FOLKLORNA DEJAVNOST


RINGARAJA 2009
KAKO DELATI V OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPINAH

Žalec, sobota, 30. maj 2009


RAZPISUJEMO SEMINAR
RINGARAJA 2009
s podnaslovom
KAKO DELATI V OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPINAH,

ki bo v soboto, 30. maja 2009 potekal na 1. osnovni šoli v Žalcu.

 


Tokrat tretjič zapored v okviru državnega srečanja otroških folklornih skupin, ki poteka pod nazivom Ringaraja 2009, pripravljamo tudi seminar, saj se je pokazalo, da je to idealna priložnost za združitev teorije s prakso. Seminarju, ki razkriva posamezna področja delovanja otroških folklornih skupin namreč sledi ogled izbranih programov, ki so prešli tristopenjski sistem selekcije in se bodo predstavili na Ringaraja 2009. Seminarja se lahko udeležijo odrasli in otroci, slednjim je udeležba na seminarju lahko hkrati nagrada za njihov trud. Otroci bodo del časa preživeli v delovnih skupinah, v organiziranem varstvu pa bodo odšli tudi na krajši izlet.

 

Na seminar ste vabljeni:

* vodje otroških folklornih skupin v vrtcih, osnovnih šolah in društvih,
* pomočniki vodij otroških folklornih skupin, organizatorji dejavnosti, predsedniki društev,
* vzgojitelji, razredni in predmetni učitelji, ki ste po šolskem kurikulumu prvine izročila dolžni vnašati v redno osnovnošolsko izobraževanje,
* člani odraslih folklornih skupin, ki bi bili kdaj v prihodnje pripravljeni delati z otroki,
* člani otroških folklornih skupin (izključno stari od 8 do 15 let),
* vodje odraslih folklornih skupin, ki vas zanima delo otroških skupin.

 

Opozorilo:


Če bo vaša skupina morda izbrana na državno srečanje, potem udeležba na seminarju ne bo mogoča (predlagamo, da se na seminar prijavite, ob morebitnem izboru pa bomo prijavo pravočasno umaknili).

 

Predavatelji:


Poleg izkušenih folklornikov smo tokrat medse povabili Damjana Trbovca, igralca, zaposlenega v Slovenskem ljudskem gledališču Celje, ki kot strokovni spremljevalec srečanj otroških in odraslih gledaliških skupin pozna delo z otroki in ima pripravljenih vrsto napotkov, kako delati, da bo otroška odrska igra prepričljiva. Medse smo povabili Majdo Nemanič, ki se v Novem mestu že vrsto let ukvarja z vzgojo mladih folklornikov in s skoraj vsakoletnimi udeležbami na državna srečanja dokazuje kakovost svojega dela, Nežko Lubej, ki redno predava in vodi vaje na različnih seminarjih v okviru folklorne dejavnosti, Mirka Ramovša, ki je svoje življenje posvetil raziskovanju slovenskega ljudskega plesa in poustvarjanju le-tega in Vasja Samca, ki se v svojem delu sicer ukvarja predvsem z odraslimi folklornimi skupinami, a ima, kot se je že nekajkrat pokazalo, poseben občutek tudi za delo z otroki.

 

Sistem dela in program:


Udeležence bomo, če bo le mogoče glede na željo (ki jo boste zapisali v prijavnici), razdelili v več skupin. Vsaka skupina bo delala samostojno, na koncu pa predstavila svoje delo in rezultate tega dela na sklepni predstavitvi.


* 1. skupina: Damjan Trbovc: RAZVIJANJE IGRALSKIH SPOSOBNOSTI PRI OTROCIH
Delo bo potekalo povsem praktično. Predstavljene bodo različne vaje, ob izvajanju katerih je mogoče razvijati občutek za odrski govor, ob tem pa bodo nakazane možnosti reševanj težav z vključevanjem besedila v odrske postavitve otroških folklornih skupin. V skupini bodo predvidoma sodelovali otroci in odrasli.


* 2. skupina: Majda Nemanič: OTROK IN PETJE
Z vami bo vodja Otroške folklorne skupine Kres, ki bo v prvem delu vodjem skupin predstavila osnove, ki so potrebne za petje v otroških folklornih skupinah, v drugem delu pa bo skupaj z otroki predstavila svoj način učenja večglasnega petja. Kot iz tega sledi, bodo v skupini predvidoma sodelovali otroci in odrasli.


* 3. skupina: Nežka Lubej: DELO Z OTROKI V VRTCIH
Predstavljene bodo posebnosti, s katerimi morate biti seznanjeni vsi, ki delate z otroki, starimi od 3 do 7 let. Če imate skupino otrok te starosti, jim je potrebno prilagoditi program, hkrati pa starost otrok potrebno upoštevati pri prenašanju znanj in vodenju vaj. Ogledali si boste primere programov in skupaj sestavili krajši nastop. V skupini bodo predvidoma sodelovali le odrasli.


* 4. skupina: Mirko Ramovš: PLESI ODRASLIH ZA OTROKE
Ljudski plesi, ki so zapisani v knjigah in so jih nekdaj plesali odrasli, niso primerni, da bi jih v neprilagojeni obliki prenašali na otroke. Potrebno je spoznati njihove značilnosti in jih prilagoditi gibnim in plesnim zmožnostim otrok različne starosti. Na seminarju bo predstavljenih nekaj tovrstnih primerov. V skupini bodo predvidoma sodelovali le odrasli.


* 5. skupina: Vasja Samec: PRIPRAVA ODRSKE POSTAVITVE ZA OTROŠKO FOLKLORNO SKUPINO
Prek praktičnega dela boste spoznavali proces nastajanja nove odrske postavitve, pri čemer bo poseben poudarek namenjen končnim popravkom (kakovostni izvedbi), ki jih pri otroških folklornih skupinam marsikdaj spregledamo, s tem pa bistveno vplivamo na končno predstavo. V skupini bodo predvidoma sodelovali otroci in odrasli (odrasli – odvisno od števila prijav – kot opazovalci ali pa kot aktivni udeleženci).


***

Če ne bo dovolj prijav, da bi lahko delali v predvidenih skupinah, bomo program skrčili.

 

 

OKVIRNI URNIK:

 

9.00 – 9.30
Zbiranje udeležencev.
9.30
Uvod v seminar
10.00 – 13.00
Delo v skupinah (z vmesnimi odmori).
13.15
Predstavitev skupin in dela v njih. Analiza.
14.30
Kosilo
16.00 – 18.00
Ogled Ringaraja 2009

 

Kotizacija za vse udeležence znaša 22 EUR (DDV je vključen) in jo boste plačali na podlagi izdanega predračuna. Vanjo so vključeni tudi stroški kosila.

 

 

Kaj morate še vedeti?


- Prihod udeležencev je predviden v soboto, 30. maja 2009, ob 9. uri.
- Dobimo se na 1. osnovni šoli Žalec, Šilihova 11, Žalec.
- S seboj ne pozabite prinesti udobne obutve in obleke za ples.

 

 

Rok prijave:


Vaše prijave pričakujemo najkasneje do petka, 15. maja 2009, na naslov JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana /za folklorni seminar/. Prosimo vas, da se na seminar prijavite prek vaše območne izpostave JSKD, oz. da jih s prijavo seznanite. Če bo prijavljenih več kot imamo prostih mest, bomo upoštevali prijave, ki bodo na naš naslov prišle prej. Če boste na seminar sprejeti, dodatnih obvestil ne bomo pošiljali, če pa bo vaša prijava zavrnjena, vas bomo o tem obvestili.

 

 

Informacije:

 

Franci Cotman,
strokovni svetovalec za
multimedijsko dejavnost
e-pošta: franci.cotman@jskd.si

 

Bojan Knific,
svetovalec za folklorno dejavnost
e-pošta: bojan.knific@jskd.si

 

 

Prijavnica

 

Prijavnica