FOLKLORNA DEJAVNOST


R A Z P I S

SEMINAR KINETOGRAFIJA
Ljubljana, od oktobra 2010 do aprila 2011

Slovenski ljudski plesi, ki so objavljeni v knjigah Mirka Ramovša, pa tudi objave nekaterih drugih avtorjev, ki so raziskovali slovensko plesno izročilo, so v delih, s katerimi si pri svojem delu pomagajo tudi folklorniki, opisani besedno, veliki večini pa je dodan tudi znakovni zapis. Na Slovenskem je z lastnim znakovnim sistemom plese zapisovala Tončka Marolt, dr. Bruno Ravnikar pa je v rabo vpeljal mednarodno plesno pisavo – kinetografijo, katere poznavanje je za današnje vodje folklornih skupin brez dvoma nujno, če želijo ustvarjati nove programe ali pa če želijo v ustrezni podobi ohranjati stare.

Z namenom, da bi med folklorniki izboljšali poznavanje kinetografije – pisanje, predvsem pa branje objavljenih zapisov – vsem, ki ste predavanja iz kinetografije že poslušali, pa bi znanje radi obnovili in tistim, ki se s kinetografijo še niste srečali, pa bi se je radi naučili, ponujamo, da se pridružite začetnim seminaristom in se udeležite njihovih predavanj.

Vsebina:

Seznanili se boste z zapisovanjem osnovnih položajev in gibov posameznih delov telesa s poudarkom na zapisih rok in nog, delo pa bo usmerjeno predvsem v branje preprostejših in po možnostih tudi bolj zahtevnih zapisov slovenskih ljudskih plesov.

Predavateljica:

S kinetografijo vas bo seznanjala dr. Rebeka Kunej, etnologinja in kulturna antropologinja, zaposlena na Glasbenonarodopisnem inštitutu ZRC SAZU v Ljubljani.

Termini:

Kinetografije kot zelo logičnega in sistematičnega zapisovanja človeškega gibanja se boste najlažje in najhitreje naučili, če boste po predavanjih delali tudi sami ter s tem utrjevali pridobljeno znanje. Zato smo predavanja, ki skupaj obsegajo 16 šolskih ur, razdelili na osem terminov, ki se bodo zvrstili med oktobrom 2010 in marcem 2011. Predavanja so predvidena ob sledečih dnevih: 24. oktober, 27. november, 11. december 2010; 22. januar, 12. in 13. februar, 12. marec, 16. april 2011, predvidoma vsakič ob 9. uri zjutraj. (Zaradi nepredvidljivih okoliščin dopuščamo možnost spremembe termina.)

Za nakup vam priporočamo knjigo dr. Bruna Ravnikarja Kinetografija, ples in gib, ki jo je leta 2004 izdala Zveza ljudskih tradicijskih skupin Slovenije. Cena: 35 €.

Na seminar ste vabljeni:

  1. izprašani in strokovni vodje odraslih folklornih skupin, ki bi znanje kinetografije radi obnovili;
  2. vodje odraslih folklornih skupin, ki začetnega seminarja še niste obiskovali ali pa ga niste uspešno zaključili;
  3. vodje otroških folklornih skupin, ki bi se želeli naučiti branja kinetografije;
  4. člani odraslih folklornih skupin, ki bi v prihodnje želeli postati vodje.

Na seminar še posebej vabimo vse, ki ste v zadnjih letih opravljali začetni seminar za vodje otroških folklornih skupin, v okviru katerega se s kinetografijo niste srečali, a bi vam njeno poznavanje pri delu zelo koristilo.

Kotizacija znaša 45 € (DDV je vključen) in jo boste plačali na podlagi izdanega predračuna.

Kaj morate še vedeti?

  • Za predavanja potrebujete zvezek (ali liste) z visokim karom, navaden svinčnik, radirko in ravnilo.

Rok prijave:
Vašo prijavo pošljite na naslov JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana (za folklorni seminar), najkasneje do ponedeljka, 27. septembra 2010. Prosimo vas, da se na seminar prijavite prek območne izpostave JSKD, oz. da jih s prijavo seznanite.

Če bo prijavljenih več kot imamo prostih mest, bomo upoštevali prijave, ki bodo na naš naslov prišle prej. Če boste na seminar sprejeti, dodatnih obvestil ne bomo pošiljali, če pa bo vaša prijava zavrnjena, vas bomo o tem obvestili.

 

Informacije:

Franci Cotman,
strokovni sodelavec za
multimedijsko dejavnost
e-pošta: franci.cotman@jskd.si

 

dr. Bojan Knific,
samostojni strokovni svetovalec

za folklorno dejavnost
e-pošta: bojan.knific@jskd.si

 

 

Prijavnica

 

Prijavnica