FOLKLORNA DEJAVNOST


SEMINARJI

SEMINAR ZA PEVCE LJUDSKIH PESMI ("LJUDSKE PEVCE")
Ljubljana, februar - april 2010

 

 

RAZPIS

 

Poseben, štirideseturni seminar, posvečen ljudskemu petju in spoznavanju pevskega izročila, smo prvič pripravili v začetku leta 2008. Zaradi izjemno dobrih izkušenj in odzivov ga priporočamo vsem, ki se v okviru skupin pevcev ljudskih pesmi ali "ljudskih pevcev" ukvarjate z ohranjanjem ali poustvarjanjem pevskega izročila, kajti na njem boste dobili nekaj nujno potrebne teoretične podlage, predvsem pa veliko povsem praktičnih znanj, ki vam bodo omogočala, da boste ljudsko pesem v ustreznih oblikah prenašali v sodobnost. Seminar je na eni strani ob spoznavanju arhivskega gradiva usmerjen k razvijanju občutka do preteklih pevskih praks, po drugi strani pa prinaša vpogled v možnosti učenja ljudskih pesmi v sodobnosti. Njegove vsebine bomo prilagodili prijavljenim udeležencem, brez dvoma pa bodo ustrezen vpogled v ljudsko petje dobili vsi, ki se z njim kakorkoli ukvarjajo.

Sočasno s tem seminarjem pripravljamo tudi pevski seminar, ki ga namenjamo vodjem petja v folklornih skupinah, tako da bodo nekatera teoretična predavanja združena, praktično delo pa bo potekalo ločeno.

 

Na seminar ste vabljeni:

- vodje pevskih skupin, ki sodelujejo na srečanjih pevcev ljudskih pesmi,
- pevsko nadarjeni člani pevskih skupin,
- "ljudski pevci".

Zaradi omejitve števila udeležencev se na seminar lahko prijavijo največ trije kandidati iz posamezne skupine.


Osnovne teme, ki jih bodo udeleženci seminarja obdelali, so sledeče:

* ljudske pesmi življenjskega in koledarskega kroga,
* besedila in določanje starosti ljudskih pesmi,
* značilnosti ljudskega petja,
* pokrajinske in druge posebnosti pesemskega izročila,
* učenje ljudskih pesmi,
* učenje ljudskih pesmi s pomočjo zvočnih posnetkov,
* iskanje in zbiranje gradiva,
* snemanje na terenu in uporabnost terenskih posnetkov,
* kostumiranje,
* praktično delo s skupinami iz terena,
* petje v funkciji in odrski nastop.

 

Pogovori s predavatelji še potekajo. Seminar bo vodila dr. Urša Šivic; praktični del ob pomoči sodelavcev (Adriana Gaberščik, Vesna Sever, Franc Kene, Trio Volk Folk). Na seminarju bodo predavali še Jasna Vidakovič dr. Drago Kunej, dr. Marija Klobčar in dr. Bojan Knific.

 

 

Kje in kdaj?


Seminar bo potekal v Ljubljani, na Osnovni šoli Livada v štirih sklopih (štiri sobote). Termini še niso dokončno potrjeni, predvideni pa so sledeči: 6. 2., 27. 2., 20. 3., in 10. 4. Okvirni urnik: od 9.00 do 13.15 in od 14.45 do 19.00.

 

 

Kotizacija:

Kotizacija za udeležbo na seminarju, ki bo obsegal prek 40 šolskih ur predavanj in vaj, znaša 140 EUR.

 

Vašo prijavo pošljite na naslov JSKD, Štefanova 5, 1001 Ljubljana /za folklorni seminar/, najkasneje do petka, 22. januarja 2010. Prosimo vas, da se na seminar prijavite prek območne izpostave JSKD, oz. da jih s prijavo seznanite.

 

 

Izbor udeležencev:


Število udeležencev seminarja bo omejeno, zato s prijavami ne odlašajte. V primeru, da bo prijavljenih premalo kandidatov, bomo razpis ponovili v prihodnji sezoni. Če bo prijav več, kot imamo prostih mest, bo komisija izbrala tiste, za katere bo menila, da jim bo seminar najbolj koristil. O izboru boste obveščeni.

 

 

Informacije:

 

Franci Cotman,
strokovni svetovalec za
multimedijsko dejavnost
e-pošta: franci.cotman@jskd.si

 

dr. Bojan Knific,
svetovalec za folklorno dejavnost
e-pošta: bojan.knific@jskd.si

 

Prijavnica

 

Prijavnica