FOLKLORNA DEJAVNOST / IZOBRAŽEVANJE

 

TRI, ŠTIRI, ZDAJ … AKCIJA! – CIKEL SPLETNIH PREDAVANJ

splet, štirje četrtki, začetek 18. februarja 2021

 

Vabimo vas, da se udeležite brezplačnega JSKD folklornega spletnega izobraževanja: TRI, ŠTIRI, ZDAJ … AKCIJA! – 3 izobraževalne tematike, 4 srečanja, ki bodo potekala štiri četrtke med 19. in 20.30 uro preko aplikacije Zoom.

Na srečanjih bo beseda tekla o aktivnostih in praktičnih nasvetih za delovanje v folklornih skupinah (med in po epidemiji) ter o kinetografiji. Poleg naštetih vsebin bodo strokovnjaki odgovarjali tudi na vaša vprašanja, ki jih lahko zastavite ob prijavi na izobraževanje.
Spletna izobraževanja so brezplačna, za udeležbo na posameznem predavanju pa je potrebna predhodna prijava prek spletnega obrazca.

Četrtek, 18. februar 2021, od 19h do 20.30 :
1. FOLKLORNIKI IN MOTIVACIJA

VSEBINA PREDAVANJA:

Prvi izobraževalni modul je namenjen predstavitvi pasti ukrepov za zajezitev širjenja okužb na (folklorno) dejavnosti, iskanju možnosti za aktivnosti ter motivaciji in motiviranju.

Seminar bo obravnaval ključna vprašanja:

- Kakšne so / bodo posledice ukrepov za zajezitev širjenja okužb na folklorno dejavnost?

- Kako in zakaj ohranjati povezanost med člani društva in širšo javnostjo?

- Zakaj je pomembno načrtovanje aktivnosti za prihodnost in postavljanje kratkoročnih in dolgoročnih ciljev?

- Na kakšen način lahko situacijo obrnemo v prid dejavnosti?

- Kako se motivirati in motivirati člane skupine, da so tudi v tem času »aktivni«?

IZVAJALCA:

Iva Strniša je univerzitetna diplomirana psihologinja s strokovnimi izkušnjami iz socialnega varstva, mentalnega zdravja in šolstva. Kot profesorica psihologije na Gimnaziji Franceta Prešerna mladostnike spodbuja k spoznavanju lastnih duševnih procesov, svoje znanje pa poglablja tudi z izobraževanjem iz vedenjsko kognitivne terapije in športne psihologije. Z dijaki športniki v okviru psihološke priprave in ostalimi, ki pri njej poiščejo psihološko pomoč, individualno sodeluje z namenom odkrivanja in razumevanja problemov v luči odnosa med razmišljanjem, čustvi in vedenjem. Folklorna dejavnost ji je še posebej blizu, saj je bila sprva dolga leta aktivna članica belokranjske Folklorne skupine Dragatuš, v študentskih letih pa je pet let plesala pri Akademski folklorni skupini France Marolt iz Ljubljane.

Dr. Tomaž Simetinger je uveljavljen slovenski koreograf, etnolog in kulturni antropolog, ki je bil do nedavnega umetniški vodja Akademske folklorne skupine France Marolt iz Ljubljane. Kot etnolog in kulturni antropolog je v strokovnih krogih prepoznan kot urednik in avtor strokovnih ter znanstvenih člankov iz tega področja in kot avtor edinega slovenskega učbenika za folklorno dejavnost, leta 2018 pa je prejel Zlati znak za izjemne dosežke na področju folklorne dejavnosti, ki ga je podelil Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

Četrtek, 25. februar 2021 in četrtek, 4. marec 2021 od 19h do 20.30 :
2.  OSVEŽIMO ZNANJE KINETOGRAFIJE

VSEBINA PREDAVANJA:

Drugi izobraževalni modul je namenjen temi kinetografije. Slovenski ljudski plesi, ki so objavljeni predvsem v knjigah Mirka Ramovša, pa tudi objave nekaterih drugih avtorjev, ki so raziskovali slovensko plesno izročilo, so v delih, s katerimi si pri svojem delu pomagajo tudi folklorniki, opisani besedno, veliki večini pa je dodan tudi znakovni zapis. Poznavanje mednarodne plesne pisave  - kinetografije je za današnje vodje folklornih skupin zagotovo nujno. S seminarjem boste tako izboljšali poznavanje kinetografije – predvsem branje objavljenih zapisov. Dva sklopa predavanj sta namenjena osvežitvi znanja iz kinetografije, primerna pa sta tudi za začetnike, saj se boste seznanili z osnovami zapisovanja položajev in gibov posameznih delov telesa.

Ob udeležbi spletnega izobraževanja priporočamo souporabo knjige Kinetografija, ki jo lahko naročite in kupite (cena je 25 €) pri ZLTSS, na zvone.gantar@gmail.com ali pa preverite, če je knjiga dostopna za izposojo v vaši knjižnici.

IZVAJALKA:

Anja Cizel je umetnostna zgodovinarka, etnologinja in kulturna antropologinja ter kot mlada raziskovalka zaposlena na Glasbenonarodopisnem inštitutu ZRC SAZU. S folklorno dejavnostjo se je srečala že v šolski folklorni skupini ter nadalje v Folklorni skupini Plamen iz Škocjana na Dolenjskem. V srednješolskih letih se je vključila v Folklorno skupino ŽKUD Tine Rožanc, kjer je najprej vodila otroško sekcijo, nato brucovsko skupino, zadnja leta pa deluje kot umetniška vodja vodilne skupine. Je avtorica različnih koreografij ter celovečernih folklornih predstav, kot svetovalka in koreografinja sodeluje tudi z drugimi skupinami po Sloveniji. Poleg ukvarjanja z etnokoreologijo deluje tudi kot strokovna spremljevalka srečanj odraslih folklornih skupin ter mentorica na folklornih seminarjih.

Četrtek, 11. marec 2021 od 19h do 20.30 :
3. PREDSTAVITEV IZSLEDKOV VSESLOVENSKE RAZISKAVE O LJUBITELJSKI KULTURNI / FOLKLORNI DEJAVNOSTI

VSEBINA PREDAVANJA:

Tretji izobraževalni modul je namenjen temi, ki bo ponudila uvid v razmišljanje mladih in izsledke vseslovenske raziskave o dojemanju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti med mladimi. Predavanje bo ponudilo spoznavanje mlade generacije, odskočno desko za nadaljnji razmislek o načinu nagovarjanja mladih, o načinu pristopa plesnih vodij do plesalcev, uporabnikov, itd.

Seminar bo obravnaval ključna vprašanja:

- Kakšna je generacija Z?

- Kaj motivira mlade?

- Kako mladi dojemajo ljubiteljske kulturne dejavnosti (nasproti drugim prostočasnim dejavnostim)?

- Kakšno podobo in veljavo ima folklorna dejavnost  med mladimi?

- Kako mladim približati folklorno dejavnost?

IZVAJALCA:

 Dr. Tomaž Simetinger je uveljavljen slovenski koreograf, etnolog in kulturni antropolog, ki je bil do nedavnega umetniški vodja Akademske folklorne skupine France Marolt iz Ljubljane. Kot etnolog in kulturni antropolog je v strokovnih krogih prepoznan kot urednik in avtor strokovnih ter znanstvenih člankov iz tega področja in kot avtor edinega slovenskega učbenika za folklorno dejavnost, leta 2018 pa je prejel Zlati znak za izjemne dosežke na področju folklorne dejavnosti, ki ga je podelil Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

Tanja Drašler se je s folklorno dejavnostjo prvič srečala v otroškem folklornem krožku v osnovni šoli, nato se je pridružila lokalni članski folklorni zasedi FS Bistra ter kasneje nadaljevala s članstvom v AFS France Marolt, najprej kot plesalka, članica odborov in vodja plesnih skupin. Opravila je seminar za vodje odraslih folklornih skupin, sedaj pa se redno udeležuje nadaljevalnih seminarjev pod okriljem JSKD. Po AFS France Marolt je prevzela vodenje skupine gluhih folklornikov v FS Veselje ter v FS Kamnik. Sedaj pa skrbi za plesni razvoj FS Bistra. Je tudi članica pevske zasedbe Katice. Zaposlena pa je na marketinški agenciji Formitas, kjer jo ljudsko izročilo navdihuje tudi pri delu, ki ga opravlja kot vodja projektov. Pri delu s folklornimi skupinami jo navdušujejo inovativne in izvirne oblike poustvarjanja ljudskega izročila.

PRIJAVE

Vsi trije sklopi
(rok prijave: 17. februar): https://tinyurl.com/VSI-SKLOPI

Posamezni sklopi:

1. predavanje, 18. februar
(rok prijave: 17. februar):  https://tinyurl.com/1-PREDAVANJE

2. sklop predavanj, 25. februar in 4. marec
(rok prijave: 24. februar): https://tinyurl.com/2-SKLOP-PREDAVANJ

3. predavanje, 11. marec
(rok prijave: 10. marec):https://tinyurl.com/3-PREDAVANJE

Dodatne informacije

Tjaša FERENC TRAMPUŠ

producentka za folklorno dejavnost

T: (01) 2410 533

E: tjasa.ferenc@jskd.si