FOLKLORNA DEJAVNOST / IZOBRAŽEVANJE

 

Naziv seminarja:

 

OTROŠKI FOLKLORNI IN GODČEVSKI TABOR

     

Kraj izvedbe:

 

Radenci

Termin:

 

od petka, 18. do nedelje, 20. septembra 2020

Mentorji:

 

dogovori z mentorji še potekajo

Cena:

 

50 evrov za odrasle, 10 evrov za otroke
(vključen je DDV)

Rok prijave:

 

ponedeljek, 7. september 2020

Namen seminarja

Otroški folklorni tabor namenjamo otroškim folklornim skupinam (vodjem in članom - otrokom), ki želijo razvijati obstoječe programe, ustvarjati nove, se seznanjati z izročilom in pridobivati pevsko, inštrumentalno in plesno znanje.

Vsebina in cilji

Otroški folklorni tabori, na katerih se vodje otroških folklornih skupin družijo z otroki, predstavljajo stalnico v izobraževalnih folklornih programih JSKD. Na njih so pod vodstvom poznavalcev folklorne dejavnosti nastajali zanimivi programi, ki jih je bilo pozneje mogoče udejanjiti v skupinah.

V sklopu letošnjega tridnevnega tabora pripravljamo ločen program za otroke (posebej za plesalce in posebej za inštrumentaliste) ter vodje:

- Vodje otroških folklornih skupin bodo na praktičen način spoznavale zanimive metode učenja plesov, razvijanja plesnosti, telesnega in glasbenega ritma, načine kostumiranja v folklornih skupinah, metode vodenja pevskih vaj ter vaj s plesalci in inštrumentalisti, se naučile nekaj plesov, ki jih bodo lahko uporabile pri svojem nadaljnjem delu, pod usmerjenim vodstvom bodo prek video analize spoznavale dobre odrske prakse in programe ostalih otroških folklornih skupin ter si izmenjale pozitivne izkušnje pri delu z otroki. Delo v sklopu posameznih predavanj oziroma delavnic bo skušalo čimbolj široko zajeti znanje in napotke o delu v otroških folklornih skupinah, udeleženim vodjam pa ponuditi možnost za izmenjavo dobrih praks in izkušenj med sabo ter s strokovnimi mentorji.

- Mladim plesalcem smo pripravili program z različnimi delavnicami: učenje plesov, razvijanje plesnosti, petje, spoznavanje otroških iger itd.

- Tudi tokrat bomo posebej delali z otroki, ki se kot inštrumentalisti vključujejo v otroške folklorne skupine. Na poseben pomen inštrumentalistov v otroških folklornih skupinah na srečanjih, ki jih pripravljamo, opozarjamo že več let, zato se njihovemu igranju podrobneje posvečamo na taboru. Inštrumentalisti se bodo učili ljudskih viž in skupinskega muziciranja.

Koga vabimo

Na tabor vabimo vse, ki izpolnjujete vsaj enega izmed spodaj navedenih pogojev (velja za vodje otroških folklornih skupin):

- Ste uspešno končali začetni seminar za vodje folklornih skupin oz. seminar za vodje folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe 1. stopnja;
- Ste vodja otroške folklorne skupine (v vrtcih, šolah, društvih) in ste v preteklih letih že bili na otroškem folklornem taboru;
- Ste vodja otroške folklorne skupine in se udeležujete srečanj folklornih skupin v organizaciji JSKD (ali se boste v prihodnje);
- Vodite (otroško) inštrumentalno skupino ali bi jo želeli voditi;
Prisrčno vabljeni seveda tudi otroci - člani otroških folklornih skupin (glasbeniki, plesalci, pevci …).

Urnik

 

Vodje

Otroci
(razdeljeni v skupine)

Otroci inštrumentalisti

PETEK

15.00–17.00

Prihod in namestitev.

17.30

Uvodni pozdrav, predstavitev hišnega reda, urnika dela.

18.00

Večerja

19.00–21.00

Metodika učenja plesov in poenostavitve za otroke.

Delavnice po skupinah.

Učenje plesnih viž in skupno muziciranje.

21.00–22.00

Praktično delo – frizure v otroških folklornih skupinah.

Počitek.

SOBOTA

8.00

Zajtrk

9.00–10.30

Razvijanje plesnosti, telesnega in glasbenega ritma.

Delavnice po skupinah.

Učenje plesnih viž in skupno muziciranje

10.30–12.30

Osnove vodenja pevskih vaj v otroških folklornih skupinah.

Delavnice po skupinah.

Učenje plesnih viž in skupno muziciranje

12.30

Kosilo in počitek.

15.00–17.00

Kostumiranje otroških folklornih skupin.

Delavnice po skupinah.

Učenje plesnih viž in skupno muziciranje

17.00–19.00

Osnove vodenja vaj s plesalci in inštrumentalisti.

Delavnice po skupinah.

Učenje plesnih viž in skupno muziciranje

19.00

Večerja.

20.00–21.00

Izmenjava dobrih praks pri vodenju otroških folklornih skupin, pregled strokovnega in drugega gradiva, smernice za bodoče delo.

Počitek.

NEDELJA

8.00

Zajtrk in pakiranje.

9.00–11.00

Video analiza programov otroških folklornih skupin, osnove koreografije.

Delavnice po skupinah.

Učenje plesnih viž in skupno muziciranje

11.00–13.00

Video analiza programov otroških folklornih skupin, osnove koreografije.

Igre na prostem.

13.00

Kosilo in odhod domov.

 

Kotizacija

Kotizacija za vodje skupin in odrasle znaša 50 evrov, za otroke 10 evrov in jo boste plačali na podlagi izdanega predračuna. Kotizacija ne vključuje bivanja in prehrane.

Bivanje in prehrana

Bivali bomo v dijaškem domu SŠGT Radenci (Prisojna cesta 4, 9252 Radenci). Bivanje s prehrano oz. samo prehrano bo mogoče plačati z naročilnico (ali izjemoma z gotovino) ob prihodu v dom. Prosimo vas, da naročilnic/gotovine ne pozabljate in da stroške poravnate takoj ob prihodu.

Če imate kakršnekoli omejitve pri prehrani, vas prosimo, da to navedete ob prijavi.

Cena 1 polnega penziona je 28,50€/osebi + TT taksa.
Zajtrk 3,50€, kosilo 5,20€, večerja prav tako 5,20€.

 Kaj morate še vedeti?

- Prihod udeležencev je predviden v petek, 18. septembra 2020, med 15. in 17. uro, uradni začetek je ob 17.30 v jedilnici doma.
- Vsi (tudi otroci) naj imajo s sabo osebni dokument (zaradi vpisa v knjigo obiskovalcev).
- S seboj ne pozabite prinesti naročilnice za plačilo bivanja in prehrane (plačilo je možno tudi z gotovino), udobne obutve in obleke za ples, pa tudi udobno obleko in obutev za prostočasne dejavnosti zunaj.

Rok prijave

Prijavite se lahko preko elektronske prijavnice (kliknite na ikono PRIJAVNICA), najkasneje do ponedeljka, 7. septembra 2020.

PRIJAVNICA

Če bo prijavljenih več kot je prostih mest, bomo upoštevali prijave, ki bodo na naš naslov prišle prej. Če boste na tabor sprejeti, dodatnih obvestil takoj po prijavi ne bomo pošiljali, če pa bo vaša prijava zavrnjena ali pa bi, zaradi premajhnega števila prijav ali katerih drugih okoliščin, tabor morali odpovedati, vas bomo o tem pravočasno obvestili.

Dodatne informacije

Anja Cizel

producentka za folklorno dejavnost

T: (01) 2410 533

E: anja.cizel@jskd.si

 

 

 

 

PRIJAVNICA