FOLKLORNA DEJAVNOST

 

Pevci nam pojejo, godci pa godejo 2012

državno srečanje pevcev ljudskih pesmi in
godcev ljudskih viž

Cerkvenjak, 25. november 2012

 

Program državnega srečanja pevskih in godčevskih skupin je letos pripravila dr. Mojca Kovačič iz Glasbenonarodopisnega inštituta Znanstveno raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Na podlagi ogleda šestih regijskih srečanj je za predstavitev na državnem srečanju izbrala trinajst sodelujočih, ki so se predstavili s po dvema pesmima ali vižama. 

Pri izboru je upoštevala bienalni sistem izbiranja skupin za državno srečanje, v okviru katerega so eno leto v ospredje postavljeni neposredni in drugo leto posredni nosilci izročilo. Letos so bili na vrsti neposredni nosilci – torej večinoma izvajalci, za katere bi lahko rekli, da jim je bila ljudska pesem položena že v zibelko.

Državno srečanje pevskih in godčevskih skupin je pokazalo, da se petje ljudskih pesmi in godčevstvo kljub veliki želji po »zamrznitvi« preteklega stanja, spreminja.

 

Pesmi zvenijo drugače, kot so v podobnih sestavih zvenele pred desetletji, več je ubranosti, manj rubata, manj improviziranja. Razmere kažejo, da bo treba konkretno premisliti o izzivih, ki jih ponuja sodoben čas, tudi o izrazitih poustvarjalcih in interpretih pretekle ljudske glasbene ustvarjalnosti. 

 

Sodelujoči:

Pevci ljudskih pesmi Prešmentani faloti, Kulturno prosvetno društvo Stoperce
Pevke z Dobrave, Kulturno umetniško društvo Jurij Vodovnik, Zreče
Robnikovi sestri iz Konjskega Vrha nad Lučami
Fantje z vasi, Kulturno društvo Škocjan
Vaberški fantje, Kulturno umetniško društvo Šmartno na Pohorju
Godca Drago Žekar in Bogdan Vodeb s Prevorja
Fantje Artiški, Kulturno umetniško društvo Oton Župančič, Artiče
Pevci Trta, Kulturno umetniško društvo Maksa Furjana, Zavrč
Bistrške škuorke, Ilirska Bistrica
Vaški zvon, Kulturno društvo Prečna
Pevci ljudskih pesmi Kulturno umetniškega društva Franc Ilec, Loka - Rošnja
Godec Vinko Jensterle s prijateljema, Akademska folklorna skupina Ozara, Kranj

 

Fotogalerija