FOLKLORNA DEJAVNOST


SEMINAR
GODČEVSTVO NA SLOVENSKEM:
IGRANJE NA HARMONIKO
Šentjernej,
sobota, 19. november 2011

R  A  Z  P  I  S

Pozdravljeni!
Ocenjujemo, da v folklornih skupinah največ godcev igra prav na harmoniko in precej manj na vsa druga glasbila, ki so bila nekdaj prisotna v ljudski glasbi na Slovenskem. Tudi to, da imajo nekatere skupine več godcev, ki igrajo na druga glasbila, kot godcev, ki igrajo na harmoniko, ne spremeni dejstva, da je vsaj na vajah najpogosteje prisoten prav harmonikar.

Zaradi navedenega in zaradi drugih stvari, ki jih tu ne gre naštevati, je prav, da harmonikarjem – naj si bo tistim, ki igrajo na diatonično ali kromatično harmoniko – namenimo ustrezno mesto tudi v okviru izobraževanj. Ugotavljamo namreč, da mnogokrat prav harmonikarji ne znajo ustrezno poustvarjati plesnih viž, saj enoglasni notni zapisi ali pa po posluhu naučene viže nudijo le osnovo, ki jo je potrebno ustrezno interpretirati. Godci zaradi vpetosti v današnje glasbene prakse zanemarjajo žlahtnosti nekdanjih izvedb, namen seminarja pa je ravno v tem, da bi pokazal, kako bi ljudska viža lahko zaživela v novi preobleki, a v takšni, ki bo upoštevala nekdanje glasbene prakse.

Seminar bo vodil Tomaž Rauch, poznavalec slovenskega glasbenega izročila. Predstavil bo stare načine igranja na harmoniko, ob tem tudi stare harmonike in zvočne posnetke, ki vam bodo približali inštrumentalnoglasbno izročilo.

Seminar namenjamo:

  1. vodjem godcev pri folklornih skupinah;
  2. godcem, ki igrajo na diatonično harmoniko;
  3. godcem, ki igrajo na klavirsko harmoniko;
  4. vsem harmonikarjem raznih godčevskih skupin.
  5.  

Pobuda:
Če imate staro harmoniko ali poznate koga, ki bi vam jo lahko posodil, jo prinesite s seboj.

Okvirni urnik

9.00 – 9.15

dr. Bojan Knific

Uvod v seminar.

9.15 – 10.30

Tomaž Rauch

Zvočni posnetki; predstavitev starih harmonik.

10.30 – 12.00

Tomaž Rauch

Izbiranje ljudskih viž in igranje.

12.00

 

Kosilo.

13.30 – 16.30

Tomaž Rauch

Praktično delo.

16.45 – 17.30

 

Zaključna predstavitev (skupaj z udeleženci pevskega seminarja) in zaključen pogovor.

18.00 – 20.00

 

Ogled državnega srečanja pevskih in godčevskih skupin.

Kaj morate še vedeti:

V prostorih Osnovne šole Šentjernej (Prvomajska cesta 9, 8310 Šentjernej) vas pričakujemo ob 8.30. S seboj prinesite harmoniko. Delo bo potekalo od 9. do 17.30 ure z vmesnim odmorom za kosilo in se nadaljevalo ob 18. uri z ogledom državnega srečanja pevskih in godčevskih skupin.

Kotizacija za udeležence seminarja znaša 30 EUR (DDV je vključen) in poleg šolnine vključuje kosilo.

Rok prijave:

Vaše prijave pričakujemo najkasneje do torka, 8. novembra 2011 na naslov JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana /folklorni seminar/ ali po faksu 01 24 10 510. Pohitite s prijavami, saj bodo v primeru prevelikega števila kandidatov imeli prednost tisti, ki se bodo prijavili prej. O morebitni zavrnitvi vaše prijave vas bomo obvestiti, sicer pa dodatnih obvestil ne bomo pošiljali.
Prosimo vas, da se na seminar prijavite prek vaše območne izpostave JSKD, oz. jih s prijavo na seminar seznanite.

Informacije:

 

Franci Cotman,
strokovni svetovalec za
multimedijsko dejavnost
e-pošta: franci.cotman@jskd.si

 

dr. Bojan Knific,
svetovalec za folklorno dejavnost
e-pošta: bojan.knific@jskd.si

 

 

Prijavnica

 

Prijavnica