FOLKLORNA DEJAVNOST


RAZPIS

 

 

SEMINAR O OBLAČILNI DEDIŠČINI
OBLAČENJE NA PRELOMU IZ 19. V 20. STOLETJE
Kranj: od petka, 5. do nedelje, 7. marca 2010

 

 

 

Z oblačilno dediščino se v zadnjih letih ukvarja vse več ljubiteljev. Nekateri si želijo izdelati ali oblikovati sebi ustrezno preobleko zato, da bi izkazovali pripadnost skupnosti, iz katere prihajajo, drugi iz različnih nagibov izdelujejo različice "narodnih noš", tretji se ukvarjajo z oblikovanjem kostumske podobe folklornih skupin ipd. Vsem pa je skupna potreba po pridobivanju novih znanj s področja, ki se mu posvečajo. To je tudi edina prava pot, če želijo najti nekaj novega, če želijo biti v svojem delu posebni in če želijo preteklost predstavljati na način, ki sledi sodobnim smernicam.


Tokratni seminar o oblačilni dediščini bo posvečen spoznavanju oblačilnih razmer in oblačilnih oblik konca 19. in začetka 20. stoletja. V osnovi je sicer povsem praktično naravnan (v spoznavanje vsebin, ki bi jih bilo mogoče prenesti v prakso in odgovarjanj na praktična vprašanja), a na njem tokrat udeleženci ne boste šivali - ob spremljanju postopkov boste dobili le vpogled v izdelovanje. Zato ne pričakujemo le šivilje in krojače, ampak vse, ki se jih razpisana tema dotika - torej vse, ki soustvarjate kostumsko podobo folklornih skupin, kajti v številnih primerih se folklorni kostumi navezujejo prav na obravnavani čas, in vse, ki se v okviru "društev narodnih noš" in podobnih združenj posvečate oblačilni dediščini (se oblačite ali se želite obleči v "črno nošo", v obleko, ki bi vas povezovala z vašimi predniki...).

 


O razpisani temi:


Po sredini 19. stoletja zaradi industrializacije in drugih sprememb v načinu življenja tudi pri kmečkem sloju prebivalstva pride do bistvenih in dokaj hitrih sprememb v oblačenju, kar rodi povečano zanimanje za oblačilno dediščino in razvoj "narodnih noš", tudi "črnih noš". Kmetje na vsem slovenskem etničnem ozemlju sorazmerno hitro sprejemajo prvine tedanje evropske oblačilne mode, ki pa so se na slovenskih tleh bolj ali manj preoblikovale in dobile svojstveno podobo. Kakšno je bilo oblačenje kmečkega prebivalstva na Slovenskem ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja najnazorneje pričajo fotografije in ohranjeni oblačilni kosi. Udeleženci seminarja bodo seznanjeni z enim in drugim.

 

 

Predavatelji:


Seminar bo vodila Ljuba Vrtovec Pribac, posamezna predavanja pa bodo pripravili še Tadeja Pance, doc. Karin Košak, Alenka Pakiž in dr. Bojan Knific.

 

 

Koga vabimo na seminar?


- izdelovalce "narodnih noš";
- vodje folklornih skupin, ki se tudi praktično ukvarjate z izdelavo folklornih kostumov, z načrtovanjem kostumske podobe ...;
- izdelovalce folklornih kostumov;
- posameznike iz folklornih skupin, ki ste se pripravljeni temeljito posvetiti razpisanemu področju;
- garderoberje;
- še posebej vabimo vse, ki se oblačite v "narodne noše" ali jih izdelujete.

 

 

Pobuda in želja:


S seboj prinesite kakršenkoli nov izdelek (rokavce, zavijačo, kočemajko, krilo, pečo...), ki ste ga izdelali sami ali pa je iz vaše garderobe. S tem boste ponudili drugim prožnost, da si ga ogledajo, vi pa boste dobili vpogled v delo drugih.

 

 

Kraj dogajanja:

 

Dijaški dom Kranj, Kidričeva cesta 53, 4000 Kranj

 

 

OKVIRNI URNIK:


Petek


16.00 do 17.00

Prihod udeležencev, zbiranje fotografij, oblačil...

 

17.00 do 18.30
Ljuba Vrtovec Pribac
Predstavitev teme, pogovor ob predmetih, ki jih boste prinesli s seboj.

 

19.00
Večerja


20.00 do 21.30
mag. Tatjana Eržen
Iz zbirke Gorenjskega pokrajinskega muzeja v Kranju.

 


Sobota


8.00
Zajtrk


9.00 do 10.45
doc. Karin Košak
O oblačilni modi konca 19. in začetka 20. stoletja.

 

11.00 do 12.45
Ljuba Vrtovec Pribac
O krojenju in izdelavi kočemajk in bluz.

 

13.00
Kosilo


14.00 do 15.00
Tadeja Pance
O izbiri materialov in barvah.

 

15.00 do 18.00
Ljuba Vrtovec Pribac
O krojenju in izdelavi kril in predpasnikov.

 

18.00
Večerja


20.00 do 21.30
dr. Bojan Knific
Odražanje oblačilnih razmer obravnavanega obdobja v folklornih skupinah in pri posameznikih.

 


Nedelja


8.00
Zajtrk


9.00 do 10.00
Alenka Pakiž
Iz pričevanj o oblačenju Ribničanov.

 

10.00 do 12.00
Ljuba Vrtovec Pribac
Zaključek.

 

12.00
Kosilo

 

 

Kotizacija


Kotizacija znaša 50 EUR (DDV je vključen). Če bo prijav za bivanje in prehrano v domu prek 20, potem stroški v triposteljnih sobah, znašajo 53 EUR na osebo (DDV je vključen), v dvoposteljnih 57 EUR. (Cena je enaka, tudi če pridete na seminar šele v soboto zjutraj.)

 

Stroške bivanja boste poravnali ob prihodu v dom z naročilnico ali gotovino. Če bo prijav za bivanje manj kot 20, bomo v domu spali in zajtrkovali, kosila in večerje pa bomo organizirali drugje.

 


Rok prijave

 

Vaše prijave pričakujemo najkasneje do ponedeljka, 22. februarja 2010 na naslov JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana /za folklorni seminar/. Prosimo vas, da se na seminar prijavite prek območne izpostave JSKD, oz. da jih s prijavo seznanite. Če bo prijavljenih več kot imamo prostih mest, bomo upoštevali prijave, ki bodo na naš naslov prišle prej, oziroma bomo sprejeli kandidate, ki imajo z izdelovanjem kostumov več izkušenj. Dodatnih obvestil o sprejemu na seminar ne bomo pošiljali.

 


Kaj morate še vedeti?


Prihod udeležencev je predviden v petek, 5. marca, ob 16. uri.


S seboj ne pozabite prinesti naročilnic ali gotovine za pokritje stroškov bivanja.


Morebitno odsotnost, kasnejši prihod ipd. nujno sporočite vsaj 3 dni pred začetkom seminarja na tel. št. 031/272-792.

 

 

Informacije:

 

Franci Cotman,
strokovni svetovalec za
multimedijsko dejavnost
e-pošta: franci.cotman@jskd.si

 

dr. Bojan Knific,
svetovalec za folklorno dejavnost
e-pošta: bojan.knific@jskd.si

 

 

Prijavnica

 

Prijavnica