FOLKLORNA DEJAVNOST


R A Z P I S

ZAČETNI SEMINAR ZA VODJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN
(oktober 2010 – april 2011)

Poustvarjanje otroškega izročila v današnjem času postaja vse bolj aktualno, to pa sproža vse večje potrebe po ustrezno izobraženem kadru, ki bo sposoben prvine dediščine kakovostno prenašati v sodobnost. Pred leti smo začetni seminar pripravljali skupaj za vodje otroških in odraslih skupin, letos pa četrtič zapored pripravljamo za vodje otroških folklornih skupin poseben seminar. Na njem bo mogoče spoznati temeljne vsebine, ki so nujno potrebne za kakovostno delo v otroških folklornih skupinah, folklornih krožkih in pa za ustrezno tovrstno vzgojo otrok v okviru rednih osnovnošolskih programov.

Seminar namenjamo:

 • vodjem otroških folklornih skupin v društvih, osnovnih šolah in vrtcih;
 • učiteljem in vzgojiteljem, ki bi radi spoznali otroško izročilo;
 • članom odraslih folklornih skupin, ki bi v bodoče radi učili otroško folklorno skupino;
 • vsem, ki so začetni seminar opravljali v preteklih letih in danes učijo otroško folklorno skupino.

Program:

Udeleženci seminarja bodo spoznali nekaj teoretičnih vsebin, poudarek pa bo namenjen praktičnemu spoznavanju otroškega izročila ter naše plesne, pevske idr. dediščine. Osnovne teme, ki jih bodo obdelali, so sledeče:

 • metodika učenja ljudskega plesa v otroških folklornih skupinah,
 • praktično učenje ljudskih plesov,
 • otroške igre na Slovenskem,
 • slovenska ljudska inštrumentalna in vokalna glasba,
 • preprosta otroška glasbila,
 • razvoj plesnosti pri otrocih,
 • oblačenje otrok v 19. in začetku 20. stoletja,
 • ljudski ples v osnovnošolskih programih,
 • poustvarjanje otroškega izročila v sodobnosti,
 • učenje ljudskih pesmi in poustvarjanje teh na odru,
 • oris ljudskega plesa na Slovenskem in njegove vloge v nekdanjem in današnjem načinu življenja,
 • vloga folklornih skupin v sodobnosti.

Vodstvo seminarja:

Pogovori s predavatelji še potekajo, predvideni pa so sledeči: prof. dr. Janez Bogataj, mag. Metka Knific, dr. Bojan Knific, Mojca Kmetec, dr. Drago Kunej, dr. Rebeka Kunej, Nežka Lubej, Petra Nograšek, Tadeja Pance, Mirko Ramovš, Vasja Samec, Damjan Trbovc, mag. Janja Žagar.

Lokacija:

Seminar bo potekal v Ljubljani, na Osnovni šoli Livada v šestih sklopih (enkrat mesečno ob vikendih /sobota in nedelja/).

Predvideni termini:

23., 24. oktober, 27., 28. november, 11., 12. december 2010; 22., 23. januar, 12., 13. februar, 12., 13. marec, 16. april 2011. Okvirni urnik: sobota od 9.00 do 13.00 in od 14.30 do 19.00; nedelja od 9.00 do 13.00. Zaradi nekaterih nepredvidljivih okoliščin so možne tudi spremembe terminov.

Izpit:

Za udeležence je predvideno, da bodo po zaključenem seminarju opravljali izpit, s katerim bodo dokazali poznavanje temeljnih vsebin, ki so potrebne za uspešno vodenje otroške folklorne skupine. Ob uspešno opravljenem izpitu bodo pridobili naziv strokovni vodja otroške folklorne skupine, s tem pa se jim bo odprla tudi možnost, da bodo obiskovali naše nadaljevalne seminarje.

Pogoji za prijavo:

Na seminar se lahko prijavijo popolni začetniki in tudi tisti, ki so že obiskovali območne ali regijske seminarje.

Kotizacija:

Kotizacija za udeležbo na seminarju, ki bo obsegal 75 šolskih ur predavanj in vaj, znaša 230 € (DDV je vključen). Plačljiva bo v dveh obrokih: 100 € takoj (pred začetkom seminarja); 130 € v januarju 2010.

Rok za prijavo:

Vašo prijavo pošljite na naslov JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana (za folklorni seminar), najkasneje do ponedeljka, 27. septembra 2010. Prosimo vas, da se na seminar prijavite prek območne izpostave JSKD, oz. da jih s prijavo seznanite.

Na podlagi vaše prijavnice bomo poslali račun na naslov plačnika kotizacije navedenega v prijavnici, vam pa bomo poslali urnik in navodila za začetek seminarja.

Število udeležencev seminarja bo omejeno, zato pohitite s prijavami. V primeru, da bo prijavljenih premalo kandidatov, bomo razpis ponovili v prihodnji sezoni.

V pričakovanju vaše prijave vas lepo pozdravljamo.

 

Informacije:

Franci Cotman,
strokovni sodelavec za
multimedijsko dejavnost
e-pošta: franci.cotman@jskd.si

 

dr. Bojan Knific,
samostojni strokovni svetovalec

za folklorno dejavnost
e-pošta: bojan.knific@jskd.si

 

 

Prijavnica

 

Prijavnica