FOLKLORNA DEJAVNOST


SEMINAR
PETJE LJUDSKIH PESMI:
ZVOČNOST SLOVENSKIH POKRAJIN:
ZGLEDI VEČGLASJA S KOROŠKE
Šentjernej,
sobota, 19. november 2011

R  A  Z  P  I  S

Pozdravljeni!
Ko govorimo o slovenskem pevskem izročilu radi rečemo, da ima vsaka vas svoj glas. A obstaja več od tega. Tudi vsak pevec ima svoj glas, ti pa so navadno združeni v različne sestave bodisi pevskih ali folklornih skupin, v katerih poustvarjajo slovensko pevsko izročilo.

Pri vsaki skupini pevcev bi našli posebnosti pevske govorice, hkrati pa tudi nekatere splošnosti, ki jih pogojuje družba in okolje, v katerem delujejo. Posebnosti je mogoče opaziti v nekdanjem in deloma še današnjem petju Rezijanov, Štajercev, Dolenjcev, Belokranjcev, Gorenjcev, Prekmurcev itd., tudi v petju Korošcev, ki ga bomo tokrat podrobneje spoznali v teoretičnem in praktičnem delu. A spoznali ne bomo le petja, kakšno je bilo razširjeno na Koroškem, temveč bomo na seminarju v praktičnem delu iskali vzporednice v drugih pokrajinah na Slovenskem.

Seminar pripravljamo ob prireditvi Pevci nam pojejo, godci pa godejo, kakor naslavljamo državno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž, poleg ogleda te prireditve pa bo vsem, ki jih zanima slovensko pevsko izročilo, ponudili nekaj povsem praktičnih izkušenj.

Seminar, ki ga JSKD namenja pevcem, bo tokrat prvič vodil ugledni gost z avstrijske Koroške, dr. Engelbert Logar, sodelavec Inštituta za etnomuzikologijo v Gradcu, raziskovalec koroškega pevskega izročila, prejemnik Štrekljeve nagrade in srebrne plakete JSKD. V uvodnem delu bo predstavil ljudsko petje na Koroškem, v praktičnem delu pa bo skupaj s Katarino Šetinc in dr. Uršo Šivic opozoril, kako je mogoče podobne pevske prakse zaslediti tudi drugje na Slovenskem.   

Na seminar ste vabljeni:

  • vodje petja v folklornih skupinah,
  • vodje pevskih skupin,
  • člani folklornih skupin,
  • člani skupin pevcev ljudskih pesmi,
  • vsi drugi, ki vas zanima ljudsko petje.

 

Okvirni urnik

9.00 – 9.15

dr. Bojan Knific

Uvod v seminar.

9.15 – 10.45

dr. Engelbert Logar

Ljudsko petje na Koroškem.

11.00 – 12.00

dr. Engelbert Logar, Katarina Šetinc,
dr. Urša Šivic

Praktično delo v skupinah: petje ljudskih pesmi.

12.00

 

Kosilo.

13.30 – 16.30

dr. Engelbert Logar, Katarina Šetinc,
dr. Urša Šivic

Delo v skupinah: petje v različnih pokrajinah.

16.45 – 17.30

 

Zaključna predstavitev (skupaj z udeleženci godčevskega seminarja) in zaključen pogovor.

18.00 – 20.00

 

Ogled državnega srečanja pevskih in godčevskih skupin.

 

Kaj morate še vedeti:

V prostorih Osnovne šole Šentjernej (Prvomajska cesta 9, 8310 Šentjernej)  vas pričakujemo ob 8.30. Delo bo potekalo od 9. do 17.30 ure z vmesnim odmorom za kosilo in se nadaljevalo ob 18. uri z ogledom državnega srečanja pevskih in godčevskih skupin.

Kotizacija za udeležence seminarja znaša 30 EUR (DDV je vključen) in poleg šolnine vključuje kosilo.

Rok prijave:

Vaše prijave pričakujemo najkasneje do torka, 8. novembra 2011 na naslov JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana /folklorni seminar/ ali po faksu 01 24 10 510. Pohitite s prijavami, saj bodo v primeru prevelikega števila kandidatov imeli prednost tisti, ki se bodo prijavili prej. O morebitni zavrnitvi vaše prijave vas bomo obvestiti, sicer pa dodatnih obvestil ne bomo pošiljali.
Prosimo vas, da se na seminar prijavite prek vaše območne izpostave JSKD, oz. jih s prijavo na seminar seznanite.

Informacije:

 

Franci Cotman,
strokovni svetovalec za
multimedijsko dejavnost
e-pošta: franci.cotman@jskd.si

 

dr. Bojan Knific,
svetovalec za folklorno dejavnost
e-pošta: bojan.knific@jskd.si

 

 

Prijavnica

 

Prijavnica