FOLKLORNA DEJAVNOST


SREČANJA

 

DRŽAVNO SREČANJE PEVSKIH PROGRAMOV FOLKLORNIH SKUPIN

Pa ta viža NI preč 2012

Ljubljana, 24. marec 2012

RAZPIS

Državno srečanje pevskih programov folklornih skupin v letu 2012 organiziramo prvič, in sicer z namenom spodbujanja kakovostnega poustvarjanja pevskega izročila med mlajšimi. K sodelovanju zato vabimo vse, ki se s posebno pozornostjo posvečajo petju ljudskih pesmi – bodisi v okviru folklornih skupin ali samostojnih pevskih skupin. Želimo si, da bi se na njem predstavilo vsaj osem skupin, in sicer s pevskimi programi, ki bi se čim bolj približali nekdanjemu ljudskemu petju oz. bi se zgledovali po petju najbolj reprezentančnih ljudskih pevcev. Prireditev bo potekala pod geslom in naslovom Pa ta viža NI preč 2012.

Pogoji sodelovanja

 • Prijavijo se lahko otroške in odrasle folklorne skupine ter pevske skupine, ki delujejo znotraj folklornih društev.

Številčna omejitev

 • Prijavita se lahko najmanj dva pevca in največ 15.

Starostna omejitev

 • Spodnja starostna meja ni določena (k prijavi vabimo tudi otroške folklorne skupine, ki pojejo vsaj dvoglasno), postavljena pa je zgornja meja: povprečna starost pevcev naj ne presega 45  let. 

Izbor programa

 • Prijavite se lahko s pesmimi, ki jih pojete najmanj dvoglasno; če je bila praksa petja pesmi tri- ali večglasna, priporočamo tri- ali večglasje.

Drugi pogoji

 • Pesem zapojte v celoti z vsemi kiticami in brez krajšanja.
 • Intoniranje s piščalko, glasbenimi vilicami ipd. na odru ni dovoljeno.
 • Dirigiranje ni dovoljeno, prav tako ne uporaba notnih map ali napisanih besedil.
 • Inštrumentalnoglasbena spremljava ni dovoljena.
 • Prijavite se lahko s pesmimi domačega okolja ali drugih območij.

Izbor sodelujočih
Komisija v sestavi Mojca Lepej, mag. Simona Moličnik in dr. Urša Šivic bo prijave pregledala in na podlagi poslušanja zvočnih posnetkov pripravila izbor skupin s po dvema pesmima. Upoštevala bo ustreznost izbora pesmi ter kakovost in skladnost petja s praksami, ki so bile na posameznih območjih uveljavljene pred desetletji. O izboru boste obveščeni v roku enega meseca od zaključka prijav.

Podrobnosti o prireditvi

 • Predvidoma bo potekala v Antonovem domu na Viču v Ljubljani, v soboto, 24. 3. 2012 v popoldanskih urah. O podrobnostih boste obveščeni po izboru.
 • Prireditev bo odprta za javnost, z njo pa se bo zaključil poseben štirideseturni pevski seminar, namenjen folklornim skupinam in pevcem ljudskih pesmi.
 • Prireditev bo spremljal državni strokovni spremljevalec in po njej z vodji skupin vodil razgovor.
 • Za kritje prevoznih stroškov se domenite z matično območno izpostavo.
 • Nastopu bo sledila večerja in druženje.  

Nagrade

 • Na prireditvi bo državni strokovni spremljevalec pevskih in godčevskih skupin izbral predstavnika, ki bo povabljen na prireditev Pevci nam pojejo, godci pa godejo 2012. Izbrana skupina bo prejela denarno nagrado v višini 200 evrov.
 • Državni strokovni spremljevalec bo nagrado v višini 150 evrov podelil najobetavnejši skupini.

Prijavnina
Prijavnina znaša 50 evrov in jo boste plačali tisti, ki boste izbrani za nastop na prireditvi, na podlagi izstavljenega predračuna.

Prijava
Na razpis se lahko prijavite do ponedeljka, 30. 1. 2012 in sicer z izpolnjenim obrazcem, ki mu priložite zgoščenko z zvočnim posnetkom treh pesmi, ki jih nameravate peti na prireditvi, in kopije notnih zapisov, če obstajajo. Posnetki so lahko delovni – posneti na vaji. Prijavo pošljite na naslov JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana /za državno srečanje pevskih programov folklornih skupin/. Prosimo vas, da se na seminar prijavite prek svoje območne izpostave JSKD oz. da jih s prijavo seznanite.