FOLKLORNA DEJAVNOST / PRIREDITVE /DRŽAVNA SREČANJA


DRŽAVNO SREČANJE GODČEVSKIH SKUPIN
Pa ta viža NI preč 2013


RAZPIS

 

Po pozitivnih izkušnjah s pripravo posebnega državnega srečanja pevskih skupin, ki je v letu 2012 potekalo pod nazivom Pa ta viža NI preč 2012, za leto 2013 razpisujemo posebno državno srečanje godčevskih skupin, ki poustvarjajo slovenske plesne viže. Z razpisom želimo spodbuditi godčevske sestave, ki delujejo v folklornih skupinah ali zunaj njih, da se s posebno pozornostjo posvetijo pripravi kakovostnega godčevskega programa. V program lahko vključijo plesne viže, ki jih sicer igrajo v okviru folklornih skupin, seveda pa tudi razne polke, valčke, marše ipd. K prijavi vabimo tamburaške sestave, ki igrajo plesne viže na ljudski način, godčevske trie ali širše zasedbe, ki vključujejo npr. violino, klarinet, leseni bas, bariton, oprekelj, harmoniko …, male godbe na pihala, sestave z glasbili, ki se pri poustvarjanju inštrumentalnoglasbenega izročila redkeje pojavljajo (žvegla, igranje na pero, glavnik …) in druge.

Želimo si, da bi se na prireditvi predstavilo vsaj osem godčevskih skupin, in sicer s programi, ki bi se čim bolj približali nekdanjemu načinu godčevskega igranja, oz. bi se zgledovali po načinu igranja najbolj reprezentančnih danes obstoječih godčevskih skupin.

Pogoji sodelovanja

 • Prijavijo se lahko godčevski sestavi otroških in odraslih folklornih skupin ter godčevske skupine, ki v različnih društvih delujejo samostojno.

Številčna omejitev

 • Prijavita se lahko najmanj dva godca in največ 12.

Starostna omejitev

 • Spodnja starostna meja ni določena (k prijavi vabimo tudi godce otroških folklornih skupin), vendar naj povprečna starost godcev ne presega 45  let. 

Izbor programa

 • Prijavite se lahko s katerimikoli plesnimi vižami, ki so del slovenskega ljudskega izročila. Priporočamo izbiro viž iz bližnjega okolja.

Drugi pogoji

 • Ena viža oz. en sklop ne sme biti krajši od dveh minut in ne daljši od štirih.
 • V godčevskem sestavu je dovoljena le ena harmonika. Sestav je seveda lahko oblikovan tudi brez nje.
 • Prijava mora vključevati tri viže (vsako v dolžini 2 do 4 minute), ki so zaigrane samostojno.
 • Na prireditvi igranje po notah ni dovoljeno.

Izbor sodelujočih
Komisija v sestavi mag. Simona Moličnik, Tomaž Rauch in Nina Volk bo prijave pregledala in na podlagi poslušanja zvočnih posnetkov pripravila izbor skupin s po dvema vižama. Upoštevala bo ustreznost izbora viž ter kakovost in skladnost igranja s praksami, ki so bile na posameznih območjih uveljavljene pred desetletji. O izboru boste obveščeni v roku enega meseca od zaključka prijav.

Podrobnosti o prireditvi

 • Predvidoma bo potekala v Antonovem domu na Viču v Ljubljani v soboto, 9. 3. 2013, v poznih popoldanskih ali večernih urah. O podrobnostih boste obveščeni po izboru.
 • Prireditev bo odprta za javnost. Pred prireditvijo bo predvidoma potekal enodnevni seminar, namenjen poustvarjanju godčevskega izročila.
 • Prireditev si bo ogledal državni strokovni spremljevalec in po njej skupaj s še enim strokovnim sodelavcem, ki bo izbran naknadno, z vodji skupin vodil razgovor.
 • Za kritje prevoznih stroškov se domenite z matično območno izpostavo.
 • Nastopu bo sledila skromna pogostitev in druženje.  

Nagrade

 • Podeljeni bosta dve nagradi, v primeru prijave otroke godčevske zasedbe lahko tudi tri.
 • Člana žirije: dr. Mojca Kovačič in dr. Drago Kunej.
 • 1. nagrada: izbor na prireditev Pevci nam pojejo, godci pa godejo 2013 in 200 evrov.
 • 2. nagrada: brezplačna udeležba (kotizacija in bivanje) za dva člana nastopajoči zasedbe na godčevski delavnici v Beltincih in 150 evrov.
 • 3. nagrada: 150 evrov. Tretja nagrada bo po presoji žirije podeljena otroški zasedbi, in sicer v primeru, da bo na prireditvi sodelovala tudi godčevska zasedba otrok, katere člani ne bodo starejši od 14 let.

Prijavnina
Prijavnina znaša 50 evrov in jo boste plačali tisti, ki boste izbrani za nastop na prireditvi, in sicer na podlagi izstavljenega predračuna.

Prijava
Na razpis se lahko prijavite do ponedeljka, 21. 1. 2013 in sicer z izpolnjenim obrazcem, ki mu priložite zgoščenko z zvočnim posnetkom treh viž, ki jih nameravate zaigrati na prireditvi. Posnetki so lahko delovni – posneti na vaji. Prijavo pošljite na naslov JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana /za državno srečanje godčevskih skupin/. Prosimo vas, da se na seminar prijavite prek svoje območne izpostave JSKD oz. da jih s prijavo seznanite.

Z lepimi pozdravi,
Dr. Bojan Knific in Franci Cotman


Informacije:

 

Franci Cotman,
strokovni svetovalec za
multimedijsko dejavnost
e-pošta: franci.cotman@jskd.si

 

dr. Bojan Knific,
svetovalec za folklorno dejavnost

Tel.: 01  24 10 533

GSM: 031/272-792
e-pošta: bojan.knific@jskd.si

 

 

Prijavnica

 

 

Prijavnica