FOLKLORNA DEJAVNOST


ZAČETNI SEMINAR ZA VODJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN

Ljubljana, oktober 2008 - april 2009

 

 

Poustvarjanje otroškega izročila v današnjem času postaja vse bolj aktualno, to pa sproža vse večje potrebe po ustrezno izobraženem kadru, ki bo sposoben prvine dediščine kakovostno prenašati v sodobnost. Pred leti smo začetni seminar pripravljali skupaj za vodje otroških in odraslih skupin, letos pa tretjič zapored pripravljamo za vodje otroških folklornih skupin poseben seminar. Na njem bo mogoče spoznati temeljne vsebine, ki so nujno potrebne za kakovostno delo v otroških folklornih skupinah, folklornih krožkih in pa za ustrezno tovrstno vzgojo otrok v rednih osnovnošolskih programih.


Seminar namenjamo:
- vodjem otroških folklornih skupin v društvih, osnovnih šolah in vrtcih;
- učiteljem in vzgojiteljem, ki bi radi spoznali otroško izročilo;
- članom odraslih folklornih skupin, ki bi v bodoče radi učili otroško folklorno skupino;
- vsem, ki so začetni seminar opravljali v preteklih letih in danes učijo otroško folklorno skupino.
Seminar omogoča pridobitev širokega znanja, ki je danes nujno potrebno za uspešno usmerjanje in vodenje otroške folklorne skupine, vsebine, ki jih prinaša, pa so primerne tudi za vključevanje v redne osnovnošolske programe.

 

Program seminarja zajema nekaj teoretičnih vsebin, poudarek pa je namenjen praktičnemu spoznavanju otroškega izročila ter naše plesne, pevske idr. dediščine. Osnovne teme, ki jih bodo udeleženci seminarja obdelali, so sledeče:

- metodika učenja ljudskega plesa v otroških folklornih skupinah,
- praktično učenje ljudskih plesov,
- otroške igre na Slovenskem,
- slovenska ljudska inštrumentalna in vokalna glasba,
- preprosta otroška glasbila,
- razvoj plesnosti pri otrocih,
- oblačenje otrok v 19. in začetku 20. stoletja,
- ljudski ples v osnovnošolskih programih,
- poustvarjanje otroškega izročila v sodobnosti,
- učenje ljudske pesmi in poustvarjanje le te na odru,
- oris ljudskega plesa na Slovenskem in njegove vloge v nekdanjem in današnjem načinu življenja,
- vloga folklornih skupin v sodobnosti.

 

Pogovori s predavatelji še potekajo, predvideni pa so sledeči: dr. Drago Kunej, Nežka Lubej, Mirko Ramovš, mag. Janja Žagar, prof. Janez Bogataj, mag. Igor Cvetko, Malči Možina, Iko Otrin, Branko Fuchs, dr. Rebeka Kunej, mag. Metka Knific, Mojca Lepej, Bojan Knific.

Seminar bo potekal v Ljubljani na Osnovni šoli Livada v šestih sklopih (enkrat mesečno ob vikendih /sobota in nedelja/).

 

Predvideni termini: 25., 26. oktober, 22., 23. november, 13., 14. december 2008; 17., 18. januar, 14., 15. februar, 14., 15. marec, 18. april 2009. Okvirni urnik: sobota od 9.00 do 13.00 in od 14.30 do 19.00; nedelja od 9.00 do 13.00. Zaradi nekaterih nepredvidljivih okoliščin so možne tudi spremembe terminov.

 

Za udeležence je predvideno, da bodo po zaključenem seminarju opravljali izpit, s katerim bodo dokazali poznavanje temeljnih vsebin, ki so potrebne za uspešno vodenje otroške folklorne skupine. Ob uspešno opravljenem izpitu bodo pridobili naziv strokovni vodja otroške folklorne skupine, s tem pa se jim bo odprla tudi možnost, da bodo obiskovali naše nadaljevalne seminarje. Po končanem seminarju bomo za vse, ki delate v šolstvu in bi radi pridobili točke za napredovanje v naziv, na Ministrstvo za šolstvo in šport vložili prošnjo za dodelitev točk. V letu 2006/2007 je bil seminar ovrednoten z 3,5 točke.

 

Pogoji za prijavo


Na seminar se lahko prijavijo popolni začetniki in tudi tisti, ki so že obiskovali območne ali regijske seminarje.

 

Kotizacija za udeležbo na seminarju, ki bo obsegal 75 šolskih ur predavanj in vaj, znaša 230 EUR (DDV je vključen). Plačljiva bo v dveh obrokih: 100 EUR takoj (pred začetkom seminarja); 130 EUR v januarju 2009.

 

Vašo prijavo pošljite na naslov JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana (za folklorni seminar), najkasneje do ponedeljka, 29. septembra 2008. Prosimo vas, da se na seminar prijavite preko območne izpostave JSKD, oz. da jih s prijavo seznanite.

 

Na osnovi vaše prijavnice bomo poslali račun na naslov plačnika kotizacije navedenega v prijavnici, vam pa bomo poslali urnik in navodila za začetek seminarja.

 

Število udeležencev seminarja bo omejeno, zato pohitite s prijavami. V primeru, da bo prijavljenih premalo kandidatov, bomo razpis ponovili v prihodnji sezoni.

 

V pričakovanju vaše prijave vas lepo pozdravljamo.

 

 

Informacije:

 

Bojan Knific,
svetovalec za folklorno dejavnost
e-pošta: bojan.knific@jskd.si

 

Prijavnica

 

Prijavnica