FOLKLORNA DEJAVNOST


R A Z P I S

ZAČETNI SEMINAR ZA VODJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN
(oktober 2010 – april 2011)

Začetni seminar za vodje odraslih folklornih skupin namenjamo vodjem folklornih skupin v kulturno umetniških društvih in njihovim perspektivnim kadrom, ki bi v bodoče lahko prevzeli strokovno ali vodstveno delo v folklornih skupinah. Seminar omogoča pridobitev širokega znanja, ki je danes nujno potrebno za uspešno usmerjanje in vodenje odrasle folklorne skupine. Na njem se je mogoče vsaj okvirno seznaniti z večino prvin, ki jih folklorne skupine vključujejo v svoje programe (plesna, glasbena in oblačilna dediščina, dediščina s plesom povezanih šeg in navad …), prav tako pa tudi z načini prenašanja teh prvin na oder in v sodobnost.

Seminar namenjamo:

 • vsem, ki vodite odraslo folklorno skupino, pa tega seminarja do sedaj še niste obiskali;
 • vsem, ki boste morda v prihodnje vodili folklorno skupino;
 • vodstvenim kadrom v društvih.

Na seminar se lahko prijavijo popolni začetniki in tudi tisti, ki so že obiskovali območne ali regijske seminarje. Dobrodošli tudi tisti, ki so na začetnem seminarju že bili in želijo znanje osvežiti, utrditi ali seminar dokončati.

Program:

Udeleženci seminarja bodo spoznali nekaj teoretičnih vsebin, poudarek pa bo namenjen praktičnemu spoznavanju naše plesne, pevske, oblačilne idr. dediščine. Osnovne teme, ki jih bodo udeleženci seminarja obdelali, so sledeče:

 • praktično učenje plesov,
 • metodika učenja ljudskega plesa,
 • oris ljudskega plesa na Slovenskem in njegove vloge v nekdanjem in današnjem načinu življenja,
 • postavljanje ljudskega plesa na oder,
 • razvoj plesnosti,
 • kinetografija,
 • slovenska ljudska inštrumentalna in vokalna glasba,
 • oblačilna kultura kmečkega prebivalstva na Slovenskem v preteklosti,
 • vloga folklornih skupin v sodobnosti.

Vodstvo seminarja:

Pogovori s predavatelji  še potekajo, predvideni pa so sledeči: prof. dr. Janez Bogataj, Adriana Gaberščik, dr. Bojan Knific, mag. Metka Knific, dr. Drago Kunej, dr. Rebeka Kunej, Tadeja Pance, Mirko Ramovš, Rastko Samec, Vasja Samec, Neva Trampuš, Damjan Trbovc, mag. Janja Žagar.

Lokacija:

Seminar bo potekal v Ljubljani, na Osnovni šoli Livada v šestih sklopih (enkrat mesečno ob vikendih /sobota in nedelja/).

Predvideni termini:

23., 24. oktober, 27., 28. november, 11., 12. december 2010; 22., 23. januar, 12., 13. februar, 12., 13. marec, 16. april 2011. Okvirni urnik: sobota od 9.00 do 13.00 in od 14.30 do 19.00; nedelja od 9.00 do 13.00. Zaradi nekaterih nepredvidljivih okoliščin so možne tudi spremembe terminov.

Izpit:

Udeleženci bodo po zaključenem seminarju opravljali izpit, s katerim bodo dokazali poznavanje temeljnih vsebin, ki so potrebne za uspešno vodenje odrasle folklorne skupine. Ob uspešno opravljenem izpitu bodo pridobili naziv strokovni vodja odrasle folklorne skupine, s tem pa se jim bo odprla tudi možnost, da bodo obiskovali naše nadaljevalne seminarje.

Pogoji za prijavo:

Na seminar se lahko prijavijo popolni začetniki in tudi tisti, ki so že obiskovali območne ali regijske seminarje.

Kotizacija:

Kotizacija za udeležbo na seminarju, ki bo obsegal 75 šolskih ur predavanj in vaj, znaša 230 € (DDV je vključen). Plačljiva bo v dveh obrokih: 100 € takoj (pred začetkom seminarja); 130 € v januarju 2010.

Rok za prijavo:

Vašo prijavo pošljite na naslov JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana (za folklorni seminar), najkasneje do ponedeljka, 27. septembra 2010. Prosimo vas, da se na seminar prijavite prek območne izpostave JSKD, oz. da jih s prijavo seznanite.

Na podlagi vaše prijavnice bomo poslali račun na naslov plačnika kotizacije navedenega v prijavnici, vam pa bomo poslali urnik in navodila za začetek seminarja.

Število udeležencev seminarja bo omejeno, zato pohitite s prijavami. V primeru, da bo prijavljenih premalo kandidatov, bomo razpis ponovili v prihodnji sezoni.

V pričakovanju vaše prijave vas lepo pozdravljamo.

 

Informacije:

Franci Cotman,
strokovni sodelavec za
multimedijsko dejavnost
e-pošta: franci.cotman@jskd.si

 

dr. Bojan Knific,
samostojni strokovni svetovalec

za folklorno dejavnost
e-pošta: bojan.knific@jskd.si

 

 

Prijavnica

 

Prijavnica