FOLKLORNA DEJAVNOST


SEMINARJI

S T R O K O V N I    P O S V E T

NESNOVNA KULTURNA DEDIŠČINA IN FOLKLORNE SKUPINE

Ljubljana, sobota, 18. 2. 2012

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v sodelovanju z Zvezo ljudskih tradicijskih skupin Slovenije pripravlja strokovni posvet, namenjen vsem, ki se ukvarjajo s folklorno dejavnostjo. Posvet bo skušal na podlagi poznavanja področja delovanja folklornih skupin opozoriti na njihov pomen v sodobnosti, na neizkoriščene možnosti promocije njihovega delovanja v slovenskem in svetovnem merilu, spodbuditi k razmišljanju o sedanjem stanju na folklornem področju v Sloveniji ter opozoriti na možnosti njegovega prihodnjega razvoja.

Posvet predvideva obravnavo poustvarjanja plesnega in z njim povezanega izročila, in sicer v okviru sledečih tem:

  1. Register žive kulturne dediščine: kakšno mesto imajo oz. naj bi imele na njem folklorne skupine
  2. Folklorne skupine na folklornih festivalih: predstavljanje folkloriziranega izročila ali stereotipizirana atrakcija?
  3. Nova odkrivanja starega in iskanja spregledanega: možnosti razvijanja programov folklornih skupin na Slovenskem

Posvet namenjamo:

  • vodjem otroških in odraslih folklornih skupin;
  • predsednikom in tajnikom folklornih skupin in društev;
  • zavzetim članom folklornih skupin in društev;
  • organizatorjem in sodelavcem folklornih festivalov.

Vabljeni sodelujoči predavatelji so:
Magdalena Tovornik, dr. Naško Križnar, dr. Rebeka Kunej, Adela Pukl, Anja Soršak, dr. Bruno Ravnikar, Vasja Samec, Neva Trampuš, Vesna Bajić Stojiljković, Mirko Ramovš, Tomaž Simetinger, Branka Moškon, Nežka Lubej in Ida Dolšek.

Način dela:
Predavatelji bodo predstavili svoje poglede na razpisane teme, ob koncu posamezne teme pa bo potekal kratek voden pogovor z udeleženci posveta.

Predviden urnik

9.00 – 11.00

1. tema

11.14 – 13.15

2. tema

13.15

Odmor

15.00 – 17.00

3. tema

Kotizacija znaša 20 EUR (DDV je vključen).

Lokacija:
Dvorana Skladovnica, Beethovnova 5, 1000 Ljubljana.

Rok prijave
Vaše prijave pričakujemo najkasneje do torka, 7. februarja 2012 na naslov JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana /za strokovni posvet/. Prosimo vas, da se na posvet prijavite prek območne izpostave JSKD, oz. da jih s prijavo seznanite. Če bo prijavljenih več, kot imamo prostih mest, bomo sprejeli tiste, ki se bodo prijavili prej, sicer pa dodatnih obvestil ne bomo pošiljali.

Morebitno odsotnost, kasnejši prihod ipd. nujno sporočite vsaj 3 dni pred začetkom posveta na tel. št. 031/272-792.

 

 

Informacije:

 

Franci Cotman,
strokovni svetovalec za
multimedijsko dejavnost
e-pošta: franci.cotman@jskd.si

 

dr. Bojan Knific,
svetovalec za folklorno dejavnost

Tel.: 01  24 10 533

GSM: 031/272-792
e-pošta: bojan.knific@jskd.si

 

 

Prijavnica

 

Prijavnica