FOLKLORNA DEJAVNOST


RAZPIS

PEVSKA DELAVNICA 2008

Beltinci, od 25. do 27. julija 2008

 


Po prijetnih izkušnjah s pripravo prvega obsežnejšega pevskega seminarja, ki je potekal v Ljubljani od februarja do aprila 2008, in na katerem se je ob nekaj rešenih vprašanjih pokazalo še kup nerešenih, sedaj razpisujemo prvo pevsko delavnico, ki bo prinesla nekatera nova znanja in vodjem folklornih skupin ter vodjem pevcev ljudskih pesmi pomagala pri nadaljnjem delu. Na seminar zaradi sorazmerno nerazvite dejavnosti pevskih skupin na nekaterih območjih še posebej vabimo pevce, ki delujete na Gorenjskem, Notranjskem in gornjem Primorskem.

 

Seminar umeščamo v dogajanje vsakoletnega folklornega festivala v Beltincih, kjer boste ob večernih urah lahko spremljali zanimive programe folklornih in drugih skupin, ki poustvarjajo glasbeno izročilo.

 

Seminar namenjamo:


- vodjem pevcev pri folklornih skupinah;
- vodjem folklornih skupin, ki vodijo tudi pevske vaje;
- članom pevskih in folklornih skupin;
- vodjem pevskih skupin, ki ohranjajo in/ali poustvarjajo ljudske pesmi;
- zborovodjem in drugim, ki želijo pesmi prenašati v sodobnost v neavtorizirani obliki (tudi tistim, ki so pripravljeni pomagati pri delu v folklornih skupinah).


Prijavijo se lahko največ štirje posamezniki iz skupin.

 

Obravnavane vsebine:


Na delavnici se boste pod vodstvom Adriane Gaberščik, ki sicer predava na začetnem seminarju za vodje folklornih skupin, vodi seminarje ob državnih srečanjih pevskih in godčevskih skupin in se z ljudsko pesmijo ukvarja v okviru podiplomskega študija na Pedagoški fakulteti, spoznavali ljudsko petje na Slovenskem in ob tem slovenske ljudske pesmi. Delo bo potekalo predvsem praktično (ob tem delu bo seveda priložnost tudi za pogovore o težavah, do katerih pri delu prihaja), s seminarjem pa želimo doseči, da bi v folklornih in pevskih skupinah (skupinah t.i. ljudskih pevcev) spodbudili kakovostno delo. Kažejo se predvsem potrebe po spoznavanju starejših načinov petja, zato bo na delavnici mogoče spoznavati slovensko ljudsko večglasno petje, in sicer s sledečimi poudarki:
- učenje različnega dvoglasja (ne zgolj petja v tercah, od česar se redko odmikajo današnje povprečne izvedba ljudskih pesmi);
- učenje basa (ki je pri poustvarjanju pesemskega izročila tako pri ženskih kot pri moških in mešanih sestavih nujno).
Poleg tega bomo uvodno predavanje in še nekaj dodatnih ur namenili povezovanju petja in glasbene spremljave. Zakaj? Zato, ker so povezave včasih nepotrebne in neustrezne ter zato, ker se v nekaterih primerih povezavi ni mogoče odreči (npr. pri plesih, ki so povezani s petjem).


Dve osnovni temi: "TROGLASNO PETJE NA SLOVENSKEM" in

"PETJE IN INŠTRUMENTALNA SPREMLJAVA".


Kraj dogajanja:
grad v Beltincih, kulturni dom v Beltincih.

 

Čas dogajanja: pričetek v petek, 25. julija, ob 17. uri; zaključek v nedeljo, 27. julija, ob 18. uri.

 

Kotizacija: 50 EUR (DDV je vključen). Poleg tega stroški bivanja s prehrano (zajtrk, kosilo, večerja) znašajo predvidoma 60 EUR na osebo in jih boste lahko poravnali ob prihodu z gotovino ali naročilnico, ki jo naslovite na KUD Beltinci, p.p. 24, 9231 Beltinci. Drugačen način plačila ni možen, zato vas prosimo, da naročilnic ne pozabljate in da stroške poravnate takoj ob prihodu.

 

Rok prijave:
Prijave pošljite najkasneje do petka, 20. junija 2008 na naslov JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana /prijava na pevsko delavnico/. Prosimo vas, da se na seminar prijavite preko območne izpostave JSKD, oz. da jih s prijavo seznanite. Število udeležencev na delavnici bo omejeno, zato vas prosimo, da s prijavami pohitite. Če bo potrebno usklajevanje števila prijavljenih, vas bomo o tem pravočasno obvestili, sicer pa dodatnih obvestil, da ste na delavnico sprejeti, ne bomo pošiljali.

 

Kaj morate še vedeti?
- Pričakujemo vas v gradu v beltinskem parku v petek, 25. 7. 2008, med 16. in 17. uro.
- Delavnica bo potekala v Beltincih, spali boste v Dijaškem domu v Murski Soboti, prehrana pa bo organizirana v gostilni Tonček v Beltincih.
- Vljudno vas vabimo, da v Beltincih ostanete tudi še v nedeljo, ko bo tekom dneva v beltinskem parku potekal sejem obrti, v poznih popoldanskih urah pa državno srečanje odraslih folklornih skupin.

 

Okvirni urnik

 

petek
16.00 - 17.00
Prihod v grad v Beltince.
17.00 - 17.45
Uvoden nagovor (Tomaž Rauch in Adriana Gaberščik).
18.00 - 19.00
Vaje za upevanje (Adriana Gaberščik).
19.30
Večerja.
20.30
Ogled programa v beltinskem parku.

 

sobota
8.00
Zajtrk.
9.00 - 11.00
Analiza petkovega večernega programa in praktično delo: neterčno dvoglasje.
11.00 - 13.00
Praktično delo skupaj z godci: petje in inštrumentalna spremljava.
13.00
Kosilo.
15.00 - 18.30
Praktično delo: učenje basa.
19.00
Večerja.
20.30
Ogled programa v beltinskem parku.

 

nedelja
8.00
Zajtrk.
9.00 - 9.30
Analiza petkovega večernega programa (skupaj z godci).
9.30 - 11.00
Praktično delo skupaj z godci: petje in inštrumentalna spremljava.
11.00 - 12.30
Praktično delo: troglasno petje.
13.00
Kosilo.
14.00
Predstavitev rezultatov in zaključni pogovor.
15.00 - 18.00
Spremljanje generalke in državnega srečanje odraslih folklornih skupin.

Informacije:

 

Franci Cotman,
strokovni svetovalec za
multimedijsko dejavnost
e-pošta: franci.cotman@jskd.si

 

Bojan Knific,
svetovalec za folklorno dejavnost
e-pošta: bojan.knific@jskd.si

 

Prijavnica

 

Prijavnica