FOLKLORNA DEJAVNOST


SEMINARJI

SEMINAR ZA VODJE PETJA V FOLKLORNIH SKUPINAH
Ljubljana, februar - april 2010

 

 

RAZPIS

 

Poseben, štirideseturni seminar, posvečen ljudskemu petju in spoznavanju pevskega izročila, smo prvič pripravili v začetku leta 2008. Kljub temu, da smo se tedaj posvečali predvsem spoznavanju petja v preteklosti in iskanju poti, kako ljudske pesmi vključevati v skupine, ki se ukvarjajo izključno s petjem, je bil izjemno dobro sprejet tudi pri folklornikih, ki so ga obiskali. Da bi tovrstno izobraževanje še bolj približali folklornih skupinam, smo program deloma preoblikovali in vključi teme, ki bi jih vodje folklornih skupin in pevovodje v njih (če jih imajo) morale poznati. Priporočamo ga vsem, ki se v okviru pevskih in folklornih skupin ter folklornih društev ukvarjajo z ohranjanjem ali poustvarjanjem ljudskih pesmi, kajti na njem bo mogoče dobiti nekaj nujno potrebne teoretične podlage, predvsem pa veliko povsem praktičnih znanj, ki bodo omogočala, da bo ljudska pesem v ustreznih oblikah prenesena v sodobnost. Je edini seminar, ki prek zelo različnih predavateljev folklornikom nudi natančnejši vpogled v pesemsko izročilo, ponuja pa vrsto tem, s poznavanjem katerih bo mogoče obogatiti programe, ki jih v folklornih skupinah pripravljate.

 

Sočasno s tem seminarjem pripravljamo tudi seminar, ki ga namenjamo pevcem ljudskih pesmi, tako da bodo nekatera teoretična predavanja združena, praktično delo pa bo potekalo ločeno. Potek praktičnega dela bomo prilagajali tudi željam udeležencev.

 

Na seminar ste vabljeni:

- vodje folklornih skupin (predvsem tisti, ki v skupinah skrbite za petje),
- vodje pevskih skupin, ki delujejo v folklornih društvih,
- pevovodje, ki bi bili pripravljeni prevzeti vodenje pevskih vaj v folklornih skupinah,
- pevsko nadarjeni člani folklornih skupin.

 

Zaradi omejitve števila udeležencev se na seminar lahko prijavijo največ trije kandidati iz posamezne skupine.


Osnovne teme, ki jih bodo udeleženci seminarja obdelali, so sledeče:

* ljudske pesmi življenjskega in koledarskega kroga,
* značilnosti ljudskega petja,
* ljudske pesmi v odrskih postavitvah,
* pevsko izročilo Rezije,
* pevsko izročilo Bele krajine,
* pevsko izročilo osrednje Slovenije,
* učenje ljudskih pesmi,
* učenje ljudskih pesmi s pomočjo zvočnih posnetkov,
* iskanje in zbiranje gradiva,
* kostumiranje,
* praktično delo s skupinami iz terena,
* petje v funkciji in odrski nastop.

 

Pogovori s predavatelji še potekajo. Seminar bo vodila dr. Urša Šivic; praktični del ob pomoči sodelavcev (Ljoba Jenče, Katarina Šetinc, Adriana Gaberščik, Vesna Sever, Trio Volk Folk). Na seminarju bodo predavali še Jasna Vidakovič dr. Drago Kunej, dr. Marija Klobčar in dr. Bojan Knific.

 

 

Kje in kdaj?


Seminar bo potekal v Ljubljani, na Osnovni šoli Livada v štirih sklopih (štiri sobote). Termini še niso dokončno potrjeni, predvideni pa so sledeči: 6. 2., 27. 2., 20. 3., in 10. 4. Okvirni urnik: od 9.00 do 13.15 in od 14.45 do 19.00.

 

 

Kotizacija:


Kotizacija za udeležbo na seminarju, ki bo obsegal prek 40 šolskih ur predavanj in vaj, znaša 140 EUR.

 

Vašo prijavo pošljite na naslov JSKD, Štefanova 5, 1001 Ljubljana /za folklorni seminar/, najkasneje do petka, 22. januarja 2010. Prosimo vas, da se na seminar prijavite prek območne izpostave JSKD, oz. da jih s prijavo seznanite.

 

 

Izbor udeležencev:

Število udeležencev seminarja bo omejeno, zato s prijavami ne odlašajte. V primeru, da bo prijavljenih premalo kandidatov, bomo razpis ponovili v prihodnji sezoni. Če bo prijav več, kot imamo prostih mest, bo komisija izbrala tiste, za katere bo menila, da jim bo seminar najbolj koristil. O izboru boste obveščeni.

 

 

Informacije:

 

Franci Cotman,
strokovni svetovalec za
multimedijsko dejavnost
e-pošta: franci.cotman@jskd.si

 

dr. Bojan Knific,
svetovalec za folklorno dejavnost
e-pošta: bojan.knific@jskd.si

 

 

Prijavnica

 

Prijavnica