FOLKLORNA DEJAVNOST


SEMINARJI

 


VČERAJ, DANES, JUTRI
Ljubljana, sobota, 12. december 2009

 


Seminar Včeraj, danes, jutri bo vključeval štiri predavanja s področja folklorne dejavnosti v Ljubljani v soboto, 12. decembra 2009.

 


Seminar, ki pod naslovom Včeraj, danes, jutri poteka vsako drugo leto, pripravljamo z namenom, da v kratkem času vsem, ki jih razpisane teme s področja poustvarjanja izročila zanimajo, ponudimo vpogled vanje. Letošnje leto pripravljamo štiri predavanja, in sicer eno s področja zakonodaje, drugo o oblikovanju odrskih postavitev in spletnem folklornem forumu, tretje o pripravi projektov in njihovih možnostih sofinanciranja s strani JSKD ter četrto s področja oblikovanja kostumske podobe.

 

 

1. del: od 9.00 do 10.30
PRAVNI POGLED NA DELOVANJE FOLKLORNIH DRUŠTEV

 


Na področju zakonodaje se je v zadnjih letih v zvezi z delovanje ljubiteljskih kulturnih društev marsikaj spremenilo, poleg tega pa v društva kot predsedniki, tajniki, blagajniki, vodje ... vstopajo vedno novi ljudje. Vsi, ki so odgovorni za poslovanje društva, naj bi poznali zakonodajo, saj so jo dolžni spoštovati, v nasprotnem pa so jim zagrožene nemajhne kazni.


Da bi spoznali temeljne zakone in vsebino aktov, ki jih morajo društva poznati, smo k sodelovanju povabili Alenko Oven, nekdanjo folklornico in sedanjo pravnico, ki je o pravnih zadevah že pisala v Folklorniku (2007). Predstavila bo zakone in uredbe, ki se neposredno dotikajo dela društev in njihovih odgovornih oseb ter ob koncu odgovarjala na zastavljena vprašanja.


Predavanje namenjamo:

- predsednikom, tajnikom in blagajnikom društev, v katerih delujejo folklorne, pevske in godčevske skupine;
- vodjem folklornih skupin, ki se srečujejo s pravnimi zadevami.
Možnost:
- če imate v zvezi z razpisano temo vprašanje, na katerega bi radi odgovor, nam ga do 4. decembra lahko pošljete na elektronski naslov ovenalenka@gmail.com (kopijo na: bojan.knific@jskd.si) in na predavanju vam bomo skušali nanj odgovoriti.

 

 


2. del: 11.00 do 12.00
PROJEKTI FOLKLORNIH, PEVSKIH IN GODČEVSKIH SKUPIN

 


Folklorne, pevske in godčevske skupine se vse pogosteje lotevajo priprav zahtevnejših projektov, pri katerih ne pričakujejo le finančne pomoči s strani občin, sponzorjev in donatorjev, temveč tudi sofinanciranje s strani Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Ta navadno enkrat letno objavi pozive, na katere se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo v pozivih navedena merila.


O splošnih pogojih pozivov JSKD, na katera lahko kandidirajo folklorne, pevske in godčevske skupine, še več pa o tem, kako naj bodo vsebinsko pripravljeni projekti, da bodo ustrezali postavljenim merilom, bo govoril dr. Bojan Knific. Predstavil bo pretekle izkušnje s projektnim pozivom (sofinanciranje raziskav, posebnih prireditev, festivalov ...) in s pozivom kulturni tolar, znotraj katerega JSKD skrbi za sofinanciranje izdelave folklornih kostumov in nakupa glasbil.


Predavanje namenjamo:

- vodjem otroških in odraslih folklornih skupin ter vodjem pevskih in godčevskih skupin, ki projekte vsebinsko pripravljajo in skrbijo za njihovo ustrezno strokovno izvedbo;
- predsednikom društev, ki skrbijo za pravno plat izvedbe;
- članom folklornih skupin, ki so vključeni v pripravo in izvedbo projektov.

 

 

3. del: 13.00 do 14.30
PRIPRAVA ODRSKE POSTAVITVE

 


Verjetno se vsak vodja folklorne skupine kdaj pa kdaj sreča s težavo, kakšno odrsko postavitev naj pripravi za skupino, v kateri deluje, katera merila naj pri delu upošteva, h katerim ciljem naj usmeri svoje udejstvovanje v skupini in podobno. Poleg tega so skupine, ki delujejo na Slovenskem zelo različne glede na članstvo, delujejo pa tudi v zelo različnih pogojih. O lastnih izkušnjah v zvezi s tem in o svojih pogledih na to področje bo spregovoril Tomaž Gantar, ki je kot vodja aktiven pri folklorni skupini v Kranju in pri dveh folklornih skupinah na Krasu.


Predavanje namenjamo:


- vodjem folklornih skupin;
- članom folklornih skupin, ki bi vodje radi postali;
- avtorjem odrskih postavitev;
- predsednikom folklornih skupin.

 

 

 

4. del: 15.00 do 16.30
OBLIKOVANJE KOSTUMSKE PODOBE FOLKLORNE SKUPINE ŽIDAN PARAZOL

 


Leta 2007 je s projektom izdelave novih folklornih kostumov začela Folklorna skupina Židan parazol, ki deluje na Viču v Ljubljani, pri projektu pa je sodelovala kostumografinja Tadeja Pance iz Ljubljane, ki smo jo povabili, da nam na predavanju ob sliki ter starih in novih predmetih predstavi svoje praktične izkušnje. Te bodo v pomoč lahko vsem, ki se ukvarjate z izdelovanjem folklornih kostumov, tistim, ki se ukvarjate z ljubiteljskim raziskovanjem nekdanjega oblačenja, še zlasti pa vsem, ki vam pri izdelavi novih kostumov temeljni vir predstavljajo ohranjene fotografije s konca 19. in začetka 20. stoletja.


Predavanje namenjamo:


- vodjem folklornih skupin;
- oblikovalcem kostumske podobe folklornih skupin;
- garderoberjem;
- šiviljam, krojačem ... in drugim, ki se lotevajo praktičnega dela.

 

 

Kotizacija


Prijavite se lahko na vsa štiri predavanja ali pa le na enega, dva ali tri. Kotizacija za celotni seminar znaša 25 EUR, za posamezen del 10 EUR (DDV je vključen). Predavanje o projektih (2. del) je brezplačno, a se morate nanj prijaviti.

 

 

Rok prijave


Vaše prijave pričakujemo najkasneje do petka, 27. novembra 2009 na naslov JSKD, Štefanova 5, 1001 Ljubljana /prijava za seminar/. Prosimo vas, da se na seminar prijavite prek območne izpostave JSKD, oz. da jih s prijavo seznanite. Če bo prijavljenih več kot imamo prostih mest, bomo upoštevali prijave, ki bodo na naš naslov prišle prej, sicer pa dodatnih obvestil ne bomo pošiljali.

 

 

Kaj morate še vedeti?


Dobimo se petnajst minut pred napovedanim predavanjem v dvorani Cepetka, na Cankarjevi 5, v Ljubljani (dvorana Cepetka je v vrhnjem nadstropju - podstrešju, Cankarjeva ulica pa leži med trgovsko hišo Nama in Opero).


 

Informacije:

 

Franci Cotman,
strokovni svetovalec za
multimedijsko dejavnost
e-pošta: franci.cotman@jskd.si

 

dr. Bojan Knific,
svetovalec za folklorno dejavnost
e-pošta: bojan.knific@jskd.si

 

 

Prijavnica

 

Prijavnica