FOLKLORNA DEJAVNOST / IZOBRAŽEVANJE 2016-17

 

Naziv seminarja:

 

OTROŠKI FOLKLORNI IN GODČEVSKI TABOR

     

Kraj izvedbe:

 

Dijaški dom Lizike Jančar, Maribor

Termin:

 

od petka, 14. do nedelje, 16. septembra 2018

Mentorji:

 

Klemen Bojanovič, Mojca Leben, Jan Pirnat, Špela Oblak, Mirjam Jelnikar, Anja Godec, Lea Rumež, Tomaž Simetinger, Andraž Trampuš

Cena:

 

50 evrov za odrasle, 10 evrov za otroke

Rok prijave:
 

ponedeljek, 3. september 2018

 

Otroški folklorni tabor namenjamo otroškim folklornim skupinam (vodjem in članom - otrokom), ki želijo razvijati obstoječe programe, ustvarjati nove, se seznanjati z izročilom in pridobivati pevsko, godčevsko in plesno znanje.

Otroški folklorni tabori, na katerih se vodje otroških folklornih skupin družijo z otroki, predstavljajo stalnico v izobraževalnih folklornih programih JSKD. Na njih so pod vodstvom poznavalcev folklorne dejavnosti nastajali zanimivi programi, ki jih je bilo pozneje mogoče udejanjiti v skupinah.
V sklopu letošnjega tridnevnega tabora pripravljamo ločen program za otroke (tudi posebej za godce) in vodje:

- Vodje otroških folklornih skupin bodo v teoriji, tudi z video-analizo programov, in v praksi spoznavale osnove koreografije (od zasnove, tehnične izvedbe, interpretacije, različne ravni koreografiranja itd.). Zaključni produkt bo pripravljena koreografija;

- Mladim plesalcem smo pripravili program z različnimi delavnicami: učenje plesov (Špela Oblak in Anja Godec), razvijanje plesnosti, telesnega in glasbenega ritma (Lea Rumež), petje (Mirjam Jelnikar), osnove gibalnega gledališča (Jan Prinat), ljudski ples skozi igro (Mojca Leben) itd.

- tudi tokrat bomo posebej delali z otroki, ki se kot godci vključujejo v otroške folklorne skupine. Na poseben pomen godcev v otroških folklornih skupinah na srečanjih, ki jih pripravljamo, opozarjamo že več let, zato se njihovemu igranju podrobneje posvečamo na taboru. Godci se bodo učili ljudskih viž in skupinskega muziciranja.

 

Na tabor vabimo vse, ki izpolnjujete vsaj enega izmed spodaj navedenih pogojev:

- ste uspešno končali začetni seminar za vodje folklornih skupin oz. seminar za vodje folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe 1. stopnja;

- ste vodja otroške folklorne skupine (v vrtcih, šolah, društvih) in ste v preteklih letih že bili na otroškem folklornem taboru;

- ste vodja otroške folklorne skupine in se udeležujete srečanj folklornih skupin v organizaciji JSKD (ali se boste v prihodnje);

- vodite (otroško) godčevsko skupino ali bi jo želeli voditi;

Prisrčno vabljeni seveda tudi otroci - člani otroških folklornih skupin (glasbeniki, plesalci, pevci …).

 

Okvirni urnik

 

Vodje

Otroci (predvidoma razdeljeni v 3 skupine)

Godci - otroci

petek

15.00–17.00

Prihod in namestitev.

17.30

Tjaša Ferenc Trampuš: pozdrav, predstavitev hišnega reda, dela...

18.00

Večerja.

19.00–21.00

Predavanje: Osnove koreografije

Delavnice po skupinah

 • Učenje plesov (1. skupina)
 • Učenje plesov (2. skupina)
 • Razvijanje plesnosti, telesnega in glasbenega ritma (3. skupina)

Klemen Bojanovič: uvod, seznanjanje z godci in njihovim repertoarjem.

21.00

Odrasli: priprava načrta za naslednji dan; druženje.

sobota

8.00

Zajtrk.

9.00–10.30

Analiza, motivi in dinamika koreografij

Delavnice po skupinah
- Ljudski ples skozi igro (2. skupina)
- Učenje plesov (1. skupina)
- Učenje plesov (3. skupina)

Učenje plesnih viž.

10.30-12.30

Ustvarjanje koreografij po skupinah

Delavnice po skupinah

 • Ljudski ples skozi igro (3. skupina)
 • Petje ljudskih pesmi (1. skupina)
 • Osnove gibalnega gledališča (2. skupina)

Učenje plesnih viž.

12.30

Kosilo. Počitek ter proste aktivnosti v lastni organizaciji.

15.00-17.00

Ustvarjanje koreografij po skupinah

Delavnice po skupinah

 • Ljudski ples skozi igro (1. skupina)
 • Petje ljudskih pesmi (2. skupina)
 • Osnove gibalnega gledališča (3. skupina)

Učenje plesnih viž.

17.00-19.00

Ustvarjanje koreografij po skupinah

Delavnice po skupinah

 • Petje ljudskih pesmi (3. skupina)
 • Razvijanje plesnosti, telesnega in glasbenega ritma (2. skupina)
 • Osnove gibalnega gledališča (1. skupina)

Učenje plesnih viž in (po potrebi) delo pri skupinah.

19.00

Večerja.

20.00

Skupni večer otrok in odraslih.

nedelja

8.00

Zajtrk.

9.00–11.00

Ustvarjanje koreografij po skupinah

Delavnice po skupinah

 • Učenje plesov (3. skupina)
 • Učenje plesov (2. skupina)
 • Razvijanje plesnosti, telesnega in glasbenega (1. skupina)

Učenje plesnih viž

11.00-13.00

Ustvarjanje koreografij po skupinah in predstavitev

 • Igre na prostem

13.00

Kosilo.

 

Odhod domov.

 

Kotizacija

Kotizacija za vodje skupin in odrasle znaša 50 evrov, za otroke 10 evrov in jo boste plačali na podlagi izdanega predračuna. Kotizacija ne vključuje bivanja in prehrane.

 

Bivanje in prehrana

Bivali bomo v dijaškem domu Lizike Jančar Maribor (Titova cesta 24a, 2000 Maribor). Cene bivanja in prehrane na osebo (dva polna penziona) so različne … Spodaj natančnejše informacije.
Bivanje s prehrano oz. samo prehrano bo mogoče plačati z naročilnico (ali izjemoma z gotovino) ob prihodu v dom. Drugačen način plačila ni možen, zato vas prosimo, da naročilnic ne pozabljate in da stroške poravnate takoj ob prihodu.

Če imate kakršnekoli omejitve pri prehrani, vas prosimo, da to navedete ob prijavi.

spanje

 

Kaj morate še vedeti?

Prihod udeležencev je predviden v petek, 14. septembra 2018, med 15. in 17. uro, uradni začetek je ob 17.30 v jedilnici doma.

Vsi (tudi otroci) naj imajo s sabo osebni dokument (zaradi vpisa v knjigo obiskovalcev).

S seboj ne pozabite prinesti naročilnice za plačilo bivanja in prehrane (plačilo je možno tudi z gotovino), udobne obutve in obleke za ples, pa tudi udobno obleko in obutev za prostočasne dejavnosti zunaj.

 

Rok prijave

Prijavite se lahko preko elektronske prijavnice (klikni na ikono PRIJAVNICA), najkasneje do ponedeljka, 3. septembra 2018.


Prijavnica

 

Če bo prijavljenih več kot imamo prostih mest, bomo upoštevali prijave, ki bodo na naš naslov prišle prej. Če boste na tabor sprejeti, dodatnih obvestil ne bomo pošiljali, če pa bo vaša prijava zavrnjena, vas bomo o tem obvestili.

 

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Tjaša Ferenc Trampuš
samostojna strokovna svetovalka za folklorno dejavnost
T: (01) 2410 533
F: (01) 2410 536
E: tjasa.ferenc@jskd.si

     

 

 

 

 

Prijavnica