FOLKLORNA DEJAVNOST / IZOBRAŽEVANJE

 

Naziv seminarja:

 

OTROŠKO IZROČILO SKOZI OTROKOVO RAZUMEVANJE po priročniku
Ljudsko izročilo v OSNOVNI ŠOLI
– Sija, bija, kam pa gre?

     

Kraj izvedbe:

 

Dijaški dom SŠGT Radenci

Termin:

 

od petka, 15. do nedelje, 17. septembra 2023

Mentorji:

 

Dr. Nina Novak, Nežka Lubej, Mojca Kmetec, Mirjam Bojanovič, Nina Mažgon Mueller

Cena:

 

Kotizacija za udeležbo na izobraževanju znaša 60 EUR
(vključen je DDV)

Rok prijave:

 

ponedeljek, 4. september 2023

Vsa mesta so že zasedena - ne sprejemamo več novih prijav!

Namen seminarja

Izobraževanje namenjamo predšolskim in osnovnošolskim strokovnim delavcem, ki si želijo na kvaliteten, pester in igriv način otroke seznanjati s slovenskim izročilom in vsebine integrirati v vsakodnevne dejavnosti vrtca, redni pouk pri različnih osnovnošolskih predmetih npr. (GUM, ŠPO, SLO, DRU…) in obšolskih dejavnostih (npr. folklorna skupina, pevski zbor, dramski krožek).

Vsebina in cilji

Izobraževanje bo prvo tovrstno – v praksi bomo spoznavali in nadgrajevali vsebine iz priročnika; spoznavali šege, navade, običaje, praznike in jih povezali z različnimi otroškimi ljudskimi plesi, pesmimi, igrami in izštevankami. Hkrati pa bo tridnevno izobraževanje odlična priložnost za izmenjavo dobrih praks, pregled strokovnega in drugega gradiva. Znanje bodo predajale avtorice priročnika in drugi mentorji.

PETEK

15.00–17.00

Prihod in namestitev.

17.30

Uvodni pozdrav, predstavitev poteka izobraževanja in urnika dela

18.00

Večerja

19.00–21.00

Razvijanje plesnosti, telesnega in glasbenega ritma pri otrocih

SOBOTA

8.00

Zajtrk

9.00–11.00

Otrok in izročilo ter predstavitev priročnika

11.00–13.00

Predstavitev posameznega praznika (opis praznika, vloga otrok ob prazniku, šege) s praktičnim prikazom plesa, pesmi, igre, razvijanje besedišča …

13.00

Kosilo

15.00–17.00

Ljudska pesem in petje

17.00–19.00

Predstavitev posameznega praznika (opis praznika, vloga otrok ob prazniku, šege) s praktičnim prikazom plesa, pesmi, igre, razvijanje besedišča …

19.00

Večerja.

20.00–21.00

Izmenjava dobrih praks, pregled strokovnega in drugega gradiva, smernice za bodoče delo, igre za razvijanje ritmičnega posluha

NEDELJA

8.00

Zajtrk in pakiranje.

9.00–12.00

Priprava koreografije, nastopa za starše

12.00

Kosilo in odhod domov.

Potrdila

Udeleženci bodo po zaključenem izobraževanju prejeli potrdilo o udeležbi, ki ga bodo lahko uveljavljali tudi v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

Kotizacija

znaša 60 evrov in jo boste lahko plačali na podlagi izdanega predračuna. Plačnik kotizacije, ki ga boste navedli ob prijavi na izobraževanje, bo predračun prejel prek e-pošte. Kotizacija ne vključuje bivanja in prehrane. (DDV je vključen).

Bivanje in prehrana

Za tiste oddaljene od Radencev (pri Gornji Radgoni) smo uredili možnost bivanja in prehrane, odločite pa se lahko tudi samo za koriščenje prehrane.

Bivali bomo v dijaškem domu SŠGT Radenci (Prisojna cesta 4, 9252 Radenci)), kjer bo potekalo tudi izobraževanje. Bivanje s prehrano oz. samo prehrano bo mogoče plačati z naročilnico ali z gotovino ob prihodu v dijaški dom. Prosimo vas, da naročilnic/gotovine ne pozabljate in da stroške poravnate takoj ob prihodu.

Če imate kakršnekoli omejitve pri prehrani, vas prosimo, da to navedete ob prijavi.

Cena 1 polnega penziona je 37 €/osebi + turistična taksa, če sta v sobi 2 oz. 3 osebe. Dva polna penziona tako znašata 74 €/osebo + turistična taksa.

Cena 1 polnega penziona je 41 €/osebi + turistična taksa, če je v sobi 1 oseba. Dva polna penziona tako znašata 82 €/osebo + turistična taksa.

Cena posameznih obrokov: zajtrk 4 €, kosilo 7 €, večerja prav tako 7 €.

 Kaj morate še vedeti?

- Prihod udeležencev je predviden v petek, 15. septembra 2023, med 15. in 17. uro, uradni začetek je ob 17.30 v jedilnici doma.

- Tisti, ki boste v dijaškem domu bivali:
1. imejte s sabo osebni dokument (zaradi vpisa v knjigo obiskovalcev) in
2. Ne pozabite s seboj prinesti naročilnice (ali gotovine) za plačilo bivanja in prehrane .

- Na izobraževanju priporočamo udobna oblačila in obutev.

Prijava

Prijavite se lahko preko elektronske prijavnice (kliknite na ikono PRIJAVNICA):

PRIJAVNICA

OTROŠKO IZROČILO SKOZI OTROKOVO RAZUMEVANJE (google.com)

najkasneje do ponedeljka, 4. septembra 2023.

Vsa mesta so že zasedena - ne sprejemamo več novih prijav!

POMEMBNO:

Če bo prijavljenih več kot je prostih mest, bomo upoštevali prijave, ki bodo na naš naslov prišle prej. Če bo prijav za izvedbo izobraževanje premajhno in bi izobraževanje morali odpovedati, vas bomo o tem pravočasno obvestili.

Sicer se vam z obvestilom o dodatnih informacijah glede izobraževanja oglasimo po poteku prijav.

Dodatne informacije

Tjaša FERENC TRAMPUŠ

producentka za folklorno dejavnost

T: (01) 24 10 533

E: tjasa.ferenc@jskd.si

 

 

 

 

PRIJAVNICA