FOLKLORNA DEJAVNOSTSEMINARJI

PETJE LJUDSKIH PESMI: BAS V LJUDSKEM PETJU
Tolmin, sobota, 15. novembra 2008

 

 


Seminar Petje ljudskih pesmi že leta združujemo s prireditvijo Pevci nam pojejo, godci pa godejo, s katero naslavljamo državno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž. Zaradi prijetnih izkušenj in dobrih odzivov s preteklih let tudi letos pripravljamo celodnevno izobraževanje. Na njem bo naslovno temo Bas v ljudskem petju predstavila dr. Urša Šivic, ki bo udeležence na podlagi virov skušala prepričati, da ljudskega petja brez basa ni (ne v moških, ne v ženskih in ne v mešanih sestavih). Poleg tega bo pozornost posvečena postavljanju basa v ljudskem petju, saj je to ena glavnih težav, s katero se pevske skupine v zadnjem času soočajo. Sledilo bo kosilo, v popoldanskem času pa se boste udeleženci, razdeljeni v manjše skupine, učili petja ljudskih pesmi, in sicer deloma ob sodelovanju pevcev, na državnem srečanju sodelujočih skupin, deloma samostojno. (Delo v skupinah bodo vodili dr. Urša Šivic in strokovni spremljevalci regijskih srečanj pevskih in godčevskih skupin.)

 

Seminar lahko izkoristite kot vodilo in pomoč pri delu vsi mladi, ki bi si v letu 2009 želeli priti na srečanja pevskih in godčevskih skupin.

 

Na seminar ste vabljeni:


- vodje folklornih skupin,
- vodje in člani skupin, ki poustvarjate slovenske ljudske pesmi,
- pevsko nadarjeni člani folklornih skupin.

 

Kaj morate še vedeti:

 

V prostorih Šolskega centra Tolmin (Gimnazija in Osnovna šola Tolmin) vas pričakujemo ob 9. uri. Delo bo potekalo od 9. do 17.30 ure z vmesnim odmorom za kosilo in se nadaljevalo ob 18. uri z ogledom državnega srečanja.


Kotizacija za udeležence seminarja znaša 30 EUR (DDV je vključen) in poleg šolnine vključuje tudi kosilo.


Rok prijave:

 

Vaše prijave pričakujemo najkasneje do srede, 5. novembra 2008, na naslov JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana /folklorni seminar/ ali po faksu 01 24 10 510. Pohitite s prijavami, saj bodo v primeru prevelikega števila kandidatov imeli prednost tisti, ki se bodo prijavili prej. O morebitni zavrnitvi vaše prijave vas bomo obvestiti, sicer pa dodatnih obvestil ne bomo pošiljali.


Ponudba tistim, ki bi prišli na seminar iz vzhodne Slovenije:


Če bo dovolj zainteresiranih iz vzhodne Slovenije, da bi se na seminar peljali z avtobusom, bomo zanje organizirali brezplačni prevoz z avtobusom. Udeleženci bodo nanj lahko vstopili v Ormožu, na Ptuju in v Slovenski Bistrici. Dogovori potekajo prek Območne izpostave JSKD Ptuj zato, če ste zainteresirani, pokličite Natašo Petrovič na tel. 02/749-39-73).

 

Prosimo vas, da se na seminar prijavite preko vaše območne izpostave JSKD, oz. jih s prijavo na seminar seznanite.

 

Informacije:

 

Franci Cotman,
strokovni svetovalec za
multimedijsko dejavnost
e-pošta: franci.cotman@jskd.si

 

Bojan Knific,
svetovalec za folklorno dejavnost
e-pošta: bojan.knific@jskd.si

 

Prijavnica

 

Prijavnica