FOLKLORNA DEJAVNOST


NADALJEVALNI SEMINAR ZA VODJE OTROŠKIH (IN ODRASLIH) FOLKLORNIH SKUPIN
LJUDSKI PLESI ŠTAJERSKE, 2. del
(Ptujsko in Dravsko polje, zahodni del Haloz in zahodne Slovenske gorice)
Maribor: od petka, 28. do nedelje, 30. januarja 2011

R  A  Z  P  I  S

Seminarje, ki so namenjeni temeljitemu spoznavanju plesnega izročila določenega območja, smo doslej pripravljali le za vodje odraslih folklornih skupin. Nanje so sicer lahko prihajali tudi vodje otroških folklornih skupin, vendar pa spoznavanje plesnega izročila njim ni bilo posebej prilagojeno. Zato smo se tokrat odločili, da razpišemo dva ločena seminarja, in sicer enega za izkušene vodje odraslih folklornih skupin, drugega – razpis katerega sedaj prebirate – pa vodjem otroških folklornih skupin in vodjem odraslih folklornih skupin, ki si izkušnje z vodenjem šele pridobivajo.

Na seminarju se boste seznanili s plesnim izročilom Dravskega in Ptujskega polja, dela Haloz in dela Slovenskih goric. Spoznali boste plese, kakršni so bili na tem območju zapisani, hkrati pa vam bomo ponudili nekaj možnosti za njihovo odrsko prirejanje v odraslih in v otroških folklornih skupinah.

Kot seminarsko gradivo boste lahko prejeli DVD z videoposnetki plesov, zapisanih na obravnavanem območju. Ob praktičnem znanju, prejetem na seminarju, vam bodo ti lahko v veliko pomoč pri doslednem prenašanju preteklih plesnih oblik na današnje odre.

Seminar bo vodil Mirko Ramovš, korepetitorja na harmoniki bosta Metod Kovač in Viktor Vajngerl. Pri učenju plesov bodo sodelovali še Nežka Lubej, Peter Bezjak in Liljana Brglez, sobotni večerni program bo vodila Nežka Lubej, nedeljsko dopoldanski pa Vasja Samec. 

Na seminar ste vabljeni:

  1. izprašani/strokovni vodje otroških folklornih skupin iz vse Slovenije;
  2. še posebej vabljeni vsi vodje otroških folklornih skupin s Štajerske, saj je to ena redkih priložnosti, da se natančno seznanite s plesnim izročilom domačega področja;
  3. vabljeni tudi vodje in člani odraslih folklornih skupin, ki z delom še nimate veliko izkušenj;
  4. vabljeni vsi, ki bi vodje želeli postati v prihodnje.

Kraj dogajanja: Dijaški dom Drava, Smetanova ulica 67, 2000 Maribor

OKVIRNI URNIK:

Petek

16.00 do 17.00

 

Prihod udeležencev.

 

17.30 do 19.00

Nežka Lubej

Praktično učenje plesov.

 

19.00

Večerja

 

 

20.00

Mirko Ramovš

Praktično učenje plesov.

Sobota

  8.00

Zajtrk

 

 

  9.00 do 10.00

Lubej Nežka in
par iz Lancove vasi

Praktično učenje plesov.

 

10.10 do 11.10

Liljana Brglez in
par iz Cirkovc

Praktično učenje plesov.

 

11.20 do 12.20

Peter Bezjak in
par iz Markovcev

Praktično učenje plesov.

 

13.00

Kosilo

 

 

15.00 do 19.00

Mirko Ramovš

Praktično učenje plesov.

 

19.00

Večerja

 

 

20.00 do 21.30

Nežka Lubej

Postavljanje štajerskih plesov na oder (voden ogled videoposnetkov).

Nedelja

 8.00

Zajtrk

 

 

 9.00 do 11.00

Vasja Samec

Postavljanje plesov na oder.

 

11.00 do 12.00

Mirko Ramovš

Ponavljanje.

 

12.30

Kosilo

 

 

Kotizacija znaša 45 EUR (brez DVD-ja) ali 55 EUR (vključujoč DVD z videoposnetki plesov),
(DDV je vključen).

Stroški bivanja in prehrane:
Bivanje in prehrana (dva polna penziona) v dvoposteljnih / triposteljnih sobah znaša 50 EUR na osebo, v enoposteljnih 60 EUR (DDV je vključen). Stroške bivanja in prehrane boste poravnali ob prihodu z gotovino ali naročilnico.

Rok prijave
Vaše prijave pričakujemo najkasneje do srede, 19. januarja 2011 na naslov JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana /za nadaljevalni seminar/. Prosimo vas, da se na seminar prijavite prek območne izpostave JSKD, oz. da jih s prijavo seznanite. Če bo prijavljenih več, kot imamo prostih mest, bomo sprejeli tiste, ki se bodo prijavili prej, sicer pa dodatnih obvestil ne bomo pošiljali.

Kaj morate še vedeti?
Prihod udeležencev je predviden v petek, 28. januarja, ob 16. uri.
S seboj ne pozabite prinesti naročilnic za pokritje stroškov bivanja in ustrezne obleke in obutve za ples.

Morebitno odsotnost, kasnejši prihod ipd. nujno sporočite vsaj 3 dni pred začetkom seminarja na tel. št. 031/272-792, v nasprotnem primeru vam bomo prisiljeni zaračunati kotizacijo in celotne stroške bivanja.

 

Informacije:

 

Franci Cotman,
strokovni svetovalec za
multimedijsko dejavnost
e-pošta: franci.cotman@jskd.si

 

dr. Bojan Knific,
svetovalec za folklorno dejavnost
e-pošta: bojan.knific@jskd.si

 

 

Prijavnica

 

Prijavnica