FOLKLORNA DEJAVNOST


ZAČETNI SEMINAR ZA VODJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN

Ljubljana, oktober 2008 - april 2009

 

 

Začetni seminar za vodje odraslih folklornih skupin namenjamo vodjem folklornih skupin v kulturno umetniških društvih in njihovim perspektivnim kadrom, ki bi v bodoče lahko prevzeli strokovno ali vodstveno delo v folklornih skupinah. Seminar omogoča pridobitev širokega znanja, ki je danes nujno potrebno za uspešno usmerjanje in vodenje odrasle folklorne skupine.

 

Program seminarja zajema nekaj teoretičnih vsebin, poudarek pa je namenjen praktičnemu spoznavanju naše plesne, pevske idr. dediščine. Osnovne teme, ki jih bodo udeleženci seminarja obdelali, so sledeče:
- praktično učenje plesov,
- metodika učenja ljudskega plesa,
- oris ljudskega plesa na Slovenskem in njegove vloge v nekdanjem in današnjem načinu življenja,
- postavljanje ljudskega plesa na oder,
- razvoj plesnosti,
- kinetografija,
- slovenska ljudska inštrumentalna in vokalna glasba,
- oblačilna kultura kmečkega prebivalstva na Slovenskem v preteklosti,
- vloga folklornih skupin v sodobnosti.

 

Pogovori s predavatelji še potekajo, predvideni pa so sledeči: dr. Drago Kunej, Mirko Ramovš, mag. Janja Žagar, prof. Janez Bogataj, Iko Otrin, Vasja Samec, Neva Trampuš, Adriana Gaberščik, dr. Rebeka Kunej, Bojan Knific.

 

Seminar bo potekal v Ljubljani na Osnovni šoli Livada v šestih sklopih (enkrat mesečno ob vikendih /sobota in nedelja/).

 

Predvideni termini: 25., 26. oktober, 22., 23. november, 13., 14. december 2008; 17., 18. januar, 14., 15. februar, 14., 15. marec, 18. april 2009. Okvirni urnik: sobota od 9.00 do 13.00 in od 14.30 do 19.00; nedelja od 9.00 do 13.00. Zaradi nekaterih nepredvidljivih okoliščin so možne tudi spremembe terminov.


Udeleženci bodo po zaključenem seminarju opravljali izpit, s katerim bodo dokazali poznavanje temeljnih vsebin, ki so potrebne za uspešno vodenje odrasle folklorne skupine. Ob uspešno opravljenem izpitu bodo pridobili naziv strokovni vodja odrasle folklorne skupine, s tem pa se jim bo odprla tudi možnost, da bodo obiskovali naše nadaljevalne seminarje. Po končanem seminarju bomo za vse, ki delate v šolstvu in bi radi pridobili točke za napredovanje v naziv, na Ministrstvo za šolstvo in šport vložili prošnjo za dodelitev točk. V letu 2006/2007 je bil seminar ovrednoten z 3,5 točke.

 

Pogoji za prijavo


Na seminar se lahko prijavijo popolni začetniki in tudi tisti, ki so že obiskovali območne ali regijske seminarje. Dobrodošli tudi tisti, ki so na začetnem seminarju že bili in želijo znanje osvežiti, utrditi ali seminar dokončati.

 

Kotizacija za udeležbo na seminarju, ki bo obsegal 75 šolskih ur predavanj in vaj, znaša 230 EUR (DDV je vključen). Plačljiva bo v dveh obrokih: 100 EUR takoj (pred začetkom seminarja); 130 EUR v januarju 2009.

 

Vašo prijavo pošljite na naslov JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana (za folklorni seminar), najkasneje do ponedeljka, 29. septembra 2008. Prosimo vas, da se na seminar prijavite preko območne izpostave JSKD, oz. da jih s prijavo seznanite.

 

Na osnovi vaše prijavnice bomo poslali račun na naslov plačnika kotizacije navedenega v prijavnici, vam pa bomo poslali urnik in navodila za začetek seminarja.

 

Število udeležencev seminarja bo omejeno, zato pohitite s prijavami. V primeru, da bo prijavljenih premalo kandidatov, bomo razpis ponovili v prihodnji sezoni.

 

V pričakovanju vaše prijave vas lepo pozdravljamo.

 

 

Informacije:

 

Bojan Knific,
svetovalec za folklorno dejavnost
e-pošta: bojan.knific@jskd.si

 

Prijavnica

 

Prijavnica