FOLKLORNA DEJAVNOST


SEMINARJI

 

SEMINAR ZA PEVCE LJUDSKIH PESMI
(»LJUDSKE PEVCE«)

Ljubljana, januar–marec 2012

RAZPIS

 

Pozdravljeni, poseben, štirideseturni seminar, posvečen ljudskemu petju in spoznavanju pevskega izročila, smo prvič pripravili v začetku leta 2008. Zaradi izjemno dobrih izkušenj in odzivov ga priporočamo vsem, ki se v okviru skupin pevcev ljudskih pesmi ali »ljudskih pevcev« ukvarjate z ohranjanjem ali poustvarjanjem pevskega izročila, kajti na njem boste dobili nekaj nujno potrebne teoretične podlage, predvsem pa veliko povsem praktičnih znanj, ki vam bodo omogočala, da boste ljudsko pesem v ustreznih oblikah prenašali v sodobnost. Seminar je na eni strani ob spoznavanju arhivskega gradiva usmerjen k razvijanju občutenja preteklih pevskih praks, po drugi strani pa prinaša vpogled v možnosti učenja ljudskih pesmi v sodobnosti. Njegove vsebine bomo prilagodili prijavljenim udeležencem, brez dvoma pa bodo ustrezen vpogled v ljudsko petje dobili vsi, ki se z njim kakorkoli ukvarjajo.

Sočasno s tem seminarjem pripravljamo tudi pevski seminar, ki ga namenjamo vodjem petja v folklornih skupinah, tako da bodo nekatera teoretična predavanja združena, praktično delo pa bo pretežno potekalo ločeno. Oba seminarja bomo zaključili 24. 3. 2012 z ogledom prireditve Pa ta viža NI preč, na kateri se bodo s pevskimi programi predstavile izbrane folklorne skupine.

Na seminar ste vabljeni:

 • vodje pevskih skupin, ki sodelujejo na srečanjih pevcev ljudskih pesmi,
 • pevsko nadarjeni člani pevskih skupin,
 • »ljudski pevci«.

Iz posamezne skupine se na seminar lahko prijavi več kandidatov.

Osnovne teme, ki jih bodo udeleženci seminarja obdelali, so sledeče:

 • ljudske pesmi življenjskega in koledarskega kroga,
 • besedila in določanje starosti ljudskih pesmi,
 • značilnosti ljudskega petja,
 • pokrajinske in druge posebnosti pesemskega izročila,
 • učenje ljudskih pesmi,
 • učenje ljudskih pesmi s pomočjo zvočnih posnetkov,
 • iskanje in zbiranje gradiva,
 • snemanje na terenu in uporabnost terenskih posnetkov,
 • kostumiranje,
 • praktično delo s skupinami s terena,
 • petje v funkciji in odrski nastop.

Pogovori s predavatelji še potekajo. Seminar bo vodila dr. Urša Šivic; praktični del ob pomoči sodelavcev (Adriana Gaberščik, Vesna Sever, Katarina Šetinc, Trio Volk Folk). Na seminarju bodo predavali še dr. Marija Klobčar, dr. Bojan Knific, dr. Drago Kunej in Jasna Vidakovič.

Kje in kdaj?
Seminar bo potekal v Ljubljani, na Osnovni šoli Livada v štirih sklopih (štiri sobote). Termini še niso dokončno potrjeni, predvideni pa so sledeči: 21. 1., 11. 2., 3. 3. in 24. 3. Okvirni urnik: od 9.00 do 13.15 in od 14.45 do 19.00.

Kotizacija:
Kotizacija za udeležbo na seminarju, ki bo obsegal prek 40 šolskih ur predavanj in vaj, znaša 140 €.

Svojo prijavo pošljite na naslov JSKD, Štefanova 5, 1001 Ljubljana /za folklorni seminar/, najkasneje do ponedeljka, 9. januarja 2012. Prosimo vas, da se na seminar prijavite prek območne izpostave JSKD, oz. da jih s prijavo seznanite.

Izbor udeležencev:
Število udeležencev seminarja bo omejeno, zato s prijavami ne odlašajte. V primeru, da bo prijavljenih premalo kandidatov, bomo razpis ponovili v prihodnji sezoni. Če bo prijav več, kot imamo prostih mest, bo komisija izbrala tiste, za katere bo menila, da jim bo seminar najbolj koristil. O izboru boste obveščeni.

 

Informacije:

 

Franci Cotman,
strokovni svetovalec za
multimedijsko dejavnost
e-pošta: franci.cotman@jskd.si

 

dr. Bojan Knific,
svetovalec za folklorno dejavnost

Tel.: 01  24 10 533

GSM: 031/272-792
e-pošta: bojan.knific@jskd.si

 

 

Prijavnica

 

Prijavnica