni in vas o tem obvestili. Sicer dodatnih obvestil o sprejemu na seminar ne bomo pošiljali oziroma se vam prek e-pošte oglasimo po roku za prijave.

Potrdila

Udeleženci bodo na koncu izobraževanja prejeli potrdilo o opravljenem strokovnem izobraževanju, ki bo ovrednoten v skladu s 16. oz. 19. členom Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive.

Če imate še kakšna vprašanja, pišite na: tjasa.ferenc@jskd.si.

V pričakovanju vaše prijave vas lepo pozdravljamo.

Dodatne informacije

Tjaša FERENC TRAMPUŠ

producentka za folklorno dejavnost

T: (01) 24 10 533

E: tjasa.ferenc@jskd.si

 

 

 

 

 

PRIJAVNICA