FOLKLORNA DEJAVNOST


SEMINARJI

PETJE LJUDSKIH PESMI:
KAKO ZAPETI, DA ME BO KDO SLIŠAL IN POSLUŠAL
Laško, sobota, 21. novembra 2009

 


RAZPIS


Pozdravljeni!

 

Na tokratni seminar, ki ga pripravljamo ob prireditvi Pevci nam pojejo, godci pa godejo, kakor naslavljamo državno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž, smo povabili Ljobo Jenče - znano pravljičarko ter poustvarjalko in zbirateljico glasbenega izročila. Povabili smo jo z namenom, da predstavi svoje lastne bogate izkušnje s terena, predvsem pa, da nam pokaže načine reševanja ene temeljnih težav današnjih pevskih skupin, ki je povezana s pretihim in nečistim petjem. Ljoba Jenče bo zato na seminarju v dopoldanskem delu udeležencem pokazala načine oblikovanja glasu in govora, ki "novim" ljudskim pevcem lahko pomagajo, da bo petje bolj slišno in intonančno ustreznejše. Sledilo bo kosilo in popoldansko delo v več skupinah, ki ga bodo ob Ljobi Jenče vodili drugi poznavalci pevskega izročila in petja.

 

Na seminar ste vabljeni:


- vodje in člani folklornih skupin,
- vodje in člani skupin, ki pojete ljudske pesmi,
- vsi drugi, ki vas zanima petje.

 

 

Okvirni urnik

 

9.00 - 9.15
Dr. Bojan Knific
Uvod v seminar.


9.15 - 11.30
Ljoba Jenče
Postavljanje glasu (predavanje in praktično delo).


11.45 - 12.00

Delitev v skupine in predstavitev načrta dela.


12.00

Kosilo, ki bo v šoli, kjer bo potekal seminar.


13.30 - 16.30
Ljoba Jenče
s sodelavci
Delo v skupinah (skupine bodo krožile, tako da se boste seznanili z delom najmanj dveh vodij).


16.45 - 17.30

Zaključna predstavitev (skupaj z udeleženci godčevskega seminarja) in zaključen pogovor.


18.00 - 20.00

Ogled državnega srečanja pevskih in godčevskih skupin v Kulturnem centru Laško.

Kaj morate še vedeti:

 

V prostorih osnovne šole Debro v Laškem (pri bencinskem servisu Petrol v Laškem iz smeri Celja zavijte desno, podhod pod železniško progo in že boste na levi strani videli novo šolo) vas pričakujemo ob 9. uri. Delo bo potekalo od 9. do 17.30 ure z vmesnim odmorom za kosilo in se nadaljevalo ob 18. uri z ogledom državnega srečanja pevskih in godčevskih skupin.


Kotizacija za udeležence seminarja znaša 30 EUR (DDV je vključen) in poleg šolnine vključuje kosilo.

 

 

Rok prijave:

 

Vaše prijave pričakujemo najkasneje do srede, 4. novembra 2009 na naslov JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana /folklorni seminar/ ali po faksu 01 24 10 510. Pohitite s prijavami, saj bodo v primeru prevelikega števila kandidatov imeli prednost tisti, ki se bodo prijavili prej. O morebitni zavrnitvi vaše prijave vas bomo obvestiti, sicer pa dodatnih obvestil ne bomo pošiljali.


Prosimo vas, da se na seminar prijavite prek vaše območne izpostave JSKD, oz. jih s prijavo na seminar seznanite.


 

Informacije:

 

Franci Cotman,
strokovni svetovalec za
multimedijsko dejavnost
e-pošta: franci.cotman@jskd.si

 

dr. Bojan Knific,
svetovalec za folklorno dejavnost
e-pošta: bojan.knific@jskd.si

 

Prijavnica

 

Prijavnica