FOLKLORNA DEJAVNOST


SVETOVANJA NA TERENU 2012

(namenjeno pevskim, godčevskim in folklornim  skupinam)

R A Z P I S

Pozdravljeni!

Leta 2010 smo v program izobraževanj vključili svetovanje na terenu. Sprva je bilo to namenjeno zgolj odraslim folklornim skupinam, lepo pozneje smo program zaradi pozitivnih izkušenj ponudili tudi pevcem in godcem, sedaj pa tudi folklornim, pevskim in godčevskim skupinam manjšinskih etničnih skupnosti.

Namenjen je vsem, ki pripravljate nove programe in si pri tem želite strokovne pomoči, ter tistim, ki bi želeli strokovno mnenje in pomoč pri preoblikovanju obstoječih programov.   

Marsikatera folklorna skupina izvaja program, ki ne ustreza merilom kakovostnega poustvarjanja plesnega in z njim povezanega izročila, ali pa pripravlja nov program in pri tem meni, da bi ji koristila strokovna pomoč. Precej je pevskih skupin, ki same ne zmore postaviti basa, pa vejo, da bi bilo to nujno za njihov napredek. S še večjimi težavami se soočajo pevske, godčevske in folklorne skupine manjšinskih etničnih skupnosti.

Zavedamo se, da v nekaj urah praktičnega dela s skupino, ki ga ponujamo s tem razpisom, ne moremo rešiti vseh težav, lahko pa je nakazana pot njihovega reševanja in kakovostnega nadaljnjega razvoja. Izkušnje s preteklih let to nedvomno dokazujejo. 

K sodelovanju smo povabili ljudi, za katere menimo, da bodo skupinam skladno z merili, ki jih imamo, lahko pomagali, vse, ki bi si strokovne pomoči želeli, pa vabimo, da se na razpis prijavijo. 

Pomoč ponujajo:

  • otroškim in odraslim folklornim skupinam: Mirko Ramovš, Nežka Lubej, Neva Trampuš, Branka Moškon, Mojca Lepej, Vasja Samec, Saša Meglič …
  • pevcem (in pevskemu programu v folklornih skupinah): Adriana Gaberščik, Katarina Šetinc, dr. Urša Šivic …
  • godcem (in godčevskemu programu v folklornih skupinah): Tomaž Rauch, Adrijan Novak …
  • folklornim, pevskim in godčevskim skupinam manjšinskih etničnih skupnosti: Vesna Bajić Stojiljković …

Vabimo vas, da sami predlagate tudi koga, ki ni napisan.

Potek svetovanja:
Svetovalec, ki ga bomo izbrali, se bo na podlagi pogovora z vami udeležil ene vaje vaše skupine, za katero predvidevamo, da bi z vmesnimi odmori trajala do pet ur. Na vaji mu boste predstavili program, ki ste ga pripravili in bi ga želeli nadgraditi. Svetovalec bo v sodelovanju z vami prevzel vodenje vaje. Opozoril vas bo na pomanjkljivosti in usmeril vaše prihodnje delo.

Pogoj za prijavo:

  • prijavijo se lahko folklorne, pevske in godčevske skupine, ki so v letu 2011 sodelovale na srečanju folklornih skupin v organizaciji JSKD (na območni, regijski ali državni ravni).

Rok izvedbe:
S svetovalcem, ki ga bomo izbrali v dogovoru z vami, boste določili datum udeležbe na vaji, ki bo ustrezal vam in njemu.
 
Kotizacija:
Kotizacija, s plačilom katere si boste zagotovili enkratni obisk vaje, za katero predlagamo, da bi trajala od tri do pet ur, znaša 120 EUR in jo boste plačali na podlagi izstavljenega predračuna.

Rok prijave in izbor:
Vaše prijave pričakujemo najpozneje do ponedeljka, 13. februarja 2012, na naslov JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana /za folklorno dejavnost/. Število skupin, ki jim bomo ponudili pomoč, je omejeno, zato bo, če bo prijav več kot imamo možnosti, komisija v sestavi Mirko Ramovš, Nežka Lubej in Mojca Lepej izbrala tiste, za katere bo hkrati menila, da jim bo pomoč najbolj koristna. O izboru vas bomo obvestili najpozneje do petka, 2. 3. 2012.


Franci Cotman,
strokovni sodelavec za
multimedijsko dejavnost

 

dr. Bojan Knific,
samostojni strokovni svetovalec
za folklorno dejavnost

 

 

Informacije:

dr. Bojan Knific,
samostojni strokovni svetovalec
za folklorno dejavnost
e-pošta: bojan.knific@jskd.si

 

 

Prijavnica

 

Prijavnica